• header

PREGNANCY SYMPTOMS & THOUGHTS FIRST MONTHS

Ett önskeinlägg från er var att berätta lite om mina gravidsymtom jag hade de första månaderna. Jag har faktiskt fört dagbok nästan varje dag i ett års tid, lite tufft att gå tillbaka nu och läsa om de mörka dagarna men jag är också glad över att jag har allt det nedskrivet. Så mycket känslor, tankar och smärta, och så fint att sedan se hur allt plötsligt vände.

Här kommer lite utdrag från min dagbok från att jag blev gravid (det jag skrev innan det väljer jag att hålla för mig själv för nu), med fokus på symtomen.

Om ni inte har sett redan hur jag fick reda på att jag var gravid, så kan ni göra det här.

// A post that you wanted me to make was about my pregnancy symtoms the first months. I have actually written a journal almost every day for a year now, it’s a bit tough to go back now and read about the dark days but I’m also happy to have all that written down. So many emotions, thoughts and pain, and so beautiful to see how it all suddenly turned around.

Here is a little something from my journal after I got pregnant (I choose to keep what I wrote before that for myself for now), with focus on the symptoms.

If you haven’t seen already how I found out I was pregnant, you can do it here

When I surprised Aleks with the positive test

28e september. Jag är gravid idag också. Jag känner det så tydligt, det strålar och värker i livmodern och ner i ljumskarna och låren. Det känns så jävla sjukt!! Är så lycklig. Igår var en av de bästa dagarna i mitt liv. Att se glädjen och tårarna i Aleks ögon, att känna hans hand och pussar på min mage, att försiktigt börja prata lite om vad som sker nu och att tänk så blir det en juni-bebis.

Det första jag tänkte på nu när jag vaknade var vårt lilla mirakelfrö. Kämpa nu, vi vill så gärna att det blir just du som kommer till oss. Din pappa har hållit sin varma hand på mammas mage hela natten för att värma dig.

29e september. Oron har tagit över. Jag är livrädd för att detta ska tas ifrån mig. Håller andan varje gång jag går på toaletten, är så rädd att det ska vara blod i trosan. Jag tog även ett nytt test idag vilket jag inte borde ha gjort. Strecket är starkare än för två dagar sedan, men jag hade nog förväntat mig ett ännu starkare streck. Försöker intala mig att det fortfarande är supertidigt, vissa får inte ett plus förrän 14 dagar efter ägglossning och jag är bara på 13. Aleks har sagt åt mig att inte ta fler tester, men jag måste. Måste få se att detta ökar som det ska.

30e september. Idag är testet mycket starkare och jag kan andas ut. Jag ÄR verkligen gravid. Eftersom att jag tror att jag hade ägglossning för två veckor sedan så går jag idag in i vecka 5. Det känns så overkligt. Aleks pussar på magen, smeker den och frågar hur lilla sesamfröt mår. Kan inte fatta att detta äntligen händer.

Symtom vecka 5-6: stora ömma bröst, värk/ilningar i livmodern som strålar ut i ljumskar och ner i låren. Som mensvärk, fast det varar bara i någon minut och sedan slutar det. Trött och riktigt frusen. Övrigt mående: lycklig men orolig och otålig. Tiden går så otroligt långsamt. 

// September 28th. I’m pregnant today as well. I can feel it so clearly, it’s pulling and aching in my uterus down to my groins and thighs. This feel so freaking crazy!! I’m so happy. Yesterday was one of the best days of my life. To see the joy and tears in Aleks eyes, to feel his hand and kisses on my belly, to carefully start talking a little about what happens now and what if we’re having a June baby.

The first thing I thought about now when I woke up was our little miracle. Keep fighting now, we want it to be you who will come to us and we want it so bad. Your daddy has been holding his warm hand on mommy’s belly al night to keep you warm.

September 29th. My anxiety has taken over. I’m terrified that this will be taken away from me. I’m holding my breath every time I go to the bathroom, I’m so scared to see blood in my panties. I also took a new test today which I shouldn’t have done. The line is stronger than 2 days ago, but I guess I had expected an even stronger line. I’m trying to convince myself that it’s still super early, some doesn’t get a positive test until 14 days after ovulation and I’m only on day 13. Aleks told me not to take any more tests, but I have to. I have to see that this is going in the right direction.

September 30th. The test is so much stronger today and I can breathe out. I really AM pregnant. Since I believe I ovulated two weeks ago I will enter week 5 today. It feels so unreal. Aleks is kissing my belly, touching it and asking how the little sesame seed is doing. I can’t believe this is finally happening. 

Symptoms week 5-6: big sore boobs, ache in my uterus that is pulling out in my groins and down to my thighs. Like menstrual cramp, but it only lasts for a minute and then it goes away. Tired and super cold. Other than that, I’m happy but worried and impatient, time goes so slow.

Me from week 7-12 haha

14e oktober. Idag gick jag in i vecka 7 och vårt lilla frö är inte längre ett frö utan nu lika stort som ett blåbär med ett (förhoppningsvis) tickande hjärta. Och som jag är rädd att förlora detta lilla blåbär. Livrädd. Men än så länge går allt bra och jag och Aleks drömmer och pratar om juni. 11 dagar kvar till ultraljud.

23e oktober. Köpte Bebors första plagg idag, passade på att göra det här i Spanien där ingen ser och börjar undra. Det kändes lite som att jag låtsades, att någon skulle avslöja min bluff att jag inte alls är gravid. Men det kändes bra, overkligt men fantastiskt, detta är mitt sätt att våga tro på att vi faktiskt får se ett hjärtslag om två dagar.

25e oktober. Och så kom dagen då vi fick se vårt lilla mirakel för första gången. 12.1 mm stor med ett fint tickande hjärta. Jag var så fruktansvärt nervös där och jag vågade inte titta på skärmen förrän barnmorskan sa “och här är hjärtslaget!” Jag grät av lycka och lättnad. Nu vet vi att det finns något där inne. Kämpa och fortsätt växa nu, vi tror på dig!

Symtom vecka 7-9: illamående hela dagarna, trött, kräks, kissnödig, känslig för dofter. Ont i huvudet. Börjar äta Lergigan Comp som hjälper mot kräkningarna men ger mig inte aptiten tillbaka. 

// October 14th. I entered week 7 today and our little seed is no longer a seed, now it’s the size of a blueberry with a (hopefully) beating heart. And I’m so scared to lose this little blueberry. Terrified. But everything is going well so far and Aleks and I are dreaming and talking about June. 11 days left to the ultrasound.

October 23rd. I bougth Bebors first clothes today, I thought I could do it here in Spain where no one sees me and starts wondering. It felt a bit like I was pretending, that someone would reveal my fraud that I’m not pregnant at all. But it felt good, unreal but amazing, this is my way to dare to believe that we will actually see a heartbeat in two days.

October 25th. And then the day came when we got to see our little miracle for the first time. 12.1 mm big with a beautiful ticking heart. I was so damn nervous there and I didn’t dare to look at the screen until the midwife said “and here is the heartbeat!” I cried from happiness and relief. Now we know there is something in there. Keep on fighting and growing now, we believe in you!

Symptoms week 7-9: Nauseous all day long, tired, vomiting, need to pee all the time, sensitive for smells. Headache. Starting to eat Lergigan Comp that helps with the vomiting but it doesn’t give me the appetite back.

The first little bodysuit I bought in Spain, and the photo from our very first ultrasound in week 8. ♥

Symtom vecka 10-11: Kräks fortfarande, trött, yr, FÖRSTOPPAD deluxe. Ingen aptit än, får bara i mig mackor, nyponsoppa och frukt. Lite värk i livmodern och ljumskar, otrolig huvudvärk. Övrigt mående: oro inför NIPT-testet och att något ska vara fel på Bebor.

10e november. Hej lilla älskling! Idag gjorde vi vårt andra ultraljud (denna gång PÅ magen! Kändes stort) och allt såg bra ut. Bebis är nu 32 mm och låg och sprattlade med armar och ben. Kolla lilla foten. Det är inte lätt att njuta av en graviditet när man är ständigt rädd över att det ska tas ifrån en och att man ska hamna på botten igen, så att boka in ett extra ultraljud kändes så himla skönt för då får jag andas ut för en stund.

// Symptoms week 10-11: Still vomiting, tired, dizzy, CONSTIPATED deluxe. Still no appetite, I can only eat sandwiches, rose hip soup and fruit. Got some ache in my uterus and groins, extreme headache. Other than that, I’m a bit worried for the NIPT test and that there will be something wrong with Bebor.

November 10th. Hi little sweetie! Today we did our second ultrasound (this time ON my belly! that felt huge) and everything looked fine. Baby is now 32 mm and was waving with arms and legs. Look at that little foot. It’s not easy to enjoy a pregnancy when you’re constantly scared that it will be taken away from you and that you will end up at the bottom again, so to book an extra ultrasound felt so good because then I get to breathe out for a while.

Our second ultrasound in end of week 10

23e november. Idag ringde de från Vasamamma och mitt hjärta höll på att slå sig ut ur min bröstkorg när hon sa att provresultatet kommit. Jag var tvungen att fråga henne tre gånger “så allt ser normalt ut?” Ja. Vilken lättnad. Resultatet visar inga avvikelser. Bebor mår bra. Händer detta verkligen? Åh tack gode gud, moder jord, pappa i himlen. Tack för att jag får uppleva detta! På måndag får vi brevet som säger Bebors kön, men vi kommer vänta med att öppna det till julafton.

26e november. Hälsade på lilla bebisen idag som låg och busade, sparkade och snurrade runt. Hen mätte 6 cm från huvud till rumpa, allt såg bra ut och lillens hjärtljud var det finaste ljud jag någonsin hört. Nu ska jag göra mitt bästa för att njuta och förstå att vi med största sannolikhet blir föräldrar i juni. Nästa gång vi får se bebisen är i januari på RUL! Längtar redan.

Symtom vecka 12-13: förutom några migränattacker med kräk så känns det som att illamåendet börjar lätta lite. Huvudvärk varje dag dock. Fortfarande förstoppad. Gått ner 4 kg men har fått lite mer aptit nu. Trött som fan, sover oroligt på natten. På magen börjar en liten bula synas, mest på kvällen.

// November 23rd. They called from Vasamamma today and my heart almost stopped when she said that the results were in. I had to ask here three times “so everything looks normal?” Yes. What a relief. The result shows no abnormalities. Bebor is fine. Is this really happening? Oh thank you god, mother earth, dad in heaven. Thank you for letting me experience this! On Monday we will get the letter that says Bebor’s gender, but we will wait to open it until Christmas Eve.

November 26th. Said hi to the little baby today who was playing, kicking and spinning around. Bebor was 6 cm from head to butt, everything looked fine and the heartbeat was the most beautiful sound I’ve ever heard. Now I’m gonna do my best to enjoy this and understand that we will most likely become parents in June. Next time we get to see the baby will be in January at the big anatomy scan! I can’t wait.

Symptoms week 12-13: Except for a couple of migraine attacks with vomiting, it feels like the nausea is getting better. Headache every day though. Still constipated. I’ve lost 4 kg but have more appetite now. So tired, I don’t sleep so well in the night. On my belly it starts to show a little bump, mostly in the evening.

Our third ultrasound in week 13 ♥ 

Symtom vecka 14: huvudvärk men annars mår jag BRA!! Lite värk i livmodern och ilningar mellan benen. 

6e december. Nu börjar den komma, lilla magen. <3 Fortfarande rätt platt på morgonen med svullnad över livmodern bara, men så fort jag äter/dricker så gör den entré.

12e december. Haft ont i magen de senaste dagarna, samt migrän med aura som kommer och går. Och så är jag sjuk. Min kropp är inte på topp, känner mig svag och orolig.

Symtom vecka 15: växtvärk, huvudvärk. Börjar bli jättehårig på magen. Sömproblem, konstiga drömmar. Kan inte ligga skönt. Ont och öm i magen. Sjuk. Migrän igen. Nedstämd. Jobbig vecka.

// Symptoms week 14: headache but other than that I feel FINE!! Some ache in my uterus and between my legs. 

December 6th. Now it’s starting to show, little belly. <3 Still flat in the morning just a little swollen over my uterus, but as soon as I drink/eat it shows up.

December 12th. I’ve had stomach ache the last couple of days, and migraine with aura that comes and goes. And I’m sick. My body is not on top, I feel weak and worried.

Symptoms week 15: growing pains, headache. Starting to get really hairy on my belly. Sleeping problems, weird dreams. I can’t lie comfortable. Pain and sore in my belly. Sick. Migraine again. I feel down. Tough week.

Little belly in week 15

Symtom vecka 16: okej magen börjar verkligen bli JÄTTEhårig! Och på eftermiddag/kväll är den stor och spänd. Första veckan då jag även har en ordentlig bula på morgonen också. Tror jag kände fladder igårkväll?!?!?!

Symtom vecka 17-19: veckorna då magen blev tydlig, tuttarna blev ännu större och jag tror jag känner Bebor ibland. Kissnödig som in i helvete jämt! Värk i ljumskar. Täppt i näsan konstant. 

24e december. Det är en liten * i min mage. Det känns helt galet, det känns mer verkligt nu på något sätt nu när vi vet.. Vi ska få en *!! Världens finaste julklapp. Vad vi längtar efter dig!

8e januari. Nu är jag inte längre osäker på om det är Bebor jag känner eller inte, för idag såg jag det även på utsidan. En ordentlig liten knuff. <3

Här är vi nu! Vårt BF blev flyttat en vecka tidigare efter RUL i veckan. Vill ni att jag gör ett inlägg om det? 

// Symptoms week 16: okey my belly is getting REALLY hairy! And in the afternoon/evening it’s big and bloated. First week when I can also see a proper bump in the morning too. I think I felt something last night?!?!?!

Symptoms week 17-18: the weeks when my belly showed up, my boobs got even bigger and I think I feel Bebor sometimes. I need to pee all the time! Ache in my groins. My nose is constantly blocked. 

December 24th. It’s a little * in my belly. It feels crazy, more real now somehow now that we know.. We’re having a *!! The world’s most beautiful Christmas gift. We can’t wait to meet you!

January 8th. Now I’m no longer unsure if it’s Bebor I feel or not, because today I saw it as well on the outside. A clear little puff. <3

Here we are now! Our due date got moved one week earlier after our 20 week scan this week. Do you want me to make a post about that? 

81 Comments

Matilda Waern

Först och främst vill jag säga GRATTIS till graviditeten!
Jag själv lider av endometrios vilket gör att få barn naturligt kanske inte är möjligt. Så jag grät igenom din video där du berätta om din infertilitet och pre menopaus. du är en otroligt stark kvinna och vilket mirakel ni fick 😍 tack att du delade med dig utav din historia, det kan inte varit lätt, men så extremt stark av dig att prata så öppet om svårigheter att få barn och att folk inte har rätt att lägga kommentarer om man är svullen om magen om att man är gravid, man vet aldrig historian bakom:
Tack för att du delade med dig, det gör en skillnad i världen, det tror jag verkligen! ❤️

Reply
Melina

Men jaaaaa!! 😍😍 Haha desperat much😅 men så kul att få följa er resa ju. Blir så lycklig för er skull. Önskar er det bästa

Reply
Siri

Jag skriver också dagbok, jag ska göra en bok till bebisen med min/min mans texter och bilder från ultraljud och tiden vi väntade på bebisen. Ska även lägga in texter som våra närmsta familjemedlemmar ska skriva (om deras tankar, känslor och förväntningar). Det är första barnbarnet så vår lilla bebis är så efterlängtat. Däremot kan jag inte skriva dagbok varje dag om inte ens varje vecka för har inga symtomer haha! Men jag skriver istället ner mina känslor.

Reply
Klara

Att man kan bli så glad för dig, jag som inte ens känner dig men har följt dig i så många år. Varje inlägg om din graviditet gråter jag av lycka(haha kan inte låta bli??)Jag berättar om din historia och visar dina videos för familj och vänner, blir så otroligt glad för er skull. Jag tror och hoppas att allt ska gå bra, det SKA bara helt enkelt gå bra. Grattis grattis GRATTIS till er!!!

Reply
Nea

Grattis åter igen!❤️
Måste säga hur otroligt stark och modig du är som delar med dig av detta!
Håller själv på och försöker och få till ett litet mirakel, och blir själv så ledsen när mensen kommer.
Men dina inlägg värmer jätte mkt och är otroligt glad för dig/er och ser verkligen fram emot att få följa dig i er resa! Skulle vara jätte kul att få läsa om Förflyttningen av dag, lika så de känslor som du visade med din dagbok var otroligt fint att läsa.
Lycka till med allt!❤️ //N

Reply
Julia

Are you and Alexs’ bloodtypes the same or different? Just wondering 🙂. The symtoms are exactly the same as my mom used to tell me when she was pregnant with me. She had A positive and Dad 0 positive. Xxx

Reply
Tiina

I believe that I have never commented anything here before but now I have to: I am so very happy for you two and it feels so weird because I don’t know you😂 (allthough it feels like I do because I have read your blog for many years). Your and Aleks love for each other is so heartwarming (is that even a word🤔) and inspiring, and you will become amazing parents.. You two deserve this, you really do, world would be so much better place if everybody had as much love inside of themselves as you two have.❤

Reply
Simone

Alltså åh, kan inte beskriva hur glad jag är för din skull Kenza!! Sjukt hur man kan vara så glad för någon man egentligen inte känner. Och vad fint att vi får ta del av dina känslor och tankar kring detta, tack för att du är så öppen med er kamp ❤️ Önskar dig all lycka ❤️❤️

Reply
Kenza Z

Kenzas answer: Thank you! :-) I don’t know, eventually I guess but right now it feels sweet to keep it to ourselves. <3

Reply
Maria

Behåll det för er själva! Mysigt att hålla någonting privat/ bland de närmsta. Det stör mig också att folk heeela tiden skriver ”NÄR ska du tala om könet för oss?” och inte OM. Varför ta det för givet eller förvänta sig det? Så det vore en skön ”in your face” haha.

Reply
MAlin

I don’t understand why this is important to know? What’s make a difference about it? It is what it is. No matter if there’s a penis or vagina coming out?

Reply
Malin

Why is it important? Clothes? That’s just bullshit. Painting the walls? Make it a nice colour. Just about the colours? Names? Come on. Tell me one reasonable thing why it is. (Plus. It’s even less important for random people to know)

noor

Well… Maybe it’s important for Aleks and Kenza to know?

And yes names, I think it would be easy for a couple to know what the gender is so that you can give a name to the baby.

And for us random people, it’s just nice to read about someone else’s pregnancy.

Lena

That‘s so emotional 😭 i‘m really happy for you and you deserve to be happy ! thank you for sharing your experiences with us and the up and downs you‘ve been through. <3

Reply
Clara

älskar detta! kan du gör detta nu vecka för vecka? lite utförliga? lite som dani eller alexs gör det.
Symtom, “new buys/förberedelse för bebis”,vikt och cravings och allt du vill dela med oss on top.

Reply
Kenza Z

Kenzas svar: Ja det kan jag göra! Vad exakt bör finnas med i ett sånt inlägg? Kan googla runt lite, minns att Victoria gjorde sånna vecka för vecka-inlägg så ska kolla in hennes :-)

Reply
Anja

Så berörande inlägg. Jag har följt dig sen jag var 14- 15 år gammal fyller 25 år i april några dagar dig. Du skriver så fängslande och inte om dina / era känslor.Jag är så genuint lycklig för din och Aleks skull som ska bli föräldrar efter en tuff och lång kamp. Kommer du skriva vad ni väntar ? Inte för att att könet spelar någon roll, det viktigaste och högsta önskan är ju att få ett mirakel till världen. Men vore så kul om hur ni reagerade när ni fick veta om ni väntade en liten tjej eller pojk? Tack igen för en så fin blogg och kommer bli ett sant nöje att följa dig här och på youtube. Lycka till och mega grattis igen <3

Reply
Ida

Kära ni. Är så glad för er skull. Och så roligt att följa er och lilla knytet under er fantastiska och välförtjänta resa. Önskar er verkligen all lycka ( även fast lyckan ligger i magen så önskar jag er ännu mer lycka. Om de nu är möjligt).

Reply
Adrianna

Kenza dont do it to us do not Keep us in suspense Hahaha.. ❤️ I Cant wait for You to reveal the gender ❤️ (I secretly hope Its a girl😂)
Love You and your little future family ❤️

Reply
Tanja

You made me cry 🤗❤ I have been reading your blog since you were a girl, and you have grown into a beautiful, brave woman. Your story will mean a lot to other women. ❤
I will also be a mom in June, mine is a boy, can’t wait to see gender of your baby. 🙊

Reply
Jennie

Så roligt att följa dig! Gråter vid varje vlogg du lägger ut! Följt dig i många år och du är verkligen en inspirationskälla som delar med dig av ett så viktigt ämne! Jag önskar er all lycka! 😍

Reply
noor

Aaah I enjoyed reading this post. I could really feel all your emotions :) I am definitely sure that it is a boy!

Xoxo

Reply
Frida

Jag hade också fruktansvärd migrän när jag var gravid. Jag fick dock ta mina migräntabletter (även om det va jobbigt). Får du inte medicin mot migränen? Kram

Reply
Ivee

🤗 så roligt, kände igen symtomen 😁
ABSOLUT, så himla kul att följa din graviditet.
Längtar tills nästa inlägg. 😘

Reply
Jasmine

JA! Älskar när du uppdaterar, är gravid i vecka 22 så tror det är en vecka i mellan oss nu SÅ KUL. Följt dig sen jag var 15 år (25 nu) 😍 Vecka för vecka hade varit super kul! ☺️🙏🏽 Grattis igen! ❤️

Reply
Luisa

Yes!! We want you to post about everything! :) Will you reveal the gender before the baby comes?

Reply
Katarina

Åh vad jag känner igen mig i symptomen! Kylan!! Jag har alltid varit varm av mig men denna höst (är typ ev vecka efter dig) har jag varit så frussen att det är knasigt. Förstoppningen och känslan av att bara dricka nyponsoppa alltså…på nåt sätt känns det så skönt att få den bilden bekräftat att det finns andra som har det likadant. Hela din resa och struggle har verkligen betytt mycket att få höra om, jag är sjukt glad för er skull! Vi kämpade med IVF-länge utan någon diagnos men med så mycket ovisshet, och den där rädslan när det verkligen skedde, skräcken vid varje toabesök, ja jag känner igen det väl. Så himla glad för dig, or er, och för oss alla. Tack för att du delar med dig och hjälper till att förminska stigmatiseringen kring detta ämne.

Reply
Erica

Åh så glad för er skull! Jag är jättenyfiken på vsd ni tänker angående namn. Vill inte veta namnförslag så. Men typ tänker ni ett svensk namn, ett marockanskt namn, serbiskt eller ett helt galet namn (som dröm, hopp, någon stad) ?
Vore intressant o veta hur ni tänker angående det 😁

Reply
Jamilia

Men åh! Blir helt varm i hela kroppen när jag läser allt detta. Måste vara en helt fantastisk och underbar upplevelse. Längtar så mycket tills jag och min sambo också får uppleva den lyckan.
Vill gärna ha ett nytt inlägg. Vill veta allt. Haha! 😍
Tusen kramar till er alla 3 ❤️

Reply
hazelette

I am soooo happy for you.. wish u truley the best in all ways, healthy baby, happy mom and caring father.
May God bless you and I mean that from bottom of my heart <3

Reply
Moa Bergström

Så modigt att köpa kläder så “tidigt”! :) jag har varit jätte nojig och inte vågat fixa något förrän efter vårat ultraljud v.18…
Jag har haft turen att må superbra alla mina graviditeter, och idag gick vi in i vecka 36 :) hoppas allt går bra för er!

Reply
Leane

It still amazes me how different all pregnancies are! I never had any symptoms basically. Never threw up or anything. Never thought I might be pregnant haha. We tried for a long time as well.. Now it’s my 34th week, soon 35. I sometimes get my gastric juices (or whatever they are lol) up, but not that bad. And after lying down and standing up I have a backache which goes away in a few seconds. The biggest “symptom” right now is probably that when I walk, I get this vaginal pain on my right side. But it’s not that bad also. I would say I got very lucky with this pregnancy :D But I’m sure that I will get ALL the symptoms next time.
But I wish you all the best with your pregnancy! And the time flies sooooo quickly :) Soon you can already hold your little one.

Reply
Niki

Jaaa!! Mera såna inlägg, så mysigt och fint att läsa <3 Så glad för er skull!!

Reply
Amber

I loved reading this! Whenever other bloggers were pregnant I wasn’t really that interested in their posts for some reason, but I really like your videos and posts about this so far!! I’m so happy for you. Can you keep sharing how it goes? Or maybe posts about little things like how you bought the first clothes, how the ultrasounds are, how you’re decorating the nursery etc things like that are so nice to see :) especially because this is such a little miracle! ❤️

Reply
Marie

Jag önskar inlägg om ALLT!! :) Så roligt att läsa. Är själv gravid. Hur hanterar du nästäppan? Jag hade konstant nästäppa från ca 5-6 månaden och framåt.

Reply
Jessica

Snälla kenza en liten snabb titt i badrumskåpet på dina favvo hud o hårvårds produkter just nu!!! Älskar tips! 😊 o hur du håller dig så fin o fräsh under gravitiden.🙌

Reply
Elin

Ja! Du får gärna blogga om varje liten grej som händer 🙈 Tycker att allt om graviditeter är sååååå intressant och det går inte att prata om för mycket 😂 Är så glada för er båda två och önskar er all lycka i världen ❤️❤️❤️

Reply
Dani

Tog du fostervattensprov? Om jag får fråga, varför? De ökar ju risken för missfall.

Reply
Filippa

Så glad för er skull! Jag ser så mycket fram emot våren också, att följa er resa och till slut se en Kenza med en liten knodd i famnen!!

Reply
angie

Om man får, så gissar jag att ni kommer få en pojke. :)
De flesta personer som jag vet har varit förstoppade när de har varit gravida, har nämligen fått en pojke, så man får väl vänta o se :)

Reply
emma

Men gud fick både gåshud och lite tårar i ögonen när jag läste detta inlägget!! är så jäkla lycklig för er skull!!

Reply
Anna

ÄLSKAR gravid-relaterade inlägg! Har följt dig i flera, flera år men har nog aldrig kommenterat tidigare..

Måste bara få säga hur genuint glad jag är för er skull, grät som en bebis till båda dina senaste videosar och har sett dem 2-3 gånger vardera. Önskar er verkligen ALL lycka! ❤️

Jag plussade själv för några dagar sedan och tyckte det var så roligt att få läsa om dina symptom och tankar i det här inlägget. Känner själv igen mig i mycket! Den enorma glädjen men samtidigt den hemska oron om det kommer gå vägen eller inte.

Fortsätt gärna med fler gravid-relaterade videos och inlägg och stort lycka till med allt!! ❤️❤️❤️

Reply
Nelli

I’m so happy for you! I started to cry while watching your youtube videos.
You’re gonna be the best parents!

Reply
Sara på Hisingen

Skrämmande att folk är så besatta av att få reda på vad eran efterlängtande bebis är utrustad med mellan benen. Som om att det spelar någon roll? Och att tolka symtomen du haft som att ”jo men det blir en pojke för en jag känner..” blablabla. Alltså. Det är 2019, vad hände med att ge alla barn 100 möjligheter istället för 2 osv? Oavsett kön?

Reply
Marina

I wish you strong health! Hello from cold Russia :) I want to learn swedish to understand your podcast!

Reply
S

Hej Kenza! Har följt dig länge.. Ville bara skriva att du( och alla andra blivande mödrar) Inte borde ta för många ultraljud och tester som kan skada fostret! Förstår din oro, men graviditeten är en naturlig process and so far you are good.
Var väldigt begränsade med onödiga tester som kan vara farliga. Det finns forskning på att det inte är så bra för fostret och självklart så kommer den här informationen inte fram till oss!

https://www.thehealthyhomeeconomist.com/50-in-utero-human-studies-confirm-risks-prenatal-ultrasound/

Här är bara en sida som ett exempel! Autism har ökat i samhället, varför? Vi måste vara kritiska till det som ges till oss! Bara för att det är vanligt så betyder det inte att det är helt riskfritt.

Reply
Julia

Vilket underbart inlägg att läsa! Gör snälla ett sånt inlägg! Och fler om bebor <3

Reply
Elin

Ett ord i inlägget fick mig att ana könet på Bebor. Spännande och se om jag har rätt 😊.
Önskar er all lycka. Så sjukt att man genuint kan känna sån glädje för två personer man inte ens känner! ❤ kram

Reply
D

Jag vet inte varför, men av någon anledning sitter jag här med tårar som rinner ner för kinderna. Glädjetårar. Det här inlägget var något av det finaste jag läst under de här 10 åren på din blogg. Så jävla jävla fint <3 och du strålar Kenza!!

Reply
Jessie

Åh jag känner såååå igen mig i alla dina symptom för alla veckor (bortsett från kräkningar, illamående men kräktes aldrig)! Och även samma veckor som jag började ana fladder i magen till att det helt plötsligt är så tydligt att det är bebis som rör sig!
Det är verkligen kul att följa dig i din graviditet, och väldigt känslosamt.. känner mig extra tacksam efter dina videos att min lilla kille i magen finns där och att allt ser bra ut. Låter kanske sjukt men så är det. Kram på er!❤️

Reply
tea

Stort grattis, så vacker du är. Både på insidan och utsidan. Kan inte du göra ett inlägg där man får gissa kön. Jag tror på en liten flicka. Vet att det absolut inte spelar någon roll, bara bebor är frisk och att allt går bra för er båda. Grattis Grattis Grattis vilket underbart mirakel.

Reply
Katrin

Är själv i v 16 nu, känner så väl igen mig i det du skriver, trots att vi inte har samma historia. Och den ludna magen!! Jag ser ut som en kokosnöt för tillfället, hur hårig ska man bli?🙈🥥
Lycka till vidare💜

Reply
Anonym

Alltså e så glad för din skull! Vet inte varför men när du nämnde att du typ bad till gud… alltså det har skett saker i mitt liv, och typ medicinska mirakel som inte kunnat lösas med någonting förutom när jag börjat be. Jag är inte alla religiös men kan verkligen inte sluta tro just pga det som hänt mig. Klarar inte av hur elaka folk kan vara mot människor i Sverige som tror på något högre, men jag kommer aldrig sluta tro på mirakel som ibland helt enkelt inte kan förklaras. Osammanhängande men när jag såg din video kändes det bara som att det är en gåva från någon annan värld, när all vetenskap talar emot en och ingenting vetenskapligt funkar så händer det bara naturligt, det är så fantastiskt bara.

Reply
Theresia Normark

Om min teori stämmer blir det en pojke då BF flyttades och blev tidigare ☺️💙💙💙💙 Grattis till er lilleman

Reply
Emma

Roligt, också bara druckit nyponsoppa med barn 1 och 1. Nu väntar jag tredje och gått över på drickyoghurt och smoothies.

Reply
Sara

Jag ville mest säga ett stort grattis till det förväntade barnet! Jag önskar er all lycka och att allt kommer gå bra! 😊

Jag fick också en liten orosklump i magen när jag läste om lergigan medicineringen. En av mina vänner har mått fruktansvärt dåligt under sina graviditeter. De senaste gångerna har hon tagit lergigan och fått missfall då ganska sent. När hon pratade med sin mamma om det, så berättade hennes mamma att hon hade haft samma erfarenhet.

Jag vill absolut inte oroa dig i onödan, men kände ändå att jag ville säga det.

Lycka till med allt!

Reply
Line

Ååh, jeg blir så glad av at du er gravid! ❤ Du er ganske nøyaktig et år bak meg (vår lille ble født i slutten av mai 2018), og jeg får så flashback av å lese det du skriver om frykten for blod, slitsomme uker og sykdom. Håper du får noen gode uker fremover nå mens bebor vokser seg stor og sterk!

Reply
Julia

Hej Kenza (och Aleks)! Jag är 22 år och har ingen aning om hur det är att vara gravid eller att bli mamma. Eftersom min faster aldrig kunde få barn är jag orolig att det ska hända mig också. Jag är så tacksam att ni väljer att dela med er av era upplevelser och blir så glad att jag får veta vad det verkligen innebär att bara gravid.

Ultraljudet är så vackert! Njut nu av graviditeten och ta hand om er ❤️

Reply
Julia

Hårig mage, en liten kille i magen kanske? 😍

Kommer ni berätta vilket kön bebis har?

Reply
Jonna

Så mysigt!
Med tanke på att du är moster till två tjejer och Aleks farbror till tre tjejer så känns det ju onekligen mest troligt att det ligger en tjej i din mage, men jag tror ändå att det är en liten pojke. :) <3

Reply
Alexandra

Ja! Allting kring graviditeten är så intressant och kul att läsa om! 😊

Reply
Frida

Hej Kenza!
Stort grattis till erat lilla mirakel, hen är lyckligt lottad som får er två som föräldrar ❤️ Ville bara dela med mig om ett tipps för förstoppning ifall du fortfarande har det, magnesium i pulverform som du löser upp med vatten. Använde det genom hela min graviditet och kunde gå på toa utan problem. Sköt om dig så länge!

Reply
Anna

Hej Kenza och STORT grattis!!!

Jag är också gravid, men bara i v.12 (igår). Dock har jag inte gjort något UL än och är väldigt orolig över att det inte är någon bebis där inne och därför har vi valt inte gått ut med min graviditet till någon än. Nästa fredag är det dock äntligen dags för KUB, så då kommer jag få se om det är något där inne och om allt ser bra ut, nervöst men samtidigt skönt :)

Jag har nån graviditetsapp i telefonen men tänkte att du kanske kunde tipsa om din favorit?

Jag läste din blogg för en herrans massa år sen och ska börja nu igen, så himla kul att följa dig i detta!

Stor KRAM <3

Reply
Jelena

Heej Kenza! Så glad för er skull och det är jättekul att få följa din resa! Jag är i samma vecka som dig och så roligt att få “dela” sin gradivitet med dig! Jag har ett önskemål! vore kul att få tips på gravidkläder från dej, du har så bra smak och jag har så svårt att hitta snygga preggokläder så vore kul att veta vart du köper dina! Jag har så länge hittat mest på asos.com.
Lägg gärna ut bilder på dina nyköpta plagg så man kan få lite inspo! Stor kram pch lycka till med allt!

Reply

(Your IP-Address will be registered. Comments which are seen as offensive towards me or people close to me will be deleted. Spam and link-filled comments will be removed.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*