• header

AFTER GIVING BIRTH

Om en vecka har det gått 5 månader sedan jag blev mamma och jag har samlat ihop era frågor kring kroppen och första tiden som föräldrar här!

Hur mår fiffin? 
Den vanligaste frågan jag fått haha, och det förstår jag. Innan jag själv födde barn undrade jag hur fasen ens vagina skulle klara av det och sedan dessutom gå tillbaka till någorlunda normalt igen. Jag hade ju väldigt ont där jag hade blivit sydd (jag sprack grad 2 och sydde 8 stygn utvändigt) men efter knappt 2 veckor försvann det. Mitt avslag försvann efter ca 4 veckor (det kommer blod och sårvätska från såret där moderkakan suttit) och efter min 6-veckorskontroll där allt såg bra ut vågade jag mig på att ha samlag igen. Om det gjorde ont? Ja. Men det har blivit bättre sedan dess, även om det fortfarande svider/stramar i början. Annars så känns det bra där nere, det ser typ likadant ut som innan graviditeten så det är bara vid samlag som jag känner att något är annorlunda. Jag hoppas att det kommer bli ännu bättre med tiden för jag kan fortfarande inte njuta ordentligt och det suger såklart. :/

Hur har din kropp förändras sedan innan graviditeten?
Höfter och midja blivit bredare, huden på magen är lös och naveln är stor. Väger fortfarande ett par kilon mer än innan graviditeten men det är inte så konstigt med tanke på att jag äter mer skit (sötsuget är brutalt) och tränar mindre. Röven är plattare än någonsin. Tror mina bröst kommer se helt annorlunda ut efter amningen också för när jag precis ammat så hänger dem som små ärtpåsar haha. Kan även dra ut mina nipples flera cm?! De är helt elastiska haha. Många frågar om jag fick bristningar och det fick jag. Inte på magen, men på rumpa/lår. Jag har alltid haft en rätt avslappnad syn på min kropp men jag kan tänka mig att detta ändå hade stressat mig lite innan jag fick barn. Men idag så känns allt sånt så oviktigt. Det viktigaste är hur kroppen KÄNNS och den känns bra! Fortfarande lite svag i core men det har blivit mycket bättre.

När du tittar tillbaka på din förlossning nu, minns du den som positiv eller negativ?
Nu minns jag den bara som positiv. Kan liksom gå runt och längta tillbaka till förlossningsrummet haha. “Ja jag satt och krystade på en pall i 2 timmar och trodde jag skulle dö, men såååå farligt var det väl inte?!” Sjukt att man glömmer smärta (även om jag aldrig kommer glömma, ni fattar). Som när man efter en utekväll är så satans bakis och lovar sig själv att aldrig dricka alkohol igen, men det är som bortglömt helgen efter. Man minns bara att man hade kul så man går ut igen. Det måste ju fan vara därför folk vågar föda barn igen haha!

Vill ni fortfarande ha tre barn?
Ja!! De senaste månaderna har varit de bästa i mitt liv och kärleken till Nikola är det största jag någonsin känt. Jag vill gå igenom detta igen. Och igen och igen. Sen vet vi ju inte om jag ens lyckas bli gravid en gång till men drömma får man ju göra. <3

Bråkar du och Aleks mer sedan ni fick barn?
JAJJEMEN haha! Från att typ aldrig ha tjafsat så tjafsar vi lite nästan varje dag, som resultat av att vi pikar varandra. Alltid om små skitsaker som rör vardagssysslor, och av irritation pga för lite sömn. Man får lära sig att bita sig i tungan och tänka efter om det är värt att bli osams över något som vem som alltid får tvätta nerbajsade kläder. Oftast tjafsar vi samtidigt som vi skrattar och sedan blir sams snabbt igen. Vet ju att vi båda gör vårt bästa och att vi inte hade tjafsat om vi inte var så himla trötta. Viktigt att visa varandra respekt och omtanke, lyssna på när den andra behöver klaga lite utan att kontra med “jag har det värre än du” och inte glömma bort att kramas och pussas och säga jag älskar dig.

Hur har ert förhållande förändrats?
Att påstå att ens förhållande inte förändrats efter man fått barn är fan lögn alltså! Helt omöjligt att det inte gör det när man plötsligt inte längre är varandras nummer 1. Sen tror jag självklart att man kan hitta tillbaka till det man hade innan, men det är svårt den första tiden när man inte kan vara bara vi två. Vi försöker umgås lite på kvällarna när Nikola somnat men det är inte alltid det klaffar. Jag älskar Aleks mer än vad jag gjorde innan för nu är vi en familj, han gav mig min son och det går inte att beskriva kärleken jag känner när jag ser dem två ihop. Jag älskar dem så mycket. Men eftersom att fokuset är på Nikola nu så är det svårt att hitta tid för oss två som par, men jag tror och hoppas det kommer bli lättare ju äldre han blir. 

Vem skulle du rädda ur elden nu då, Aleks eller Nikola?
Haha alltså, självklart Nikola. Innan jag fick Nikola så kunde jag inte föreställa mig hur stark den kärleken skulle vara, och precis som när jag svarade på denna “pest eller kolera” i podden så visste jag ju att jag skulle tänka annorlunda när han väl var född. Jag hade gjort allt, precis ALLT, för honom.

Vad har varit det tuffaste med att bli mamma?
Sömnen, utan tvekan. Eftersom att jag helammar så har jag fått ta all matning (även på natten) själv och det har varit tufft. Speciellt när jag också måste upp och jobba vissa dagar. Det har också varit det svåraste, att kombinera “mammaledighet” med att driva eget och jobba lite varje dag.

Har ni någon som hjälper er med Nikola?
Ibland när jag behöver jobba en stund på vardagarna kommer mamma över och hjälper mig med Nikola. Oftast försöker jag sitta och jobba när Nikola sover men det går inte alltid att få ihop det så och då är det skönt att mamma kan komma och ta ut honom på en långpromenad. Har jag t.ex. plåtning en hel dag är Aleks hemma med honom. Än så länge funkar detta (även om jag ibland bara vill bryta ihop och lägga ner mina bolag) och vi tror inte att vi kommer behöva mer hjälp än så innan han börjar förskolan.

Får du ibland dåligt samvete gentemot Nikola? 
Hela tiden. Han är så jävla snäll (oftast) och jag känner mig sämst i världen när jag typ sitter en timme vid datorn och jobbar och han bara sitter och tittar på mig i babysittern. Men även de dagar då han får nästan 100% av mitt fokus så får jag dåligt samvete över att jag kunde ha lekt med honom mer. Fan alltså. Får ont i hjärtat bara nu när han ligger och sover ensam i sovrummet och jag inte ligger bredvid honom.

Hur delar ni upp ansvaret?
Sömn: jag tar alla nätter eftersom att Nikola ammar. Vi samsover och jag liggammar under natten. Aleks kliver upp med honom vid 6 varje morgon och är med honom tills han går till jobbet vid 8:30 så att jag får sova ostört en stund. På helger går han också upp vid 6-7 och tar honom och då får jag sova ostört fram till 10 när Nikola är hungrig igen.
Mat: jag tar all matning. Planen är såklart att detta ändras när Nikola börjar äta annat. Ibland när jag är iväg på t.ex. plåtning försöker Aleks ge honom flaska men det är fortfarande inte så poppis, så oftast får de komma förbi plåtningen.
Blöjor: Aleks tar nästan alla byten när vi båda är hemma, eftersom att jag byter alla blöjor när han jobbar.
Bebiskläder/prylar/produkter: Jag köper allt sånt och ser till att allt finns hemma.
Hushållssysslor: Aleks handlar och lagar all mat. Jag plockar alltid undan här hemma. Vi hjälps åt att tvätta. Och så har vi städhjälp 1 gång i veckan.
Hund: Aleks har Mani på jobbet och tar även alla rastningar. På helgerna tar vi några rastningar ihop.

Känner ni att ni saknar eget rum till Nikola?
Nej och jag är glad över att vi inte gjorde om vårt extrarum till barnrum! Hade varit så onödigt eftersom att han sover i vår säng. Det börjar dock bli lite trångt med babyprylar i vardagsrummet nu så jag känner att jag vill flytta till större när Nikola blir runt 1 och börjar leka ännu mer med leksaker.

Använder ni preventivmedel eller försöker ni bli gravida igen?
Vi använder inget preventivmedel, jag helammar och har inte fått tillbaka min ägglossning/mens och vi försöker inte bli gravida. Ska skriva ett eget inlägg om detta sen.

// Next week it’s been 5 months since I became a mom and I’ve gathered your questions regarding body and first time as parents here!

How’s the vajayjay?
The most asked question haha, and I understand that. Before I gave birth myself I wondered how the hell the vagina would go through that and also go back to pretty much the same again. I had a lot of pain where I had been stitched (I “bursted” grade 2 and was sewn on the outside with 8 stitches) but after barely 2 weeks the pain went away. I stopped bleeding after around 4 weeks and after my 6 week check-up where everything looked fine, I dared to have sex again. If it was painful? Yes. But it has gotten better since then, even though it still hurts a bit in the beginning. Other than that it feels good down there, it looks pretty much the same as before pregnancy so it’s just during intercourse that I feel that something is different. I hope it will get even better with time because I still can’t enjoy it like before and that sucks. :/

How has your body changed since before pregnancy?
Hips and waist are wider, the skin on my belly is loose and my belly button is big. I still weigh a few kilos more than before pregnancy but that’s not weird since I eat a lot more junk (my sweet tooth is insane) and workout less. My ass is flatter than ever. I think my boobs will be completely different after breastfeeding too because when I’ve just fed Nikola, my boobs are like tiny empty sacks haha. I can also pull out my nipples several cm?! They are so elastic haha. Many of you ask if I got stretch marks and yes I did. Not on my belly, but on my bum/thighs. I’ve always had a pretty relaxed view on my body but I can imagine that this would have stressed me a bit before I became a mother. But today all of that feels so unimportant. The important is how the body FEELS and it feels good! Still a bit weak in my core but it feels a lot better.

When you look back at your labor now, do you remember it as positive or negative?
Now I only remember it as positive. I can walk around and long back to the hospital room haha. “Well yes I sat on a chair and pushed for 2 hours and I thought I was going to die, but it wasn’t thaaaaat bad?!” Crazy how you forget pain (even though I will never forget, you get it). Like after a night out and you’re so hungover and promise yourself you will never drink again, but that is forgotten the weekend after. You just remember that you had fun so you go out again. That has to be why people dare to give birth again haha!

Do you still want three kids?
Yes!! The last few months has been the best of my life and my love to Nikola is the greatest I have ever felt. I want to go through this again. And again and again. Then we don’t know I can even get pregnant again but we are allowed to dream. <3

Do you and Aleks fight more since you had a kid?
WELL YES haha! From never fighting at all, we argue a bit almost every day. Always about small stuff about daily chores, and of irritation due to lack of sleep. You have to learn to bite your tung and think twice if it’s worth fighting about who always has to wash poop clothes. Most often we laugh at the same time we argue and then we become friends again quick. We know that both of us does our best and that we wouldn’t have argued if we weren’t so tired. It’s important to show each other respect and that you care, listen to when the other needs to complain a bit without saying “it’s worse for me” and don’t forget to hug, kiss and say I love you. 

How has your relationship changed?
To say that your relationship hasn’t changed after having a baby is a freaking lie! It’s impossible that it wouldn’t change when you’re suddenly not each others number 1. Of course I believe that you can find your way back to what you had before, but it’s hard the first time when you can’t be just the two of you. We try to hang out a bit in the evenings when Nikola has fallen asleep but it’s not always the right timing. I love Aleks more than I did before because now we’re a family, he gave me my son and it’s hard to describe the love I feel when I see them two together. I love them so much. But since the focus is on Nikola now it’s hard to find time for us two as a couple, but I believe and hope that will get better the older he gets.

So who would you save from the fire, Aleks or Nikola?
Haha Nikola of course. Before I had Nikola I couldn’t imagine how strong that love would be, and just like I said when I answered this game question in our podcast I knew that I would think differently when he was born. I would have done ANYTHING for him.

What has been the toughest part about becoming a mom?
The sleep, without doubt. Since I’m breastfeeding only I’ve taken all the feeding (even night time) on my own and that has been tough. Especially when I have to get up and work myself some days. That has also been the most hard part, to combine “maternity leave” with running my own business and work a bit every day.

Is anyone helping you with Nikola?
Sometimes when I have to work a while during the day, mom comes over to help me with Nikola. I try to work when he is sleeping but it’s not always the right timing so then it’s nice that my mom can come over and take him out on a long walk. If I have a photoshoot for example, Aleks stays at home with him. For now this is working (even though I sometimes just want to cry and shut down my companies) and I don’t think we will need more help than that before he starts preschool.

Do you feel guilty towards Nikola sometimes?
All the time. He is so damn kind (most often) and I feel like the worst person ever when I for example sit by my laptop and work for an hour and he is just looking at me from the babysitter. But even those days when he gets almost 100% of my focus, I feel guilty that I could have played even more with him. Damn it. My heart hurts even now when he is sleeping alone in the bedroom and I’m not next to him.

How do you share the responsibilities?
Sleep: I take all the nights since Nikola is breastfeeding. We co-sleep and I breastfeed while lying down during night. Aleks gets up with him around 6 each morning and takes care of him til he goes to work at 8:30 so that I can sleep undisturbed for a while. In the weekends he also goes up with him at 6-7 and then I get to sleep undisturbed until 10 when Nikola is hungry again.

Food: I handle all the feeds. The plan is that this will change when Nikola starts eating other stuff of course. Sometimes when I’m off for a photoshoot etc, Aleks tries to bottle-fed him but it’s still not that popular, so they often have to come by the photoshoot.
Diapers: Aleks takes almost all the diaper changes when we are both at home, since I change all the diapers when he is working.
Baby clothes/products: I buy all that and make sure that we have everything at home.
Daily chores: Aleks do grocery shopping and cooks all the food. I always clean up at home. We both do the laundry. And then we have cleaning help once a week.
Dog: Aleks has Mani at work and also takes all the walks. In the weekend we do some walks together.

Do you feel that you miss having own room for Nikola?
No and I’m happy we didn’t change our extra room into a nursery! It would have been so unnecessary since he is sleeping in our bed. It’s getting a bit crowded with baby stuff in our living room though so I feel that I want to move to a bigger place when Nikola is around 1 year and starts playing even more with toys.

Are you using any contraceptive or are you trying to get pregnant again?
We are not using any protection, I’m still breastfeeding only and haven’t gotten my ovulation/period back and we are not trying to get pregnant. I will write a separate post about this later!

My family ♥

146 Comments

Kenza Z

Kenzas svar: Kan inte säga en exakt tid utan det kommer så fort jag kan. Vill inte sätta någon jag jobbar med i en jobbig situation pga avtal etc.

Reply
Anonym

Förlåt, men vadå “så fort du kan”? Du har fått massor av frågor om ditt svar på kritiken och det var över en vecka sedan som du sa att du ska besvara kritiken. Om du ska besvara kritiken “så fort du kan” så skulle väl detta inlägget handlat om ditt svar angående kritiken? Du menar väl egentligen “det kommer så fort jag prioriterar det”?

Reply
Linda

Yes, jag får väl anta att ni lever som ni lär? Vilket jag starkt betvivlar. Extremt intressant med dessa ifrågasättanden som skapas, naturligtvis och också viktiga. Men jag känner, rent spontant, att det är mycket pajkastning bara-för-att. Ta det lugnt – det finns massor av människor som läser denna blogg som INTE är intresserade av att läsa när Kenza behöver försvara sig. Särskilt inte i avseenden som – utan tvekan – merparten av er hade gjort exakt detsamma. Gött, dock att ni inte är offentliga och kan komma undan med er skit, eller hur?

Reply
H

Herregud vad naiv du är. Har man valt att vara offentlig får man vara beredd att försvara sina val.

Stephanie

Hon nämner ju avtal osv så hon kanske inte ens KAN bemöta kritiken? Hon skriver väl om det när hon har tid och lust, hon är ju inte precis skyldig dig något bara för att du är nyfiken eller förbannad, eller vad du nu är?

Reply
Alice

Bara spekulation, men kan vara så att både Kenza och Alexandra skrivit på avtal för sina samarbeten som reglerar hur och när de får prata om samarbetet/företaget. Bryter de mot ett sådant avtal får det antagligen konsekvenser för ex. arvodet.

Reply
Alexandra

Skulle du kunna samarbeta med Nordkorea och Turkiet också? Nyfiken på var gränsen går! :)

Reply
L

Hej Kenza! Jag lästa att din tinnitus blev mycket värre under graviditeten. Jag är själv gravid (väldigt tidigt dock, vecka 8) och upplever plötsligt tinnitus för första gången. Det är verkligen plågsamt och jag drabbas av ordentlig panikångest till och från. Undrar egentligen om du märker någon skillnad nu, efter förlossningen och när hormonerna lugnat sig lite?

Otroligt tacksam för svar! <3

Reply
Kenza Z

Kenzas svar: Grattis till graviditeten!! :-) Jag förstår det, jag är van vid min ringande tinnitus men den pulserande jag åkte på nu på senare dagar har jag inte vant mig vid. Den är så jäkla jobbig och jag kan också må dåligt av den. Det enda som lättar lite tycker jag är magnesium- & järntabletter. Googla lite om det. Upplever alltså ingen skillnad ännu efter förlossningen men min förhoppning är att det går tillbaka till mitt “normala” när jag slutat amma. <3

Reply
Milla

Kanske flytta utanfor storstan. Basta sattet att vaxa upp pa. Lidingo ar ju nara men natur!
Till alla som kritiserar Kenza om Dubai kanske borde ta sig en funderare.
Tror inte hon visste om vad som pagar dar, jag visste inget forran jag laste era kommentarer.
Tror man maste bojkotta alla lander mer eller mindre. Israel? Kanske Sverige med?
Alla lander har ju problem. Men inte Kenzas fel, eller nagot hon kan gora ngt at om hon ar omedveten typ.
Jag ar lite less pa svenskar ibland som “throw stones when they live in a glasshouse”.
Sluta hacka oa Kenza och andra.
Man kan inte ens boka en resa utan att det blir klagomal om miljon etc etc..
Ugh, u jealous people suck.
Bojkottar ni USA ocksa? Nyfiken. Plz respond.

Reply
vixen

Jag håller med om att uppmaningarna att bojkotta turism i vissa länder kan vara ganska slumpmässig, där man väljer att se förbi några länders brott mot mänskliga rättigheter (exempelvis USA) men är stenhård mot andras (ofta länder utanför västvärlden). Dock tycker jag att det är skillnad på att boka en resa till ett “problematiskt” land (som dessutom bekostas med egna pengar), och ingå i ett samarbete med en turistbyrå som jobbar på uppdrag av en regering vilket ju i praktiken innebär att man tar emot pengar från en förkastlig regim.

Reply
Sarah

Hur kan du inte vetat om vad som pågår där?! Kanske bra att läsa nyheterna ibland i alla fall! Avundsjuka? Ja, det kan ju inte handla om att folk tycker att hon faktiskt har gjort fel och borde göra bättre ifrån sig än att marknadsföra ett sånt land för sin enorma följarskara. Och ja självklart bojkottar man även USA!

Reply
Mimmi

Med det resonemanget så kan man ju faktiskt bojkotta alla länder. Sverige är ju inga änglar hur de behandlar alla immigranter.

Ta ett chill pill & fortsätt odla all egen mat & allt vad du nu håller på med. Eftersom du förmodligen är så perfekt själv.

Reply
MariaN

Att skamma och skuldbelägga människor är väl sällan produktivt, i det håller jag med dig. Du har rätt i att det finns många problematiska länder också. Dock tycker jag inte att man ska stötta länder som inte ens på pappret är demokratier, länder som håller halva sin befolkning i könsapartheid mm. Rekommenderar starkt Flykten från Dubai, en dokumentär på SVT play, om man vill sätta sig in i situationen för kvinnor där. Det som är så slående med den dokumentären är hur uppenbart det är att inte ens de mest privilegierade kvinnorna i de landet har någon som helst frihet. Många influensers har blivit kritiserade för sina sponsrade resor till Dubai, så jag har svårt att förstå hur problemen med det landet kan ha undgått någon?

Reply
Malin

Angående sex efter förlossning: jag upplevde precis samma sak och hade väldigt ont i början och det blev gradvis bättre, men inte helt bra som det var innan. MEN det blev så mycket bättre när jag slutade amma!! Hade typ gett upp hoppet, men jäklar vilken skillnad. Nu är sexet typ skönare än innan förlossningen :) Hoppas det är fallet för dig med!

Reply
Ingela

Hade också ont vid samlag efter förlossning, men det är pga att man ammar (är så mycket hormoner som spökar :) men efter jag slutade amma så var det som vanligt igen :)

Reply
E

Tack att du delar med dig! Känner igen mig i mycket. Om det dåliga samvetet och smärta vid samlag, men det blir bättre!

Reply
T

Håller helt med, sån står skillnad efter man slutat amma! Så för många av mina vänner också. Så förhoppningsvis blir det så för dig med Kenza.

Reply
Sofia

Hej! Vill bara ge lite hopp ang sex efterr förlossning hehe, sprack oxå grad 2 och hade nog ont i nästan 8-9 mån innan det kändes helt normalt. Själva sexet gör aldeig ont idag ett år efter:) ja hade sex första gången 4-5 mån efter förlossningen å då var det henskt. Så ge det lite tid! Det blir bättre tror jag! Efter 8 månader, i takt med att ja slutade helamma om nu det hänger ihop, så känns sex precis som förr! Kram

Reply
Sara

Tycker det är helt galet att hon ens hade sex efter 6 veckor!! Way 2 soon känns det som. Varför stressa med det? För att ta hand om ”sin man”? Rådet är ju att vänta minst 8 veckor . Jag tycker det är så tråkigt att kvinnor känner att dom måste stressa med sex efter förlossningen , för att tillfredsställa någon annan- för jag vet att det inte är kvinnans önskan egentligen. Utan mannens.

Reply
Hanna

Fast alltså shit vad du generaliserar!!! Det kanske var Kenza som inte orkade vänta längre! Jag kommer tycka att det är jättejobbigt att gå utan sex så länge. Det är inte bara män som är kåta vet du. Så trist kommentar.

Reply
Frida

Och varför är din första tanke att det är för att ”glädja mannen”. Kan inte en kvinna också ha lust menar du? Och vem är du att bestämma om det är för tidigt eller inte i deras förhållande.

Jag födde barn för 6,5 vecka sedan och hade det inte varit för att jag blödde hade jag haft sex redan andra veckan om jag fått bestämma.

Reply
Emma

Fast det vet ju inte du. Finns gott om kvinnor som älskar sex och gärna vill komma igång så fort som möjligt, för sin egen skull.
Sen håller jag absolut med om att ingen ska stressas att “ställa upp” – oavsett om en varit gravid eller inte.

Reply
Karolina

Du måste för sjutton vara ett jäkla troll Sara! Ta hand om “sin man”??!! Jag vill fan ligga oftare än min man och det är för att jag njuter av att ha sex.

Reply
E

Låt mig bara säga att det absolut kan vara kvinnans egna önskan! Man kan ha haft en jobbig graviditet och nästintill inte kunnat haft sex (spec den sista trimestern, med åderbråck i underlivet, svullnader, minskad lust, stor mage, halsbrännor.. listan kan göras lång!) och därför verkligen sukta efter att få vara närgången och vuxenmysa med sin man.
Jobbig graviditet men lätt förlossning resulterar nog i att många kvinnor önskar att ha sex så fort de är back on track :)
Du drar verkligen alla över en kant med din kommentar.

Reply
Johanna

Men va, tänk om hon själv ville ha sex? Herregud, är det så omöjligt att föreställa sig att en kvinna har sex för att HON vill det?

Reply
Amanda

Nej, det där stämmer inte! Enligt t ex vårdguiden finns ingen särsilt gräns för när man kan börja ha samlag, utan det bestämmer kvinnan själv. Har man lust är det fritt fram :)

Reply
Mikaela

Att ha synen av att kvinnor enbart har sex för att tillfredsställa sin man är också väldigt förlegat, kvinnor är kåta varelser! Jag var fruktansvärt kåt 2v innan och 1v efter förlossning och försökte ha sex redan en vecka efter pga det. Avbröt dock pga kändes konstigt både mentalt och fysiskt. Hade penetrerande sex sen efter 1 månad när allt avslag var borta och jag var sugen igen och det var riktigt gött! Så oavsett när man börjar ha sex efter en förlossning, om det är 1 år eller en vecka, så måste det inte bero på “mannens behov”, utan förmodligen en kåt mamma ;) PS. sluta shame:a (kåta) mammor!

Reply
Lisa

Har fem barn. Har som tidigast haft sex knappt en vecka efter fl( med kondom och glidmedel) och aldrig lyckats hålla mig till efterkontrollen. Då hade jag ändå sytt 32 stygn (grad 1 ändå, då det bara var ytliga bristningar). Det hade jag för att jag blev skitkåt efter fl. Hade inget sug alls i slutet på grav så när suget har dykt upp har min man varit redo haha. Han var nog mer nervös än jag. Det här gjort lite ont precis i början, men vi tog det försiktigt och jag älskade det. Hade aldrig gjort det för min man enbart. Finns väl andra sätt att vara intima på. Men om två vuxna människor vill knulla får de göra det, även om det enligt någon annan är tidigt. Slemhinnorna är dock torra även om jag är upphetsad rätt långt efter varpå glidmedel är nödvändigt till jag kommit första gången haha.

Reply
Ellen

Vet hur det kan vara med samvetet men du behöver absolut inte känna dåligt samvete för att du jobbar en stund medans han är vaken. Nikola får så mycket närhet och kärlek av er så det är absolut ingen fara att han får ”underhålla” sig själv en stund, kram!

Reply
Hemligt

Måste bara slå ett slag för icke-penetrerande sex! Asså verkar som att många bara tycker att sex ska vara kuk i fitta, vilket för mig är helt absurt. GÖR ANNAT också, jag och min sambo gör nästan alltid annat, väldigt sällan penetrerande. Man kan upptäcka massa nytt om man provar att skippa kuk i fitta några gånger :)

Reply
Kenza Z

Kenzas svar: Väldigt bra kommentar!! Även fast kuk i fitta fick mig att gapskratta haha, lät så hårt :’)

Reply
L

Också slå ett slag för analsex! Kanske inte direkt efter förlossning om man har hemorrojder men som alternativ till slidsamlag om det gör ont där.

Haha har du aldrig hört “kif-sex” dvs kuk i fitta sex? Trodde det var vedertaget :)

Reply
Maria

Det lät som det värsta jag kan tänka mig efter en förlossning 😱😱😱😱 Men alla är vi olika 😊🙌🏻

Reply
angie

men fy för analsex! inget är menat åka IN där bak, utan bara UT! dessutom är det Otroligt många kvinnor som förstör ringmuskeln på så sätt, och blir inkontinenta, alltså inte kan hålla igen när en behöver på toa.

Reply
Hanna

Hjälp vilken obildad kommentar. Studier du kan referera till? För att förstöra ringmuskeln behöver gravt våld brukas. Även då är det svårt att ”förstöra” anus. Det är muskler som kan tänjas. Analsex kräver förberedelser och mycket glidmedel eftersom ingen naturlig lubrikation finns. Om du tycker att det är obehagligt ska du inte ha det. Men kom inte med osanningar om analsex. Det är varken farligt eller skadligt.

Johanna

Analsex är underbart så länge man gör det på rätt sätt. Med tillräckligt mycket uppvärmning, avslappning och glidmedel – och försiktighet från mannens sida – så finns det ingen risk för att ringmuskeln förstörs av analsex en gång i veckan. Snälla nån.

Simona

Hey, I’m not sure if you know this but you can get pregnant even if you are breastfeeding. Breastfeeding is not a contraceptive method.

Reply
Kenza Z

Kenzas answer: Yes I know that and if we definitely didn’t want to get pregnant we would use contraceptive of course.

Reply
Jessica

Att det gör ont vid samlag kan absolut ha med amningen att göra! Slemhinnorna blir sköra av amningen så det kan vara känsligt, svida och kännas obehagligt. Man kan alltså ha ont även om man inte fött vaginalt, så det behöver inte ha med förlossningen och läkning av bristningar att göra. Om det inte blir bra när amningen är avslutad kanske det kan vara värt att kolla upp för man ska inte behöva ha ont vid sex även om man fött barn! (Kan såklart göra ont i början, men ska ju inte fortsätta göra ont för alltid)

Reply
Malin

Hej! Är gravid i vecka 11 och jag uppskattar ditt ärliga inlägg så mycket!! Inte för att jag behöver veta detaljer om just ert liv men för att förstå vad som väntar 💓 tack!

Reply
Laurie

Thank you so much for sharing this in such an honest yet sweet way. I wish you all the best in expanding your little family. <3

Reply
Elin

Slemhinnorna blir oerhört torra under amning, det kanske är därför du (och någon mer här i kommentarsfältet) inte upplever sex som lika skönt som innan? :)

Reply
Amanda

En sak jag undrat över sen innan Nikola föddes… Vilket datum sa spådamen att han skulle födas i er podd? 😊

Reply
Delia

Jag känner att det är så uppfriskande att du på ett avdramatiserat och naturligt sätt pratar om amning, kroppsliga förändringar, fiffin, sex efter förlossning osv. Jag vill bli sexolog och älskar att prata om allt detta och me därtill för att också avdramatisera vissa saker och jag älskar att du visar att det inte är nåt konstigt osv. Heja dig! 👏🏼

Reply
Majbebis

Kul att läsa om det delade ansvaret. Jag fick barn 1 vecka före dig så kan relatera till så mycket. En fråga, hur gör Aleks det med träningen? Min man går upp tidigt innan jobbet för att hinna med den, men samtidigt hade jag gärna velat sova typ 1,5 timme ostört precis som du. Låter som en bra upplägg! Tränar Aleks på kvällarna då, när bebis sover?

Reply
Linda

Haha “självklart Nikola”. Ja precis, välkommen till föräldraskapet : D Kärleken till sina barn är magisk!

Reply
Linnéa

Ang sex så hänger det nog ihop rätt mkt med amningen! Så fort mensen kom tillbaka och ägglossningen funkade var det som kroppen verkligen ville ligga igen och upplevde det som mycket skönare igen. Sen såklart tar det tid att återhämta sig i vävnaderna efter en grad 2, hade själv samma. Då jag ammade länge och mensen inte kom tillbaka fören 1,5 år blev sexet lite lidande pga det kändes inte som vanligt men sen som sagt när mensen kom igen blev allt mkt bättre.

Reply
Elin

Så ärligt och bjussigt inlägg utan att vara för privat. Du är en av få framgångsrika bloggare som lyckats behålla det personliga tilltalet och kontakten med läsarna så bra.

Reply
Emma

Alltså. Ditt bästa inlägg någonsin. Så viktigt ärligt. Har aldrig kunnat relatera så mycket tidigare. Är hemma med en tremånaders och har jämt dåligt samvete! Fast jag vet vad jag skulle säga till dig: HA INTE DET! Mina två barn badar i kärlek precis som Nikola. Det är bra så. 😊

Reply
Patrycja

Hi Kenza, normally I am not into oversharing but this does not feel like oversharing but just being real? Or maybe I just like you so much that had these been written by somebody else I’d think “leave something personal for yourself” but here it doesn’t feel that. Anyway… I am curious, not sure if you’d want to answer this question so if not I’ll understand. But you said sex feels different and you cannot enjoy it. Is it due to… just overall feeling different down there? Or maybe feeling ‘dry’? Or is it that you are tired and have more responsibilities and keep thinking you cannot fully relax and the baby can wake up at anytime?

Reply
s

I think these are important things to talk about and things that a lot of women and younger girls wonder about. We don’t always talk too much about these things so there is not too much information out there, but still, they are things many people go through and I think it can help a lot of women feel more secure knowing that they are not abnormal or alone :)

Reply
Linn

Hej Kenza, tack för ditt öppna inlägg om hur relationen förändras. Det är verkligen något som jag tror ALLA föräldrar känner igen sig i. Det är som du säger en stor kombination med dålig sömn och såklart energin som är mycket lägre… bara när vår dotter har somnat är man oftast SÅ slut så jag och min sambo kan ligga i varsin sida av soffan och inte ens titta på varandra 😂 #goals. Men nu känns det okej, att det får vara så den här tiden. Och angående dåligt samvete, DEN, känner absolut alla igen sig i. Jag försöker tänka att det är en känsla som egentligen grundar sig i något bra, att man älskar sitt barn så mycket. Heja dig. Du är grym ❤️

Reply
Tove

Som många andra skriver. När man ammar får man torra slemhinnor vilket oftast gör att det inte är lika skönt med sex eftersom man inte blir tillräckligt våt. Det blir mycket bättre när man slutat helamma. Jag upplevde det skönare när jag bara ammade mindre :-)

Reply
Anna

Så fint, moget och harmoniserande inlägg. Tack för att du är en sådan fantastisk förebild <3

Reply
Maria

Men åh <3 älskar att du är så ärlig med hur din kropp är efter att du fått barn. Fick själv mitt andra barm 1 månad innan dig och kan relatera till allt!!

Reply
Pk

Jag har också ont vid samlag. Kollade upp det, mina slemhinnor ser bra ut och inte därför. Verkar som min knipmuskel krampar och nu ska jag till specialist i slutet av månaden. Jag skulle rekommendera att kolla med en bm eller gynekolog, för det ska inte göra ont att ha sex. Hoppas det blir bättre snart.

Reply
Andrea

Jag brukar aldrig kommentera men måste verkligen ge dig en eloge för inlägg som dessa! Är så otroligt glad för att du orkar, vill och kan vara så ärlig, det hjälper verkligen andra som är i samma sits i småbarnstiden. Så TACK Kenza för att du så fint tar till vara på din offentlighet, är så glad för det!

PS: brottades och brottas fortfarande med det där himla dåliga samvetet. Det hjälpte mig att tänka att ”om bebisen haft äldre syskon” hade jag verkligen inte kunnat ge 100% uppmärksamhet, och alla småsyskon blir ju också fantastiska människor när de växer upp. Det är bra att kunna underhålla sig själv lite också :)

Reply
Marie

Vilket fantastiskt rakt och bra inlägg!
Jag är 45 och mina barn är 11 och 14. Hur hände det likdom?!
Så bra att du skriver om sex, om bråk och om allt detta.
Sexet är knas i början tycker jag. Ungen är alltid i närheten och man kan inte hundra slappna av. Det skaver och stretar och drar. Det blir bättre till ungarna blir tonåringar och helt plötsligt ALDRIG sover.
Härligt att du har så fin attityd till fin kropp. Du är grym!

Reply
L

Alltså jag fattar inte det här med att du ska veta hur det är för alla andra att få barn. Att du anklagar andra för att LJUGA om de säger att relstionen inte förändras av att få barn. Vad vet du om andras relationer innan och efter barn? Varför kan inte du bara berätta om hur det är för DIG och er?

Reply
Linda

Såklart, det finns alltid undantag. Nu tror jag dock inte att hon menar det bokstavligen utan kanske snarare “merparten”? För så är det ju – relationen förändras för merparten av nyblivna föräldrar vilket inte behöver betyda i negativ mening. (Vad är det med sociala medier och människor som måste hänga upp sig på precis allt?)

Reply
L

Jag tycker att det är ett jättstort problem med kvinnor som utalar sig som om de visste hur alla andra kvinnor känner och tänker och för deras talan. Det är ingen liten grej att haka upp sig på, du behöver inte förminska problem bara för att inte du tycker att det är ett problem. Jag tycker att det är superviktigt att komma ihåg att alla år olika och att bara för att jag känner något gäller det inte alla andra. Det spelar roll för debattklimatet, möjlighet till politiskt inflytande etc dvs rätt viktiga saker

Reply
Azze

Men för tusan det är SÅ MAN PRATAR. Gå och utred din odiagnosticerade autism istället.

Reply
L

Ja och SÅ MAN PRATAR kan skapa normer och leda till orättvisor i samhället. Om man pratar som man pratar kan man väl säga neger och könsbyte också? Så MAN PARATAR kan göra folk ledsena och känna sig exkluderade.

Varför har du ingen förmåga till självkritik kenza?

Reply
Therese

Hur är det logiskt möjligt att relationen INTE förändras med en helt ny familjemedlem? En liten individ som dessutom behöver uppassning mer eller mindre dygnets alla timmar. Sen behöver förändring inte vara dåligt, men dock ändå förändring.

Ville även passa på att klämma in ett tack för ett fint inlägg, vill spara detta till hypotetiska framtida barn!!

Reply
l

Tex om ens partner inte är nummer 1 i ens liv innan man fick barn!???? Kan du inte tänka dig att andra människor har relationer som ser annorlunda ut än din?

Reply
Irena

You can go to urogynecological physiotherapist with that pain during sex. For me one visit was enough.

Reply

Alltså wow vad jag behövde få läsa (och läsa upp för min sambo) om hur du och Aleks delar upp ansvaret. Vi har bråkat så mycket om just den delen så det håller nästan på bryta upp vårt förhållande. Efter att ha läst upp ditt svar så förstår han lite bättre (hoppas jag) om att han inte gör särskilt mycket. Han bad om ursäkt och skulle bättra sig så håller tummarna för det. Han har sagt hela tiden (vårt barn är 6månader) att han inte kan stiga upp på morgonen eftersom han måste orka jobba. Detta trots att jag har sagt att jag måste orka ta hand om barnet vårt och behöver sömn jag med. Senast igår sa han att han inte tror att någon som ska iväg och jobba stiger upp på morgonen med barnet utan att denne föräldern får sova ut. Jag har fått sova ut (till 9) två ggr på 6 månader. Så det var välbehövligt att få läsa detta åt honom! Imorgon ska han stiga upp med vår bebis! 🙏🏼

Reply
J

Alltså hoppas han bättrar sig! All styrka till dig som tar fighten! Jag är så trött på att ”den som jobbar ska få sova” Man är två om att skaffa barn. Min man har tagit alla nätter… från början. Han menar att det är mer jobbigt att vara hemma med en liten än att jobba. Man får helt enkelt hjälpas åt. Det är att ge och ta hela tiden med så små barn!

Reply
Maria

Hälsa din snubbe att det finns flera som gör så här. Vårt barn är 4 månader och har sedan början haft svårt att somna om runt 4-5 på morgonen. Då går sambon upp med henne så jag får sova ostört (jag helammar) i 2-3h. Inatt vaknade hon vid 2 och ville inte somna om, och han gick upp med henne då med. Min sambo är chef på ett stort företag och tro mig, det är mycket mer krävande för mig att vara hemma med bebisen. Hon är något av en high need baby och vill aldrig ligga/ sitta själv osv (låter som en dröm för mig med en bebis som kan sitta nöjd i en babysitter i en hel timme, min klarar av typ 3 minuter innan hon skriker), sover max 30 min åt gången på dagarna (helst på mig också, dvs inge ”sov när bebis sover” för mig inte) så jag är heeelt slut om dagarna. Vi går och lägger oss samtidigt som bebisen runt 19-20 på kvällarna och sambon somnar oftast direkt pga han går upp med henne så tidigt. Jag har svårt att somna (har alltid haft) så jag behöver verkligen de där timmarna på morgonen.

Det ÄR oftast jobbigare att vara hemma med bebis än att jobba. På jobbet får man iaf flera mikropauser i form av kafferaster, toabesök, småsnack med andra vuxna osv. Som föräldrar”ledig” är man ”on call” KONSTANT.

Reply
Vll

Vilken BS. På jobb måste man vara alert och kunna tänka, vilket man inte behöver på samma sätt hemma där man kan gå runt i typ pyjamas.

Reply
Maria

Nej. Man behöver inte vara ”alert” och kan gå omkring i pyjamas men det kanske finns annat man behöver? Tillräckligt med energi för att inte bryta ihop totalt och gå in i väggen? Tillräckligt med energi för att inte få utbrott på bebis vid konstant gråt och gnällande och krav på närhet och bärande? Tillräckligt med energi för att inte bli deprimerad och kunna njuta av sin bebis också? Osv osv osv.

Reply
Frida

Antar att du tänker på någon som bara har ett barn. Har man fler kan man inte gå runt i pyjamas hela dagarna.
Är jävligt glad att jag har barn ihop med en man som ansåg att min sömn var lika viktig som hans. Vi har alltid delat på allt som går. Man är två om att skaffa barn och man är bara föräldraledig dom timmar man egentligen skulle ha arbetat.
Det värsta måste ju vara dom män som fortsätter låta mamman ta alla nätter och störst ansvar trots att dom börjat arbeta igen.

Reply
Elisabeth h

Presis! Man får typ INGEN pauser når man har en baby som ikke sover på dagen, og som trenger nærhet 24/7, som jeg veldig godt kjenner til!! Styrke-klem til deg, Maria!

Reply
Sara

Till Maria: Heja dig och din man!! Jag kunde få panik över att höra hur andra nyblivna föräldrar bara kunde lägga ner sin bebis för tupplurar i hemmet och sedan ha timmar att få saker gjorda. ”Sov när bebisen sov!” avskydde jag att få höra! Min bebis kunde bara sova om vi två befann oss i ständig rörelse, helst i sjal eller möjligtvis vagn i ständig konstant rörelse framåt. Stod man stilla i en korvkiosk-kö och gungade vagnen frenetiskt fram och tillbaka i 4 typ min så vaknade hon. Blev galen av att inte få vila, att alltid behöva vara i rörelse. Då tröstade en kollegas fru mig. Att det där viljefyllda behovet, ”high need baby”, att vilja upp, vara igång, att det är tecken på karaktär, på stark personlighet och drivkraft! Vet i sjutton om det stämmer, men det spelade för mig ingen roll, det hjälpte mig i stunden. Ingen blek beige bebis här inte, din bebis är stark med driv! Och ha förtröstan, det är få tonåringar som vill sova på sin mamma, allt är en fas!

Reply
Lotta

Om du vill ha fler exempel så kan jag säga att vi också delar här hemma. Min man (som för övrigt har en chefstjänst för 40 pers) tar mornarna med våran 2 åring & 6 månaders bebis och jag tar nätterna. Om nätterna är riktigt tuffa hjälper min man till med det han kan också.

Hört många som sagt att mamman sen får sova när hon börjar jobba igen & pappan tar nätterna, men det funkar inte heller som argument enligt mig då det vanligaste i Sverige är att mammor är föräldralediga närmare ett år och de allra flesta barn sover bättre vid ett års ålder än de gör de första månaderna.

Hoppas det löser sig bra för er!! 😃

Reply
A

Hej! Vårt andra barn är snart 8 månader och vi har gjort liknande som Alex och Kenza, dock måste min man åka på jobbet vid 07:30. Och vaknar vår dotter mellan 06:00-07:29 så tar han henne. Oftast sover hon 19:15-06:45 så då tar han henne, sätter henne i babysitter och duschar, sen hänger med honom tills han är klar att rulla till jobbet 07:30. Funkar väldigt bra, jag stoppar i öronproppar och får sova ostörd i som mest 1,5h. Vi hade även detta upplägg med vår äldre son, dock vaknade han oftast 05:30, då var jag uppe 30 min innan jag väckte pappan.
Tycker verkligen din sambo kan göra detta, det kommer stärka deras relation. Det kommer löna sig, vår dotter skriker av lycka nu när pappan kommer hem efter 9h på jobbet!! ❤️
Åker även nån gång i veckan till hans jobb så han får träffa henne på lunchen, då passar jag på att träna 😃
De flesta av våra vänner med barn har liknande upplägg 😃
Hoppas du får lite sömn, det är du värd!!

Reply
Maja

Vill bara skicka iväg lite pepp till dig Kenza. Jag lovar dig att Nikola vet och känner hur mycket du älskar honom. Ha inte dåligt samvete för att du inte leker tillräckligt med honom eller för att du gör annat nödvändigt ibland, det är ofrånkomligt. Det du skriver och förklarar säger att du kommer bli, och redan är, världens bästa mamma. Nikola har haft mycket tur som fått dig och Aleks som sina föräldrar, eran villkorslösa kärlek för honom lyser. Massa kramar!

Reply
L

Sköra slemhinnor är något man får när man ammar och något jag själv alltid haft, det hjälper med glidmedel och medel för snippan som “återfuktar”, inte bara för penetrerande sex naturligtvis utan för ens egna välmående i första hand. B12 är också viktigt och något man behöver mer av när man ammar.

Reply
H

Thank you so much for being so honest! you are a fantastic person! love you!!! by the way I sas you in Valencia last year, don’t know if you remember❤️

Reply
Aldis

Love the honesty in this!
See you’re getting a lot of shit for that Dubai trip. Yes in a way no one should be going there, supporting how they behave. But same people don’t see a problem going to LA or New York, ‘supporting the economy and image’ of the US or any country that’s not any better really…
It’s bullshit and it’s just because you are kind and an easy target. I hope they behave the same with athletes, politicians and other famous swedish people. Which I know already they don’t. Love from Iceland x

Reply
Hu

What a naive comment. Every act against undemocratic countries is good. Also against whale hunters by the way.

Reply
Linn

Hej Kenza! Vilket fint och bjussigt inlägg! Har också bebis och känner igen mig mycket av det du känner/skriver. Kram!

Reply
Katrin

Tack för ditt öppna och ärliga inlägg. Beundrar att du vågar vara öppen med sånt här.
Ps. Angående torra slemhinnor så fick jag tips om att ddricka havtornsolja. Det ska vara lite av en doldis men väldigt bra mot torra slemhinnor :)
Kram

Reply
Matilda

Har inte varit gravid själv men hört att vi tjejer har svårare att bli våta efter graviditet och kan därför behöva hjälpa glidet alternativt längre förspel. Stämmer det att fuktigheten går ner?

Reply
Josefine

Jag har en 15-manaders bebis och ammade i 13 manader. Sex nar man helammar upplevde jag som inte alls skont eftersom slemhinnorna ar torra och det gor att sex ar obehagligt/gor ont. Jag har ALDRIG haft problem med det innan och var sa himla ledsen och trodde att jag aldrig skulle fa ha bra sex igen (haha) men efter jag slutade amma har det verkligen gjort en 180! Allt kanns som vanligt och typ battre an innan! :)

Reply
Johanna

Tack för detta ärliga och öppenhjärtade inlägg! Tror många nyblivna föräldrar kan relatera till det du skriver, jag är en ibland dem. Tycker du är stark och modig som vågar vara så ärlig och dela med dig av ditt liv till så många (vilket jag uppskattar mycket att du gör!). Utifrån det jag har läst så verkar du vara en väldigt kärleksfull och ansvarstagande förälder. Att ha dåligt samvete och känna oro är helt normalt och visar hur mycket du älskar din son. Önskar dig och din fina familj all lycka och hoppas att du inte låter dig nedslås av kritik och negativa kommentarer! Vi är många som stöttar dig och uppskattar det du gör!

Reply
Johanna

Tack Kenza för ärligt och öppet inlägg! Tror vi är många som känner igen oss mycket i det du skriver så tack igen för att du delar med dig! Kram

Reply
Ronja

Såg att du hade en sån matnapp till Nikola, vad hade du i den? Har en son som är två veckor yngre och ska börja introducera mat så tar gärna emot lite tips 😊

Reply
Emma

Som flera andra skrivit så är slemhinnorna extremt sköra och torra när man ammar. För att lindra lite testade jag ovesterin. Tyckte det var skitjobbigt när man vill men det inte går som man tänkt. MEN efter amningen.. jävlar vad bra det blev! Kanske inte blir så för alla vad vet jag men jag upplever sex som bättre än innan barn! Önskar dig detsamma:)

Reply
Josefine

Samma for mig!! Hatade att ha sex nar jag ammade for att det inte kandes alls som vanligt, aven ifall jag var upphetsad sa blev jag aldrig tillrackligt vat. Men nu nar jag inte har ammat i ett par manader sa har det gatt tillbaka som vanligt igen och till och med lite battre!! Jag och min man beter oss som tva tonaringar nu haha

Reply
Jenny

Hej kenza! Kollade in på din blogg för att se om du besvarat Dubai-kritiken än, såg i en kommentar ovanför att du skulle göra det så snart du kan men att du har avtal med dina sponsorer. Undrar om en av anledningarna du inte har besvarat kritiken är för att det är mot ett land känt för fängslade, tortyr och mord på journalister och bloggare? Förstår att det kan kännas obehligt att sticka ut huvudet då, men det är otroligt viktigt att vi inte låter länder som styr genom makt och skräck komma undan med det.

Reply
Annika

när ska du bemöta kritiken mot din Dubai resa? eller äe det inte prioriterat?

Reply
Johanna

ÄLSKAR hur ärlig du är och att du inte lindar in nåt! Fortsätt så! Har själv två barn och känner igen mig i allt du skriver. ❤️

Reply
Ls

Vilket fint inlägg! Tack Kenza för att du delar med dig ett så personligt och ärlig inlägg <3

Reply
sara

Känner igen mig i det mesta, framför allt det här med relationen till sin partner. Jag älskar honom mer eftersom han är pappa till mitt barn, men kärleken till barnet är så stor att det inte alltid “räcker” till honom. Alltså jag är så full av kärlek till mitt barn, vill vara med henne jämt osv så kärleken-energin-tiden mm till min sambo bli lite lidande… Men det är nog så för de flesta och det lär bli bättre med tiden:)

Reply
Malin

För mig sved det också att ha sex men det visade sig inte bero på nån förlossningsskada utan det sköra slemhinnor pga att kroppen blir som i klimakteriet efter så lång tid utan mens (grav+amning). Jag fick nån östrogenkräm som hjälpte och sen blev det ännu bättre när jag fick tillbaka mensen efter 9 mån.

Reply
Helena

Säger bara, OVESTERIN!!! Det hjälpte asbra! Ska, vad jag hört egentligen alltid rekommenderas till kvinnor efter förlossning pga torra slemhinnor. Har till och med bättre sex än innan!

Reply
Emilie

Tack för det inlägget! Efter vårt första barn blev jag sydd lite “väl ambitiöst” som någon sa, dvs jag tror man drog åt för hårt eller sydde för tight. Det gjorde att det stramade något enormt och kändes för trångt i början av samlag. Jag fick rådet att töja regelbundet med tummen mot mellangården. Smärtan försvann efter 9-12 månader. Idag har jag inga problem alls.

Reply
Torris

Hej Kenza! Du som har så fin och fräsch hud, kan inte du dela med dig utav produkter och behandlingar som du använder/gör? Förstår att allas hud är annorlunda, men skulle ändå vara kul att få lite tips på vad som kan ge en din lyster och återfuktande hud :D

Minns att du tidigare nämnt att du brukar göra en fuktbehandling på Nordiska Kliniken. vilken behandling är detta? :)

Supertacksam för svar!

Reply
Jessica

Hej Kenza!
Vart är den gråa mössan oCh vantarna med typ pälskant på ifrån?? Från inlägget ”cold day” ! Så tacksam för
Svar✨😍

Reply
Amelle

You are a breath of fresh air!!! You explain being a new mummy so well, you don’t sugarcoat it the good and the bad! You are truly the only person I have found to be so honest and real about it.

I am a mom to a 18month old girl and reading you talk about co sleeping, breastfeeding, sleep deprivation… I have been there (am still there with breastfeeding lol) but trust me it will get better. They won’t sleep in your bed forever and one day you will miss it so much. I used to think all the time when is my baby girl going into her own bed, sleep through the night… but they just do eventually. So keep co sleeping and enjoy every moment as it is so incredibly short – trust me!

You are amazing Kenza!

X

Reply
Saga

Bästa inlägget på länge! WOW! Skrattade så mycket! Tack för väldigt ärliga men också fyndiga svar! :D

Reply
C

Så kul att läsa! Du avdramatiserar allt så jävla bra och det är så coolt att du är så öppen – hoppas att det är det nya! Känns som det inte kan pratas nog om sånt här.

Och vad fina ni är!!

Reply
Elin

Alltså, nu grät jag lite över det du skrev om ert förhållande. Min bebbe är snart 4 mån och jag mår DÅLIGT av hur mkt förhållandet med pappan förändrats. Kändes så himla skönt att höra att det inte bara är vi! Och att det är på ungefär samma sätt! Tack för det!!

Reply
Angelica

Så otroligt skönt att läsa att man inte är ensam! Bristen på sömn, det ökade tjafset och bristen på tid för varandra. Man känner sig ensam i det hela så det är otroligt betydelsefullt att få läsa att andra faktiskt har det likadant. Bebistiden är tuff men det absolut finaste och bästa som hänt! <3
Mvh en mamma till en 2 månaders

Reply
Kasia

hello Kenza, have you visited gynecologist and spoke about the pain? is it normal thing, something that comes from not-well-healed places down there or something, that we create from our own, thinking too much about, what it was down there during labor?

Reply
Maria

It is so nice of you that you share so many private things about having a baby! Thank you <3

Reply
R

Hej hade du inte kunnat lägga ut en vlogg eller bilder på ditt hem, behöver inspiration till mitt hem då jag precis flyttat 😍

Reply
Evelina

Vad kul att du delar med dig av detta då jag känner nästan samma på allt (har en 6månaders)

Kram!

Reply
Emma

Jag helammar också men min man sover med hen första delen av natten ibland sover de 3 timmar ibland 5 eller som inatt 6,5h. (Men då vakmade jag efter 5h och saknade bebis för mycket) Sen väcker han mig så byter vi. Då ammar jag o tar sista delen av natten. Den andra sover med de två äldsta barnen. Det funkar superbra och känns som bebis sover lite bättre när hen samsover med sin pappa.

Reply
Ida

Det svidet som du beskriver vid sex kan vara torra slemhinnor pga amningen. Så har det varit för mig , går över när hormonerna är normala igen efter avslutad amning om det är en tröst 😘
Ta hand om dig!! Kram

Reply
7sorterskakor

Sötsuget minskar med minskad amning! Bra att veta att de antagligen hänger ihop 🙂 de flesta brukar fortsätta äta för två även när de ammar, eftersom kroppen producerar mjölk och det kräver energi… Mitt sötsug minskade dramatiskt när jag slutade amma under natten. Fast det är fortfarande inte på en rimlig nivå eftersom jag fortfarande ammar… 😝

Reply
Vanessa

Så härligt inlägg! Gillar att du är så ärlig! Är så glad för eran skull och allt du skriver stämmer in. Nikola är ju söt som socker!😀

Älskar din blogg!

Reply
Jeanette

Betyder så mycket att du är öppen och berättar om allt detta till oss läsare, tack Kenza!

Reply
Felicia

Heeej!!!
Såg att många skrivit att det blir bra igen med sexet efter man ammat, och håller till viss del med. Dock blev allt precis som vanligt för mig först efter min första mens. Så om du inte känner att det blir bra trots att du slutat amma – håll ut! Det blir antagligen bättre när du fått mensen! :)

Reply
Linnea

Sex var inte skönt förrän jag slutade amma. Fick supertorra slemhinnor av amningshormonerna.

Reply
Sandra

Hej Kenza, jag är gravid i v36 och snart är det dags för vår son att komma ut. Mina svärföräldrar bor utomlands och min fråga till dig öron ni vaccinerat Nikola för mässlingen redan nu när ni åkte utomlands? :)

Reply
Lisa

Brukar inte heller kommentera men vill verkligen ge dig cred för detta fina ärliga inlägg. Så skönt att inte känna sig ensam. Ta åt dig åt alla fina kommentarer, vi är många som stöttar dig!
Tack!!

Reply
Stavroula

I love how true you are and how strong you ve become after you ve had your baby! Dont know why you have such a backlash about everything you do. Probably cause you are a strong, smart, sexy, beautiful mother, wife, entrepreneur woman.
Sorry haters, you are not going to bring down this woman. Never again 😘😘

Ps congratulations to your husband for supporting you always.

Reply
Anna

Jag vet precis vad du menar med att samlag inte är detsamma efter förlossning. Jag fick också sys efter förlossning med första barnet, det tog ca 30 minuter och barnmorskan sa att hon inte räknade stygnen… Men jag gissar att det var ganska många. Ärret kändes och var obekvämt varje gång vi hade sex. Efter ett år var det knappast bättre men jag blev gravid igen.
Efter andra förlossningen var det som natt och dag. Jag tror att ärrvävnaden sträcktes ut och bjev mjukare. Jag sprack inte. Efter 7 veckor hade vi sex och det kändes FANTASTISKT!! Precis som innan vi hade barn, kanske till och med bättre.
Jag hoppas ni får en till och att det löser sig med muttan :)

Reply
Nathalie

Sluta ha sex om det gör ont. Till alla kvinnor som har sex trots att det gör ont, sex är en akt som består av njutning och om det inte finns njutning är det mer som du är en sexdocka. Om en man inte klarar av att inte ha penetrations sex så bör han arbeta på det, för det är inte hälsosamt. Det finns massor av sex akter utan penetration. Om det är obehagligt, svider eller gör ont ha inte sex, avvakta tills slemhinnorna har återanpassat sig. Stressa inte att du måste ge sex till din vuxna man, känn inte att du ska offra dig, så illa är det ju inte. Sex handlar om njutning, du ska njuta, du ska nå klimax, inte vara en kropp han sprutar i. Det är en akt som ska delas, där ni båda kan njuta av den och om någon av er inte kan på grund av stress, torrhet, förändringar i kroppen etc så ska ni inte känna er tvingade att genomlida det för en annan människa. Genomlid aldrig sexuella akter, även om det är för husfriden eller tjat.

Reply
Sandra

Åh, jag har en fråga om din förlossning! Hur kommer det sig att du födde sittandes? Hade du planerat det innan? Hur var det? Jag födde liggandes men gillade inte det riktigt (hann inte alternera mig då bebisen var tvungen att komma ut dir) och skulle gärna prova någon annan ställning om jag har turen att få föda barn igen.

Reply
Elsa

Håller med om att skippa kuk-i-fitta-sexet då och då! Också tänker jag att du ju mer du försöker fast än det gör ont/svider efteråt, desto mer irriterad blir fiffi och det lär inte förbättra läkningen. Jag har själv haft fett mkt problem med detta och fick till slut träffa en läkare som specialiserat sig på den här typen av problem. Hon var hudläkare och hade upptäckt att många patienter som hade en hudtyp (alltså vanliga huden på kroppen) som svullnar upp lite och blir röd om man typ råkar riva sig, eventuellt också får den typen av svullnad när friktion uppstår på slemhinnorna i slidan. Så hon gjorde ett test genom att dra med en träpinne över min rygg för att se om det svullnade upp, vilket det gjorde. Fick då testa det man ger till patienter med detta problem på kroppen, men för min fiffi – nämligen helt vanlig allergimedicin, antihistamin. OCH KENZA, det FUNKADE! Omg, WTF! Har inte längre ont (vet också att muskelminnet av rädslan för smärtan gör att man fortsätter spänna sig och att det också bidrar till att det gör ont), men eftersom det inte längre gör ont (på en ganska hög dos antihistamin) så slutade muskulaturen automatiskt spänna och skydda sig också och jag kan nu ha kuk-i-fitta-sex typ whenever utan komplikationer efteråt. Innan kunde jag få klåda och sveda och dra på mig en svampinfektion eller så efter penetrerande samlag och med för lite glidmedel. Så det kan va värt för dig att testa kanske? Det tar ett tag innan man “byggt upp” en effekt av det, men det gjorde verkligen fysisk skillnad och därpå även psykisk skillnad.

Reply
Ramona

Suck,, varför ha samlag om du inte kan njuta själv? Denna hets att ha sex direkt efter en förlossning gör mig orolig..

Reply
S

Ammning är dock inte ett prevetivmedel… vissa har blivit gravida trots att de har ammat. Alla är vi olika det funkar kanske för dig, men kan vara bra att skriva ut det. :)

Reply
Virna

My daughter is 18 months and I agree with everything you wrote, except that I have a lot more energy now that she is sleeping all night from 8pm to 7:30am and she also take a nap 2 hours during the afternoon.
However, it is still really hard to leave her to go to work everyday…

Reply
Murraj

Vi började ge berikad gröt till vår lilla tjej när hon var 4 mån eftersom hon inte gick upp i vikt som hon skulle (fick rådet från BVC). Och vår dotter var som Nikola – flaskan var inte så himla poppis. Hon tog den inte alls förrän hon var 6 mån… då sa det bara poff så började hon dricka ur den, dock allt förutom urpumpad bröstmjölk 😑 Så ett tips till er när du jobbar och Aleks är hemma med honom. Testa blanda i bröstmjölken tillsammans med gröten. Vår tjej åt upp allt och då fick hon i sig åtminstone 1 måltid amning så kunde jag vara borta några timmar under dagen. Det underlättade för mig. Hon är 9 månader idag och sömnen blir bättre, håll ut ❤️

Reply
Sally

fantastiskt om man vill ha barn men lika fantastiskt om man inte vill ha barn. Kram på alla tjejer ni e lika grymma oavsett om ni väljer att skaffa barn eller inte! /Inga barn by choice

Reply

(Your IP-Address will be registered. Comments which are seen as offensive towards me or people close to me will be deleted. Spam and link-filled comments will be removed.)

Leave a Reply to E Cancel Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*