• header

UNFORTUNATELY I’M NOT PERFECT

12-3 12-2 12-1

Thank you Michaela for writing this book ♥

Jag jobbar hemifrån idag och började dagen med att sträckläsa Michaela‘s nya bok “Jag är inte perfekt, tyvärr” över två äggmackor och två (okej, fyra) koppar kaffe. Jag har nästan läst 2/3 av boken redan och jag kan bara säga att herregud vilken viktig bok för mig och för alla andra unga kvinnor som dagligen känner pressen om hur vi ska vara. Boken är så öppen, så ärlig och träffar så rätt.

Jag och Michaela lärde känna varandra när jag var 17 år och dejtade hennes lillebror. Då hade jag redan läst hennes blogg i flera år och tyckte hon var ascool. Det tycker jag fortfarande, men framförallt så tycker jag att hon är smart och väldigt modig. Vi umgås inte idag såvida vi inte stöter på varandra ute, men vi skriver till varandra och skickar pepp i både framgång och motgång. Det tycker jag är fint.

I boken pratar Michaela öppet om ångest, om press på unga kvinnor i dagens samhälle och tips och råd på vad man kan göra när allt bara känns fel. I första kapitlet som handlar om framgång så frågar hon “vad är framgång för dig?” och ber en att skriva ner sin vision. Jag gjorde det lite snabbt, några punkter är punkter jag inte vill ha med på denna lista och förhoppningsvis lär jag mig snart att de inte har någonting med min framgång att göra. Min lista är min lista och ingen behöver uttrycka sina åsikter om den.

Framgång för mig är…

– Kärlek. Att älska och känna mig älskad. Att känna att jag har en person som kan pussla ihop mig om det behövs, någon som älskar mig precis som jag är även när jag själv inte gör det.

– Vänner. Att ha vänner som känner att de inspireras av mig och känner sig lyckliga i vår relation, ha kul med mina vänner, skapa minnen med mina vänner, skratta med mina vänner, ha tid för mina vänner. Förlåt att jag just nu inte har det.

– Familj. Att alla i min familj har det bra. Att vi någongång kan komma över allt som hänt oss och fokusera på vår relation.

– Barn. Att en dag ha barn, barn som skapats av kärlek mellan mig och mannen i mitt liv, barn som jag älskar mer än allt annat. Jag vill kunna ge mina barn allt och lite till. De får aldrig känna sig oälskade eller åsidosatta som jag gjorde och gör.

– Att ha ett tryggt hem.

– Att vara social och rolig och inte hela tiden tacka nej till saker. Inte känna mig utfryst, även om jag vet att det ofta hänger på mig. Inte vara feg. Inte undvika människor. Inte ställa in planer. Våga svara i telefon. Våga öppna dörren när det plingar.

– Att ha möjligheten att resa och se världen.

– Pengar. Jag vill säga att jag inte behöver pengar för det anses fult, men jag känner att jag gör det. Jag vill kunna vara fri att göra vad jag vill. Jag har haft mycket pengar och jag har haft inga pengar alls. Pengar underlättar. Om man blir lycklig av det? Jag vet inte. Kanske för stunden.

– Att göra skillnad för någon. Hjälpa någon.

– Att räcka till. Vara den som hör av mig, vara den som vill hitta på spännande saker. INTE vara den som inte orkar svara på sms eller den som inte orkar/hinner åka och hälsa på mormor och morfar mer än några gånger per år när de  bara bor 1,5 timme bort. HA TID FÖR MINA RELATIONER.

– Att älska mig själv, varje dag. Att kunna prioritera mig själv ibland utan att få dåligt samvete.

– Ett jobb jag älskar att gå till och där jag kan utvecklas som person, men att känna att jag inte behöver jobba ihjäl mig. Jag vet dock inte hur jag ska nå vissa av mina mål utan att göra det…

Vad är framgång för er? Utan att ta hänsyn till vad man egentligen får och inte får tycka. Var ärliga.

Förresten, jag jobbar inte alls hemifrån idag. Jag jobbar inte alls. Jag gick inte till jobbet för att jag mår dåligt. Jag snoozade i 1,5 timme och varje gång jag öppnade ögonen så kände jag sån stress över allt jag egentligen borde göra och framför allt allt jag borde VARA idag, så jag somnade om. Gång på gång. När jag äntligen tog mig upp så såg jag Michaelas bok ligga på köksbordet, det kändes som en bok att läsa en dag som denna. Det finns mycket hos mig själv som jag behöver ta itu med, jobba med, men jag vet inte hur jag ska orka eller hinna. Nu vågar jag iallafall vara ärlig, tack för det Michaela. Nu ska jag ut och äta lunch med en vän!

// I’m working from home today and started the day by reading Michaela’s new book “I’m not perfect, unfortunately” while eating my breakfast and having two (okay, four) cups of coffee. I’ve read almost 2/3 of the book already and I can only say that Gosh, what an important book for me and for all the other young women who daily feel the press about the way we “should” be. This book is so open, so honest and spot on.

Michaela and I got to know each other when I was 17 and dating her brother. By then I had already read her blog for years and thought she was really cool. I still think she is, but most of all I think she’s smart and very brave. We don’t hang out today unless we run into each other, but we do write to each other every now and then, sending cheering words in both good times and bad times. I think that’s sweet.

Michaela talks openly about anxiety in the book, about pressure on young women in today’s society and advices on what to do when everything just feels wrong. In the first chapter, which is about success, she asks “What is success for you?” and tells the reader to write down her/his vision. I wrote mine a bit quick, some of them are stuff I don’t really want to include on this list and hopefully I will soon learn that they don’t have anything to do with my success. My list is my list and there’s no need for anyone to express their opinions about it.

Success to me is…

– Love. To love and to feel loved. Knowing that I have a person who can help put myself together if that’s necessary, someone who loves me just the way I am even when I don’t.

Friends. To have friends who feel that they are inspired by me and feel happy in our relationship, have fun with my friends, create memories with my friends, laugh with my friends, have time for my friends. Sorry I don’t have that right now.

Family. That they are all well. That we one day can get over all that has happened to us and focus on our relationship.

Children. To one day have children of my own, created by the love between me and the man of my life, children that I love more than anything. I want to give my children everything and more. They should never feel unloved or undesirable like I did and do.

To have a safe home.

To be social and fun, and not say no to things all the time. To not feel left-out, although I know that it often depends on me. To not be a coward. To not avoid people. Not cancel plans all the time. Dare to answer the phone. Dare to open the door when someone knocks.

Having the opportunity to travel and see the world.

Money. I want to say that I don’t need money because it’s considered ugly, but I know that I do it. I want to be free to do what I want. I’ve had a lot of money and I’ve had no money at all. Money makes things easier. If it makes you lucky? I don’t know. Maybe for the moment.

Making a difference for someone. Help someone.

– To be enough for everyone. Be the one who gets in touch, be the one who wants to do exciting fun things. DO NOT be someone who can’t even answer a text sometimes or who doesn’t go and visit grandma and grandpa more than a few times a year when they only live 1.5 hours away. Have time for my relationships.

To love myself, every day. Being able to prioritize myself sometimes without feeling bad about it.

A job I love to go to and where I feel I can develop as a person, but where I feel that I don’t have to work myself to death. But I don’t know how to reach some of my goals if I don’t..

What is success to you? Be honest. Try not to think about what you should or should not say.

By the way, I’m not working from home today. I’m not working at all. I didn’t go to work because I feel like shit today. I snoozed for 1.5 hours and each time I opened my eyes I felt such a pressure about everything I really SHOULD do today and most of all everything I should BE today. So I went back to sleep. Over and over again.. When I finally managed to get up, I saw Michaela’s book lying on the kitchen table and it felt like a book to read on a day like this. There’s a lot of things about myself that I have to deal with, to work with. But I don’t know how to find the energy or time for that. But now I at least dare to be honest, so thank you for that Michaela. Now I’m going out for lunch with a friend!

114 Comments

Sara

Min lista:
– Att kunna göra någonting som jag verkligen tycker är kul och ger mig chansen att bo utomlands och resa mycket.
– Att inte vara beroende av andra människor för att vara lycklig.
– Att ta livet som det kommer och inte ha några bestämda föreställningar om hur saker och ting ska vara och vad man ska göra i en viss ålder, utan bara uppskatta det som är bra.

Reply
Amina

En liten sten lättar från mitt hjärta men det finns mycket kvar för mig att jobba på inom det här området. Känner igen mig i många av dina punkter, om inte alla. Jag borde verkligen läsa den där boken. Det är i alla fall som att få en stor kram när du berättar att du också känner såhär. Det är klart att du inte är någon “übermänniska” utan helt normal och vanlig men man blir lätt bortkollrad i sina tankar… Typ som nu. Vet inte riktigt var jag vill komma men tack! Både till Michaela och dig :)

Reply
Dixi Wonderland

Framgång för mig är att göra något som man älskar oavsett vad det kan vara.
Vi strävar alltid efter framgång och lycka och det fina är att det ser olika ut för oss alla. Jag hoppas att du når dina mål men om du inte gör det så gör det dig inte till en sämre människa. Så länge man gör sitt bästa och är ärlig mot sig själv :)

Reply
Amanda

Var rädd om dig, Kenza! Vi har bara en kropp som ska orka bära oss hela livet. Jag insåg tyvärr det för sent, så nu sitter jag här 20 år gammal med en förstörd kropp och framförallt hjärna. Utmattad sedan ca 4 år tillbaka och trots återhämtning under nästan hela detta året fungerar kroppen fortfarande inte som den en gång gjorde, och det är inte värt det. Så ta hand om dig, känn efter hur kroppen känns och var snäll mot dig själv! Stor kram. <3

Reply
Emma

Åh Kenza, det gör nästan ont i mig att läsa detta inlägg. Men samtidigt är det ett väldigt bra sådant då det, som du säger, ligger mycket press på unga tjejer idag att vara perfekta och jag tror att vi behöver vara mer öppna med det för att minska pressen och då är ett sådant här inlägg en bit på vägen. Det är fint gjort av dig.

Framgång för mig är ett välbetalt jobb, en fin lägenhet mitt i centrala Göteborg och en sommarstuga någonstans, en snygg partner som jag naturligtvis är galet kär i, och faktiskt också att gå i klackar. Ja, på nåt sätt associerar jag framgång med högklackade skor, det känns som att alla som uppfyller alla mina andra kriterier även knallar runt i klackar dag ut och dag in. Säkert inte helt sant, men det är så jag ser på det. En dag ska jag själv trippa runt i klackar på vägen hem till min lägenhet i Linné efter att ha jobbat på mitt välbetalda jobb inom marknadsföring ???

Reply
Sarah

Hej Emma :) Jag uppfyller alla dina kriterier. Bor dock i Stockholm och inte Göteborg. Jag vill bara berätta för dig, att tjejen med det jobbet dagligen gråter sig till sömns över pressen och stressen. Tjejen har förstört allt väl med klackar, numera använder jag dem bara till jobb och inte ens till fester. Tjejen med det livet gråter över att inte vara partner men “endast” Manager. Tjejen gråter över att hennes aktier inte gav henne full pott som hon önskade. Tjejen gråter över att hon aldrig hinner se sin snygga partner, för hon (och han!) jobbar så mycket.

Hoppas det kunde ge dig lite perspektiv på det livet. Om det är din dröm, så go for it! Min dröm är att hitta inre peace, känna mig lycklig, umgås med min förlovade och hinna njuta livet. Min dröm är även att jobba deltid i framtiden.

Reply
Johanna

Framgång för mig är att kunna ägna mig åt det jag älskar. Att kunna kombinera ett liv i stallet med ett liv i storstaden, tillsammans med vänner och förhoppningsvis kärleken i mitt liv (när jag väl hittar den). Att kunna resa och upptäcka världen och inte behöva oroa mig för pengar. Men framför allt att vara lycklig och få göra det jag älskar.

Vilket öppet inlägg Kenza. Ibland behöver man släppa alla krav och kunna snooza en dag, för ibland behöver kroppen just det. Världens största kram till dig! <3

Reply
Martha

I hope this book gets translated in English or other languages, I would love to read it. Or maybe I should learn swedish :D
Now I need to think and then I’m gonna write it down. I find things like this very therapeutic.
Thanks for sharing!

Reply
Johanna

För 1,5 år sen gick jag in i väggen. Engagerade, glada, effektiva, peppiga jag sprang rakt in i den berömda väggen. Varför? För att jag ville göra och vara så mycket på en gång. Jag mår rätt bra nu, jag har inte panikångest dagligen, jag pluggar och jobbar aktivt på att bli ännu bättre på att ta tag i mig själv och prioritera mig själv framför allt annat som jag vill göra och ta ansvar över.

Mitt absolut bästa tips till en person som mår dåligt över allt den borde och vill göra dagligen är att börja i KBT. Gick hos KBT-gruppen i Stockholm och kan verkligen rekommendera dem men det finns säkert många bra ställen. Det är så värt att göra innan man bryter ihop totalt, önskar ingen att gå igenom det som jag hamnade i.

Reply
Evelina

Tack för att du lyfter sånt här , vi hjälper nog varandra mer än vi tror att bli lite mer hela när vi vågar erkänna att ibland är vi alla trasiga ❤️ du verkar så genuint fin, kramar till dig

Reply
Maria

God damn vad rå ärlig du var den här morgonen! Beundrar dig!!
Min lista ser exakt ut som din lista. Fast, utan kärlek i dagsläget. Oavsett hur många gånger man tänker att man inte behöver en man även om man är 28 år gammal… så känns singel livet tungt.
You’re badass Kenza!!!!!

Reply
Mathilda

WOW! Brutal ärlighet, så fint och så viktigt. Du och Michaela är fantastiska på alla sätt och vis. Ska springa iväg och köpa boken med en gång.

KRAM!

Reply
Cassandra

Så jävla viktigt ämne! Började också min dag att läsa den boken! Har hållt/håller på att drunka ibland av presetationmål osv. Men för vad? Ingenting i livet spelar någon roll om man inte mår bra<3

Reply
Anna

Fina Kenza, jag har liknande dagar, ofta… för ofta… Känner så sjukt mycket igen mig i det du skriver om att du inte vill prata i telefon. Jag har också “telefonfobi”, social fobi…. you name it. Ångest. Panikångestattackerna avlöser varandra hyfsat tätt nuförtiden. De är så illa att jag hamnat på sjukhus ett par gånger. MEN! Oavsett livssituation, hur tufft det än må vara så tror jag verkligen på att du kommer ur detta moln av sorg, ångest och rädsla. Du är en sann kämpe Kenza och det får du aldrig glömma. Det kan bara bli bättre. Vila. Gör sånt som verkligen får dig att slappna av fullt ut. Jag skickar massor av stärkande energi till dig. Det gäller att stötta varandra, även om det är en liten kommentar här.
“If Your path is difficult, it is because You have a higher calling”.
Love & Light Anna

Reply
Julie

Kenza. Jag har aldrig kommenterat men nu måste jag. Vad fint skrivet och vad du är modig! Känn ingen press. Du är bara människa. Ta det lungt och stanna upp och njut av livet och framgången du nått redan. Tänk på hur ung du är och ta en dag i taget. När du blir äldre kommer du ångra att du pressa dig själv så hårt. Du är bäst och hoppas du mår bättre snart. Kram!

Reply
Malin

Känner igen mig i dig en hel del i dig och med alla dessa ord. Du är inte ensam. Hur som helst – ta hand om dig om själv och glöm inte att andas ut. <3

Reply
Ana

Vilka vill sammarbeta för att gå ner i vikt och bli smal? Jag gör en gruppchatt för alla som är med. Adda Skinny.proana på kik! :)

Reply
anna

Pro-anorexi är något jag är övertygad om att Kenza starkt motsätter sig. Vidrigt att du utnyttjar hennes blogg för att sprida detta.

(Säger dock inget om en hälsosam, välbehövd viktnedgång)

Reply
A

Kan inte du göra ett inlägg om snygga svarta jumpsutis?? Behöver nämligen tips om snygga sådana då min syster ska ha jätte stor 25 års fest snart med tema ALL BLACK!! Och jag vill så gärna köra på jumpsuits nu när vi går åt kallare tider. Hade vart såå gulligt!!

Reply
MS

Men jag fattar inte. Du verkar ha allt, du reste med dina vänner, du har familj, pojkvän, PENGAR och framgång och så mycket mer. Tryggt hem, du renoverar,ska gifta dig. Allt du vill ha,har du redan. Tycker synd om dig och vill att du ska må bra. Men när jag läser så förstår jag inte.

Reply
Lina

Men frågan var väl inte vad man vill ha? Frågan var “Vad är framgång för dig?” Och framgång behöver inte vara lika med att man är lycklig och mår bra. Det är ju en balansgång, precis som Kenza skriver. Jag tycker att du ska läsa inlägget igen och tänka ett extra varv.

Reply
Lisa

Att ha “allt” spelar ingen roll när själen är lite trasig, jag vet för jag är i samma situation. Borde vara lyckligast i världen men alldeles för ofta så orkar inte själen det, tid och mycket prat så kommer den nog repa sig en vacker dag <3

Reply
Maria

Hej Kenza
Jag är ingen stor blogg-läsare utan klickar mest runt när jag är lite uttråkad och helt ärligt blir jag ofta mest irriterad och ledsen över hur viktigt det är hur man ser ut och vad man gör och hur man inreder sitt hem etc. Samtidigt kan man ibland få inspiration och bli glad men jag som är 33 år kan för det mesta sålla lite i flödet vilket jag inte tror att en tonåring kan göra på samma sätt.
Hur som helst, det var inte det jag ville säga. Utan detta:
Det verkar som att allt detta uppvisande och redovisande av hur man är klädd och vad man gör verkar göra att ganska många mår dåligt. Tror du inte att bloggandet i sig, pressen att göra inlägg där du är snygg (vilket du alltid verkar vara så kanske inget problem), fräsch, välklädd, gör nåt kul, reser, i sig är ganska pressande. Fattar ju att du gjort en karriär på detta och att det är en del av ditt leverne och att det säkert skulle kännas sjukt tomt om du slutade. Men ändå, du kanske skulle sluta? Bekräftelsebehovet, som vi ALLA har nuförtiden måste ju växa och bli något slags beroende när man har en stor blogg… Eller? Tänker att det kanske inte är så bra för någon egentligen?!
Bara några tankar, hoppas du inte tycker jag sågar dig för det gör jag inte. Fattar att detta är ditt liv. Men tänker ändå (utan att veta), att i alla fall jag skulle tycka det var rätt jobbigt att jobba heltid (minst), renovera en lgh, ha ett förhållande, ha det lite rörigt i familjen och sedan dessutom vara “tvungen” att vara snygg och käck nästan hela tiden, fota detta samt hitta på nåt bra att skriva i ett inlägg som flera tusen människor ska läsa. Verkar utmattande och jag förstår att du mest vill snooza hela dagarna. Stort lycka till till dig i alla fall!!

Reply
ISA

åh jag fick den i helgen och ska läsa snarast. Vad framgång är är inte lika självklart som när jag var yngre. Tror jag skulle säga att vara lycklig och trivas med den man är.

Reply
Michaela

Men ÅH!! Tack för detta inlägg. Du är en sån person jag alltid sett upp till för du verkar kunna hantera och balansera ditt liv så himla bra, att du nu visar “the ugly truth” hjälper mig att förstå att verkligen ingen är perfekt. TACK!

Reply
julia

Så fint skrivet Kenza! Du verkar så jordnära. Jag kan relatera till dig trots att vi lever helt olika liv. Jag vill inte vara framgångsrik, men jag vill vara lycklig. Lycka för mig är att kunna vara i nuet och njuta av småsaker, umgås med vänner och familjen, att få vara frisk. Ganska basic. Kram!

Reply
Jenny Persson - 20 år och mamma

Jag tycker dina åsikter är helt fantastiska, Kenza. Jag nickade till varenda punkt för jag höll med om allt. Framgång för mig är att få ha en frisk familj, en frisk sambo och ett friskt barn. Att få leva tillsammans med mitt livs kärlek. Att få arbeta med vad jag älskar, och att varje dag vakna upp och känna mig genuint lycklig.

Reply
Linda

Framgång för mig är att känna självuppskattning. Att lära sig att älska sig själv, så som de runt omkring gör.

Att kunna ta hand om mig själv, att inse att jag ibland kan behöva den där dagen för mig själv utan att må dåligt över att säga nej.

Att ha ett jobb jag älskar, oavsett lön. För mig är det viktigt att längta till jobbet och inte gå med ångest inför varje måndag.

Att ha en fantastisk familj, med barn och en underbar man.

Att helt enkelt känna stabilitet och trygghet i livet.

En massa mer, men i grova drag ger detta en bra bild. Hoppas du når alla dina mål, du gör ett fantastiskt jobb och vi älskar dig för den du är.
Puss & kram

Reply
Caroline

Aj vad den här listan stack till i hjärtat. Igenkänningsfaktorn är bitvis (för) hög och sen känner jag för dig. Man behöver inte vara stark precis hela tiden, varken du eller jag men det är så lätt att glömma mellan varven. Skickar pepp och kärlek en dag som denna. <3

Jag sitter på ett jobb där jag tjänar rätt bra (pengapunkten) men där jag inte trivs för att jag jobbar för mycket, har en ny kollega som jag bara inte står ut med (äldre man som vill sätta sig på mig hela tiden) (fuck mansplaining och misogynt rövhålsbeteende) och den allmänna trivseln är obefintlig. Kärlek minns jag knappt hur det känns, jobbar för mkt för att känna att jag har tid/ork att dejta (vilket såklart säkert egentligen är en dum ursäkt för ngt annat/för ngn rädsla att släppa in ngn, ställde tom in en dejt i fredags) och kärleken inom familjen är lite sargad pga historik. Jag har fina vänner jag träffar hyffsat ofta men känner mig ändå ensam allt mer ofta. Ensam i mitt jävla singelhushåll. Ensam med den här muren jag har byggt upp.

Mitt mål är nog att vara lycklig (och med en stabil ekonomi som en trygg grund) men jag vet inte hur jag ska ta mig dit…. Hur ska jag sluta älta gammal skit och riva murar och våga säga nej till för mycket jobb och inte vara fröken duktig hela tiden?

Reply
Nicki

Vilket vackert och ärligt inlägg ❤️ Tack för att du delar med dig även av det som är svårt. Du är fantastisk!

Reply
Kajsa

Jäklar vad din text berörde mig, alla har vi up´s and down´s, men glöm inte att du är grym precis som du är oavsett vad. Massor av styrkekramar till dig, kram!

Reply
Emma

Så bra inlägg! Så öppet och roligt att se en annan sida från dig. Du är härlig <3

Reply
noor

Great post, do it more :-)

I think succes means to me, to be free, hang out with your besties. Also that I can share my personal stories with one person who I can realy trust and being happy and healthy. And that I am not surrounded with negative, stupid people.

Reply
Anna

Tycker verkligen om att läsa dina inlägg som är av den här karaktären, vi är alla människor och känner igen oss av detta. Man (och du..) ska vara försiktig och rädd om sig. Stress och press är farligare än vad man tror, har man förstört sin stressnivå är det jättesvårt att komma tillbaka. Så tummen upp för dig att du stannade hemma idag och lyssnade på kroppen, men tummen ner för att det är ett tydligt tecken på att det kanske vart lite mycket för dig på sistone. Även om man gör mycket roliga saker så har man bara en viss mängd energi. Stress äter energi. Familjeproblem, dåligt samvete äter energi. Vad vill du lägga din energi på? Och vad ska man göra med sina pengar när man en dag inte orkar gå upp ur sängen? Du är en smart tjej Kenza, men det tåls att höras. Det är ett så oerhört stort problem med psykisk ohälsa och tyvärr stor skam över ämnet. Så heja dig för att du tog upp detta! Och ta hand om dig. // bloggläsare sen way back

Reply
Mimmi - flygvärdinna

Sånt fint, ärligt & inspirerande inlägg! Tack för att du vågar visa dig själv mer & berätta om stressen/ångesten vi många har men man tror att alla kända personer klarar sig utan den. ta hand om dig!

Reply
Jasmine

Kan låta kliché att referera till Tony Robbins, men efter att ha sett dokumentären om hans arbete följde jag en övning som han hade i sin workshop. Han ber folk skriva ner en fråga de ofta ställer sig, som styr deras livsriktning.

Min fråga är “Hur kan jag bevisa för andra att jag inte är töntig/löjlig/har dålig smak?” Mycket av den frågan bottnar i min barndom och diverse halvtrauman därifrån.

Tony Robbins ber sedan deltagarna ställa en ny fråga. Jag vill byta fokus, och ska därför istället ställa mig frågan:

“Hur kan jag hjälpa andra känna mindre skam och känna sig mer värda?”

Jag tror den enkla övningen kan hjälpa en bryta gamla tankemönster. Jag har liksom… obsessat över den första, dåliga frågan. Så det är bra att synliggöra det.

Reply
Renée

Hey Kenza, I feel for you. I understand the pressure, although my life is often totally opposite from yours. Even though you are famous and your life looks (is) very glamorous, you are just a human being and you too are allowed to feel insecure and stressed out by life in general. I really hope you will find a way to balance things. In the mean time, please don’t stop including us in your life. I for one love your happy posts, but I also like to see that you are still just a girl as well :)
And for your question: for me success is about recognition, money, being healthy, being loved and being able to love back, making my time on earth worthwhile, and contributing something instead of just consuming.
Love, Renée

Reply
Olivia

Jag blir så imponerad över ärligheten i ditt inlägg. Tack för att du är så modig och skriver om när livet inte är perfekt. Hoppas att du kan känna att du räcker till och att du slipper vara stressad!

Kram

Reply
Fanny

TACK Michaela och Kenza för att ni tar upp detta och är ärliga. Ärliga bloggar är hundra gånger finare än ytliga bloggar.

Reply
G

Finaste Kenza vilket starkt inlägg! Det gör ont i mig att du känner så, skickar en stor kram! Känn efter i din kropp så att det inte går för långt. Jag kände inte efter och har nu fått otroligt svårt att koncentrera mig på något, är konstant trött och är allmänt opepp på allt. Men har sökt professionell hjälp vilket hittills har hjälpt. Du är otroligt stark och är omgiven av fina människor, för mig är Kenza och framgång synonymer. Det är så trist att vi sällan ser oss själva med de kärleksfulla ögon som andra gör. Hoppas du mår bättre ikväll! Tack för att du varje dag genom din blogg ger mig lite extra ork! Stor kram!

Reply
Angelica

Hej Kenza! Vet att du förmodligen inte läser det här, men ville bara säga att det här inlägget träffade rätt på så många olika sätt. Jag känner igen mig i varenda mening, vartenda ord. Och jag vill skicka en kram till dig, som kämpar precis som jag. En dag kommer vi våga öppna när det plingar på dörren, och räcka till för våra nära och kära. Men tills dess får vi vara lite snälla mot oss själva. Kram Angelica

Reply
Ida

Kenza <3 Vilket fantastiskt inlägg- så många tjejer och unga kvinnor där ute (inklusive mig själv) behövde läsa detta. Du är så modig som delar med dig och visar dig sårbar. Jag vet absolut inte alltid hur jag ska hantera delar av mitt liv och har nu precis vaknat upp efter en hel natt fylld med stressdröm efter stressdröm. Jag är också egen företagare/chef och det kan vara så svårt att delegera och inte jobba röven av sig. Det är alltid skönt att veta att man har andra personer som är i en liknande situation, och det är okej att ta en paus ibland. Man måste ta en paus ibland till och med. Livet handlar om balans- balans mellan allt det som är viktigt för dig. Give yourself a break – du gör så gott du kan. Precis som jag.

Nu: Vila, sov, ta en lunch med en vän som ger dig energi.

Ta hand om dig!! Kram Ida

Reply
Tshego

I admire how open and honest you are.
I find myself crying sometimes over some of our posts because I can totally relate.
Sending you peace,love and sunshine from Africa <3

Reply
Lina

Hi Kenza! I think I know what you try to express here, because I’ve expierienced it myself. Knowing about it is the first step. My suggestion for you is starting to meditate. I know it might sound weird first, but forget your reservations (spirituality etc.) towords meditation and just buy a book or inform yourself on the internet/YouTube etc. For sure, meditation is something you have to learn and it’s a process, but I promise it will help you! You don’t need to get rid of stress (is that even possible?), but it’s important to learn how to deal with it. You could also connect it with Yoga for example. Take time for yourself. :-)

Reply
C.

Kenza I don’t know if you will ever read this post between the thousand comments you receive all day, but for the minimal chance you will see and read this: the posts you wrote recently show so much that you are not in peace with yourself right know and I think you question everything and don’t feel complete. I’m in the exact same situation the past few months and the truth is; there were millions of situations troughout these months where the solutions to the problems and situations were right infront of me, where I only had to say yes or go away or say no, but I was and I am afraid to draw the line and deal with the cuts. The answer to everything is right IN us, we always know what to do but are afraid to do
I hope I have the strenght one day to create the life and be the person I want to be and I hope the same for you Kenza!

Reply
A

Gud vad du är modig som skriver så öppet och ärligt om så personliga saker!!! Tror det här hjälper jättemånga, vet i alla fall att det hjälpte mig<3 tack kenza!

Reply
C

Har läst din blogg sedan du startade. Detta inlägg är ett av de viktigaste och starkaste jag läst. Du är värd att må bra! Du är det viktigaste i ditt liv och för att du ska kunna nå dina mål på din lista behöver du ta hand om ditt mående, våga stanna upp och lyssna på ditt inre. Du har uppnått mer än de allra flesta, förstår att det är svårt att njuta för man vill alltid göra mer men försök stanna upp och bara unna dig själv en paus då och då. Ta hand om dig! Ser fram emot att se din lägenhet och följa ditt bröllop. Massa pepp till dig!

Reply
Linn

That sounds like an amazing, inspiring book – do you know if it will be published in english too? Unfortunately my swedish is not good enough but I’d really like to read it!

Everything you list as success makes you even more sympathetic Kenza! My major goal is to be able to look back in some years and to be in peace with everything I did and to be surrounded by people I love. We sometimes lose in life and I guess thats okay. But the ultimate success is, to deal with the situation, to learn from it and to grow with it.

Have a fantastic evening and a great week!

Best wishes from Hamburg, Germany
Linn

https://linnmaira.com

Reply
Sofia

Wow, det här är nog det ärligaste och mest personliga inlägget jag läst av dig. Det är mänskligt att inte orka ibland. Och man ska lyssna på sin kropp. Riktig framgång kräver att man mår bra, i alla fall om man ska ha någon nytta av framgången!

Reply
cissi

Så fint med ett rakt och ärligt inlägg, känner igen mig i mycket av det du skriver. Ställer höga prestationskrav på mig själv, tror i mitt fall det beror på dålig självkänsla, någon sorts kompensation för att jag inte tycker jag duger som person. Jag jobbar med självkänslan men är inte riktigt “där” än. Hoppas du lyssnar på din kropp och mår bättre snart, kram!

Reply
Lina

Måste allt handla om framgång? Måste man hela tiden utvecklas som person och göra “karriär”? Kan man inte bara leva i stunden, vara lycklig här och nu? Jag blir stressad av ordet framgång. Det kan ju vara just jakten på framgång som sätter press på unga tjejer. Framgång och mål som ska nås hit och dit. Jag hade nog hellre tänk att Vad är Lycka för mig?.

Reply
deee

Jag ska precis börja med att besöka en psykholog, för jag har sedan länge haft tendensen att attraheras av manipulerande och abusiva relationer med killar. Så jag vill börja fixa mig själv inombords för att se till att komma ut ur cirkeln. Låter som att du kanske också skulle vara i behov av det. (dömer inte) Alla går vi nog igenom perioder i livet då introspektion och kärlek till en själv är nödvändigt så att ens sår sedan barndomen läker…

Anyway, min lista:

Kanske låter som en ytlig douche, i don’t care alla har vi olika prioriteringar i livet.
framgång för mig är:

Pengar, inte för att pengar är ett mål utan ett medel för att nå mina mål och göra gott.
Politisk makt, jag vill gärna kunna införa ändringar i dagens samhälle. För att se till att vi som befolkning lever ett långt och tryggt liv.
Enad familj. min familj har alltid varit splittrad, så mitt mål i framtiden är att åtminstone ha mina systrar nära så att vi alla kan stötta varandra
finnas för varandra, och så att våra barn får ha kusiner att växa upp med. Och att övertyga min pappa att inte fly till sydamerika för att leva upp pensionen utan vara framtida farfar, för jag fick aldrig ha några farföräldrar och saknade det så himla mycket.
Ha kvar de få riktiga vänner jag har i livet och gå vidare från de relationer jag växt ifrån.
Utveckla och förbättre alla mina kreativa färdigheter så gott jag kan.
Bli helt emotionellt frisk :)

Reply
Jennifer Klingvall

Så fint och viktigt inlägg. Att leva med den man älskar (min sambo) att vara nära vänner och familj ligger också högst upp för mig.

Nu kan jag även säga att jag är lyckligt gravid i v.24 och väntar en son så nu har all kärlek vuxit till en helt ny nivå. Jag bloggar nu om min graviditet där jag försöker gå igenom och dela med mig av tankar och svar på frågor så som: hur känns sammandragningar, hur känns egentligen sparkar osv? Tänkte att det kan vara kul för dig att läsa eftersom det verkar som att du/ni börjar bli sugen på en liten inom snar framtid ☺️?(det kommer bli fantastiskt när ni är där!)

Stora varma styrkekramar till dig, och bra beslut att vara hemma och ta hand om dig när det blir för mycket ?

Kram Jennifer

Reply
Lisa

Så glad jag blir att du skriver ett sånt här inlägg, -all credd till dig. Hoppas du tar hand om dig ordentligt idag och framöver.

Reply
Linnea

– Att våga känna att jag kan säga exakt vad jag tycker och tänker utan att bry mig om vad andra tycker.
– Att våga vara mig själv och inte någon som bara passar in i omgivningen / vänkretsen.
– Att våga ta mer kontakt med människor jag inte redan känner, inte förlita mig på att någon vän eller liknande ska sköta det åt mig.
– Att vårda mina relationer med gamla vänner och ta mig tiden och orken att höra av mig till dem, för jag vet ju att jag mår så bra efteråt.
– Att trivas med vardagen och uppskatta varje dag trots att det inte är en fredag eller lördag utan kanske en rutten tisdag.
– Att våga öppna mig mer, berätta mer om min insida och lita mer på fler människor.

Reply
Ida

Du ska väl inte behöva må dåligt heller Kenza! Du har ju allt vi andra bara kan drömma om!! Vi är många som skulle vilja vara dig! Förstår dock hur du mår med din far och din barndom. Men allt ordnade sig ju för dig. Och blev hur bra som helst!! Vad mer kan du ens drömma om…!! Kram

Reply
Evi

Thank you for this post! Sometimes it is hard to imagine that other people are struggling with similar problems too, so a reminder once in a while makes me feel less lonely.

For me success is of course all of the first things on your list as well (love, friendship, safety, family, travel)
But unfortunately, success for me is also being beautiful, being social, being spontaneous, never being awkward, being a person where people want to be friends with and being a person that smiles all the time and enjoys life 24/7.
And that is of course a person that does not exist…

Thank you Kenza for sharing not only the highlights in your life with the rest of the world, but also the days you just don’t feel like it.

Reply
A

Kenza, jag brukar aldrig lämna kommentarer här.. det är annars så lätt att läsa det man missat på bloggen och sen klicka ner sidan och stänga datorn och så är det inget mer med det. men nu har det gått 30 minuter sedan jag läste ditt inlägg och jag gjorde samma sak, stängde ner datorn, men denna gången kunde jag inte sluta tänka på det du skrivit. det är så otroligt skönt (missförstå mig inte) att se att ditt liv inte heller är perfekt, hur fin du än är och hur mycket kul du än verkar ha i ditt liv, så kan det inte alltid vara bra. DET är att vara en förebild! Det är lätt för oss att tänka att du har det perfekta livet, men herregud du är ju bara en människa, alla har problem. jag kan inte skriva något som löser dina problem, men jag vill att du ska veta att du är min förebild, även fast du känner dig obekväm, stressad och inte känner att du har tid för allt du önskar. ta hand om dej, stor kram

Reply
Johanna

Så jävla viktigt och bra inlägg. Helt rätt Kenza, vet inte hur många gånger jag känt så men inte riktigt vågat säga det utan skyllt på att jag är “förkyld” eller annat. Var rädd om dig ❤️

Reply
Linn Helljesen

WOW Kenza, for et FANTASTISK bra og viktig innlegg!! En ting er sikkert; du er et forbilde! Keep being the amazing and talented person you are :-) Mega klemmis til deg gumman <3

Reply
Linnea persson

Jag hatade ALLT. Gjorde allt och lite till som jag egentligen inte stod för. Utan bara vad jag kände att jag bör göra! Energi togs och när jag insåg att jag inte kan kontrollera allt i mitt liv ville jag kontrollera min kropp. Fastnade i 3 olika ätströrningar vilket ledde till akuten och 3 inläggningar runt om i Sverige. MEN det var det skönaste och jobbigaste jag gjort i mitt liv. Ångest, skrik och tårar. Men som jag vuxit. Man prioriterar och människor älskar när man visar en mänsklig sida. Gör det som du vill göra och som du mår bra av. Inte vad du FÖRVÄNTAS må bra av. Massa kramar. Ett inlägg som träffar rakt i hjärtat. Wow

Reply
Nadia

Tack. Jag behövde läsa vad du skrev en dag som denna. Hjälpte mig med min ångest enormet.

Reply
Mikaela

Ta hand om dig, det gör ont i hjärtat att läsa din text. Jag tycker du är modig som vågar skriva att det är tufft och du vågar yttra dina insikter om att allt kanske inte är så bra just nu. Du är värd att må bra och nå all den framgång du skriver om. Så ta hand om dig och våga säga nej och prioritera om.

Reply
Emilie

Viktigt inlägg, modigt att du vågar öppna upp dig. Du skrev att du vill hjälpa någon, med det här inlägget hjälper du inte någon utan många som känner ångest för att inte räcka till.
Kram

Reply
Sofia

Hej Kenza! Kommenterar sällan men ville göra det nu, du är grym, och stark. Alla har jobbiga dagar/perioder ibland och det känns skönt att få prata om det.

Min lista ser ut så här:
– Få vara lycklig
– Ha bra relationer med vänner och min kille (unna sig själv att klippa band med personer som har dålig inverkan på en, oavsett hur svårt det kan vara)
– Ha pengar för att kunna ha friheten att göra det jag vill i livet, älskar att resa och ren framgång för mig är att få göra det hur mycket som helst
– Ha ett fint hem som jag känner mig harmonisk i och där jag alltid kan ha vänner över

Kram och ha världens bästa tisdag!
/Sofia

Reply
Emmy

WOW Bästa inlägget!!!!!!! ❤️ (Undra hur många som googlade “michaela fornis bror” efter detta.. Haha!)

Reply
Pauline

Vet du vad Kenza, jag har följt din blogg sen dag 1 och du om någon är sådan STARK och kärleksfull människa och jag kan känna att jag blir stolt över dig för allt du gått igenom och vart du står idag, fast jag inte känner dig personligen. Du är en stor förebild för många och att du lättar på ditt hjärta är bara mänskligt och visar bara hur fin människa du är. Många kan känna igen sig i vad du skriver och jag tror det är viktigt för oss att man talar om för varandra hur man mår. Allt målas i en bild och du målar din bild med ärlighet och det är så fint. Man uppskattar det och känner sig inte så ensam längre. Jag hejar på dig i med och motgångar och för din ålder så är det riktig jävla GIRLPOWER! Jag önskar dig all lycka och välgång och ser fram emot din resa med mannen i ditt liv och era fina barn ni kommer att få <3 Glöm inte att du är fantastisk och framförallt stark, riktigt stark och vissa dagar får man känna sig ledsen och svag för att sedan komma tillbaks med nya starkare tag!

Reply
Olivia

En del av min lista:
– att bli bekväm med att vara obekväm.
Jag vill våga prova vingarna mera. Gå utanför min komfortzon. Jag är övertygad om att det är där livet verkligen tar vid. Men jag har så svårt för det ibland. Nej, låt mig ändra det och säga OFTA. Oj, va svårt det är. Men det är mitt mantra för 2016. “Jag är bekväm med att vara obekväm.” Då kan jag åtminstone göra det på MITT sätt, eller hur? Jag gör det på MINA villkor.

Framgång för mig är när jag går på min egen magkänsla, oavsett vad alla andra säger.

Jag lyssnade på en suverän föreläsning häromdagen. Där sa kvinnan “I’m not looking for your agreement. I’m asking for your support.” WOW, tänkte jag. Det är ju precis så det ska vara, eller hur? Alla måste inte hålla med mig. Men de kan åtminstone stötta mig i det jag gör, av respekt.

Jag försöker jobba igenom en massa hos mig själv, och skriver sporadiskt på min blogg. Gå gärna in och titta. :)

Kram, kram!!

Reply
Lis

Det är modigt att vara ärlig mot sig själv. För det är verkligen inte lätt! Mycket igenkänning i din lista. Heja dig ❤?

Reply
Eva

Du är ung och stressar som du gör hur ska de gå!? Tycker du ska ta det lite lugnare mellan varven vrf inte åka till din mormor och morfar lite oftare och koppla av. Det är ju inte ofta du är där. Ta inte illa upp. ?

Reply
Alexandra Alvis

Jag känner verkligen med dig Kenza, och den utmaningen du möter i ditt liv, med allt vad det innebär att vara känd, framgånsrik och stressad.

Men du har något som många av oss inte har. Frihet. Kärlek. Förståelse. Pengar.

Frihet att bestämma över sin egen tid, sitt eget liv och vara ekonomiskt oberoende. Du är älskad av familj och vänner, du har familj och vänner. Du har en man som har valt att spendera sitt liv med dig. Du har inträde på alla platser du vill ha inträde på för att du är du. Du har råd. Du har ett yttre som gör att man gillar dig redan innan man har lärt känna dig. Du har möjligheter. Du har alla saker du kan behöva och mycket mer än så. Du har ditt eget företag och även om den stressen skulle blir för stor, så har du möjlighet att göra vad du vill. Mode, sång, skådespel, skapande, vad som helst. För att du är Kenza Zouiten. På gott och ont. Men du är du.

Vi är många som inte har en bråkdel av allt det och vi måste vakna varje måndag och trots det, gå till jobbet, vara framgångsrika, vara snygga, smarta, effektiva, rika, ha goda relationer, rent hem och ett glatt yttre. Vi måste, för att vi inte har något val. Vi har inte den friheten.

Jag uppskattar din ärlighet, men det du har, har endast en pytteliten % av kvinnorna i hela världen. Uppskatta det.

Reply
Lovisa

Vet inte om du ser på dig själv som kändis but I do ;) Och av ALLA kändisar, och då menar jag alla, så är du den som verkar vara den finaste människan och därför har jag dig som lite av en idol.

Men detta med din lista. Du säger att du jobbar väldigt mycket så du kanske är jäkligt slut? Lätt att säga för mig kanske men prioritera efter din lista så vet du i alla fall att mest fokus läggs på det som är viktigt för dig. Du kan alltid tjäna mer pengar eller jobba mer, men dina twenties får du ju inte tillbaka. Njut av din fina snart äkta man, dina vänner, mamma och bror, Mani osv. DU ÄR VÄRD ATT MÅ GULD FÖR DU ÄR GULD <3

Reply
Kajsa

Vill bara ge dig en mental kram och säga tack. Har själv haft någon slags svacka på senaste tiden och då känns det så himla skönt att veta att man inte är ensam om att få det. Även om jag brukar känna mig mest ensam i världen just då.

Så tack för det ärliga och fina inlägget och hoppas du finner lite ny energi och tar hand om dig själv.
Jag har nyligen inskaffat mig Fornis bok så kan nog ta och läsa lite ur den idag.

Puss och kram!

Reply
Malin

Nu har jag följt din blogg i många år, och du har alltid varit en favorit och en förebild. Du är motiverande och du är härlig. Det var intressant att läsa detta inlägg, då jag ju förstått att du sliter med mycket personligt och det är så otroligt fint och starkt att du delar med dig, det är garanterat många som känner igen sig, inte minst jag själv. Så här vill jag ge dig tips som du kanske egentligen vet, men borde höra igen: När man upplever att livet är för mycket, då måste man ta en titt kring sig och välja bort saker som inte behövs i ditt liv just nu. Och kanske vissa av de sakerna inte ska in i livet igen? Man ska inte vara tömd på energi, man ska inte ha dåligt samvete. Du gör så gott du kan varje dag, och det är ingen i din familj eller dina riktiga vänner som begär mer av dig oavsett hur mycket ni ses. Att de längtar efter dig är en annan sak. Kanske du ska sluta blogga? Eller ta en paus en stund och se hur det går? Jag skulle sakna din blogg, men det har ingen betydelse när det är ditt välmående som betyder mest. Du har bloggat så himla länge, du är legendarisk inom bloggvärlden, men det är inte meningen att du ska ha så mycket press på dig varje dag. Det finns säkert andra saker du kan välja bort också, och den viktigaste saken att välja bort är det dåliga samvetet, för det tar massvis med energi och har ingen funktion alls. Jag vet du klarar detta, du är stark och har så fina människor och djur runt dig. Lycka till, Kenza!

Reply
Lisa

Det här är så jävla bra! Nu tycker jag ännu mer om dig! Det är fint att du vågat vara ärlig. Det känns skönt att även du kan ha sådana dagar <3

Reply
Diana

Superfint. Huvudet högt efter regn kommer sol. Du är en sådan stor inspirationskälla för många och det skall du vara stolt över. Å det är inte bara för du ser bra ut. Utan för vad du gör var dag. Allt du lyckas med gång på gång. Det är en kvinna det. Var stolt över dig själv Kenza och tillåt dig själv må dåligt ibland-för det blir bätte. Det blir det alltid. Vare sig det är om en vecka, en månad, ett år. -Efter regn kommer sol.
Tänker på dig. <3

Reply
Cajsa

Du är en sån inspiration, Kenza! Hoppas du förstår hur mycket din öppenhet och just DIN personlighet inspirerar och lyfter upp ens dag varje gång man kikar in på bloggen. Jag önskar verkligen dig ALL lycka i framtiden!

Stor kram <3

Reply
Johanna

Kenza, DITT inlägg träffade mig i hjärtat idag!
Tack för ett sååå viktigt inlägg!
Du anses vara “perfekt” för många av oss, och det är viktigt för oss alla att förstå att ingen/inget liv är helt perfekt.. Vad man nu anser det vara.
Att du bara erkände att du inte gick till jobbet idag… KLOCKRENT! Tack! Träffade mig rakt i hjärtat.

Och det kvittar hur mycket man “har” för har man inte hälsan så är inget värt.

TACK! *tårögd*

Reply
Ung tjej

Jag ryser, känner sån enorm tacksamhet och ett riktigt “wow” för att du är så otroligt ärlig och delar med dig av detta. Jag känner själv sån jäkla press och stress hela tiden. Räcker inte till någonstans. Försöker få högsta betyg på universitetet, träna, laga mat & sova tillräckligt, hunna med vänner, pojkvän, familj och som du skriver även mormor och farfar som ingår där men bor på annat håll…vill vara en härlig vän och tacka ja till sena kvällar på klubben eller i soffan, men jag måste upp och läsa…hinna med hemmet, städning, matlagning och allt det där vanliga och hur mycket man än läser på universitetet i denna utbildning är det så i orimligt mycket att man ständigt ligger efter. Och den där yogan och övningar i självkänsla som är så viktiga för att minska stressen och undvika den där ångesten, när fan ska jag hinna det? Känner så otroligt mycket igen mig i det du skriver! TACK för att du vågade dela med dig <3 du är fantastisk: även när du ligger i soffan med fötterna i knät på dina vänner och pillar dig i naveln. Och det är för att du är du!

Reply
Sandra

Är det något jag tycker om att läsa så är det såna här inlägg, där man känner att man inte är själv att må dåligt just nu. Har följt din blogg sedan jag va ca 11 år, är nu 21, så du känns lite som den storasyster jag aldrig fick. Den förebild jag behöver och har behövt. Har aldrig kommenterat här förut, men eftersom du omedvetet har hjälpt mig i typ 10 år så kanske denna kommentar hjälper för stunden iallafall. Tack!

Reply
Stina

Jag blir så ledsen av att läsa stämningen i detta inlägg. Dina fyra sista punkter är så fundamentala i ett liv(mitt liv kanske mer specifikt) och jag blir så ledsen att det låter som att du inte når dit – inte känner att du räcker till rent personligt. Jag har varit där själv och är där själv ibland än, men nu vet jag att det är ett övergående stadium som är en del av mitt fantastiska liv. Hoppas du känner tilltro till det också.
Jag vill dock säga en sak, och det är att du Kenza, du hjälper till. Så många människor varje dag hjälper du att förstå att deras sätt att leva inte är oförenligt med framgång, lycka, ett liv att vara stolt över eller ett liv att iaf vara okej med(att tex bara vilja moffa en pizza och kolla på film, vara osäker på val man gjort i livet, att vara okej med att man mår dåligt ibland och då får man dra ned på tempot och krama om sig själv ett tag – att allt inte behöver skimra för att vara oerhört vackert). Jag är så imponerad av den mångfacetterade personlighet och set of skills som du uppvisar, och de gör mig så peppad att våra leva mer för känslan för dagen. Du hjälper mig att kränga mig ut från de små boxar som människor runt omkring mig vill sätta mig i, agera oväntat men med harmoni och visa upp alla mina sidor för att de finns där allihop och förtjänar uppmärksamhet och utrymme hos mig, trots att det gör mig svårare för andra att avkoda och därmed boxa in och hantera. Kortsiktigt är detta en dålig strategi men jag vet att långsiktigt är detta det enda sätt jag kan leva – och överleva – på, och jag kommer hela livet jobba med att öppna upp fler ytor hos mig själv, växa ut fler facetter som alla ska få släppa genom lika mycket ljus från mitt inre. Och du hjälper mig påminna mig själv om detta. Du är en sån person, och det är så inspirerande att se hur du kämpar och står upp för dig själv med 100000 fler personer och strukturella förväntningar på dig än vad jag har. Du kan ju, även om du inte orkar hela tiden, men du kommer framåt, och då kan jag också! Tusentals tack för det.

Och på begäran, min lista.
Framgång för mig är:
– Att leva i harmoni med min varelse. Att låta stunden vara precis vad den är, och leva i och förvalta den känsla som finns i mig för tillfället. Jag har alla känslor inom mig och kan skapa underverk med dem, men jag behöver bli bättre på att oftare låt dem komma när de kommer och agera på dem då, istället för att försöka framkalla dem när det passar mig.
– Att vara en positiv kraft i mina närmstas värld, med givmildhet, öppenhet och intresse som ledord. “Positiv” betyder dock inte nödvändigtvis att jag behöver vara uppåt och kul jämt, utan mer autentisk och just öppen.
– Att vara densamma positiva kraften i min omvärld – “Be the change you want to see in the world”
– Att genom detta skapa en positiv, givmild, öppen och intresserad tillvaro som jag får leva i livet ut och uppfostra mina barn i.
– Att lyssna till mina egna behov och agera på dem genast – det innebär att jag visar respekt och ömhet inför mig själv. (Självklart med ett visst mått av avvägning om mitt behov signifikant skadar andra, men min insikt sedan jag medvetet började göra detta är att det sällan skadar andra så länge jag är tydlig med varför jag gör som jag gör. Det har faktiskt tom skapat mig fler hälsosamma och nära relationer.)
– Att lyckas hålla mig “lagom” involverad i saker som jag inte kan styra helt själv. Jag vill vara 10000% engagerad och älskar att jobba i team och för varandra i ett team och har en tendens engagera mig enormt mycket, men måste också därmed kunna lyssna på mina egna behov när kroppen eller psyket säger “vänta…”, för annars bränner jag ut mig. Därmed ska jag inte komma för långt in i kärnan på något där jag heller inte har mandat att förändra kärnan. Mitt mandat måste matcha mitt engagemang.
+ Allt du hade på din lista. Varför jag inte skriver de sakerna specifikt är för att jag tror att allt detdär kommer ur det jag skrivit ovan. Av erfarenhet så börjar allt bra med en öppen, givmild och intresserad syn på tillvaron, mina medmänniskor och inte minst mig själv.

Tack för uppmaningen till denna övning. Det var länge sen sist. Känner mig enormt grounded just nu. Kanske dags för mig att göra en ny mer konkret mål-lista.

Reply
Moa

Alltså du är helt jävla fucking fantastisk, oavsett vad för prestationer du har bakom eller framför dig. Och tänk vilken skillnad du gör för så många unga tjejer genom att skriva sånt här eller dela med dig av dina sjukt vettiga, ödmjuka och jordnära åsikter! Hur sjukt är inte det?! Kom alltid alltid ihåg att du är så värdefull. ?

Reply
Maria

TACK. Tack för detta inlägg. Tack för att du är så ärlig. Det här inlägget behövde jag verkligen, just idag. Det här är första gången jag kommenterar trots att jag läst din blogg i många år, så speciellt är det. Jag känner mig själv så misslyckad som inte orkar, och det är så lätt att tro att någon som verkar ha allt måste vara lycklig. Tack för att du låter oss få en glimt in i hur det verkligen är att ha det liv du lever, som verkar så fantastiskt på utsidan. Det är ok att inte alltid orka.

(Vill ändå påpeka något som flera andra har sagt – det låter lite som att du är på väg mot en utmattningsdepression. Kan vara värt att kolla upp, och kanske är något som du redan tänkt på. Önskar dig allt gott.)

Reply
Elisa

Hi Kenza, I have just read this post and I wanted to share my thoughts with you.
I am angry and I don’t know why. I feel angry something like 25/30 times a day. This is ruining my life, I am ruining my life because people don’t like me and I hate myself for this, I feel guilty for being always angry. I fight with my boyfriend, my family and my friends for stupid stuffs because I am always angry. I am nervous and I am not good, and I say to myself it’s because I don’t like my job, because I don’t have enough money and because I don’t have time to do what I really want to do. But I recently understood this is a lie. Happiness starts from the inside. Happiness does not come from what I have and what I do. Happiness IS NOT linked to success. Think about it: if I have a need and I satisfy it, a new need will come later, endlessly. So, that’s what I am trying to do and what I suggest you to to: work on yourself and try to be happy. If you accept yourself you will be able to improve, if you accept other people you will be more understanding. Your problems will still be there, you will still have negative feelings, but they will soon go away, because you will be able to focus on solutions. You can meditate, read books, go to the psychologist (I am trying all of these to find the perfect one for me) choose the best solution for you, but remember that feelings are a reaction to what happens outside, so you have to work on the inner part of you to change your reactions.

Reply
Linda

Wow. Mer sånt här skulle jag vilja se i din blogg. Så jävla viktigt och bra, precis som du!

Reply
Elin

Hej!
Jättehärligt och välbehövligt inlägg. Jag reagerade lite på en av dina punkter, och det är den där du skriver att du behöver ha en människa som kan pussla ihop dig och älska dig när inte du själv gör det. Du och jag har lite liknande bakgrund (utifrån det du delat med dig av på bloggen) och ett problem för mig har varit att jag hängt upp min trygghet på andra personer, framför allt mitt ex. Alla förtjänar att känna sig älskade och omhändertagna, MEN är det något jag lärt mig sedan jag började gå i terapi och ta hand om mig själv på riktigt så är det att tryggheten måste komma inifrån dig själv. Absolut inget “ensam är stark”-tänk, men det är viktigt att ens självkänsla inte förlitar sig på någon annan än en själv, oavsett om man lever tillsammans med någon annan. Detta har varit en väldigt stor insikt för mig själv som gjort att jag känner mig mycket starkare och jag ville bara dela med mig av den reflektionen till dig :) lycka till med allt och tack för en bra och äkta blogg! Kram

Reply
Victoria

Hej! Jätte fint inlägg :)

Jag läser ett program på högskolan som fått mig att inse en del värdefulla saker om lycka, vad det egentligen är och hur det kan uppnås. Och med den vetskapen i bagaget skulle jag säga att framgång är att lyckas med sakerna på din (ens) lista om vad framgång är. Det spelar egentligen inte så stor roll vad som står på listan och när jag gjorde en liknande övning där man skulle skriva ner långsiktiga mål inom olika aspekter i livet så insåg jag att mina värderingar ändrats helt. På pengar skrev jag till exempel: Tillräckligt för att klara mig. När jag för ett år sedan kanske hade skrivit: 70 000 kr i månaden. På jobb skrev jag: Något jag trivs med. Istället för: Jobba som krönikör hos tidningen Elle. Genom att sätta upp sådana mål för sig själv blir det lättare att nå dom! Då behöver jag inte jobba på Elle för att vara framgångsrik till exempel, bara göra något jag tycker om. Nu kanske jag inte håller mig inom ämnet för din fråga längre, men summan av kardemumman är att jag tror du skulle dra nytta av att göra en lista med långsiktiga mål samt prioritera dom och utifrån den listan tänka ut vad framgång är. Hoppas inte detta är för flummigt haha!

Kram :)
PS. Jag tycker inte det är fel att drömma stort osv, det är snarare bra men ibland måste man skilja på drömmar och faktiska uppnåeliga mål.

Reply

(Your IP-Address will be registered. Comments which are seen as offensive towards me or people close to me will be deleted. Spam and link-filled comments will be removed.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*