• header

CORONAVIRUSET

Kom på att jag inte skrivit något här om viruset, inte för att det behövs då det är överallt i media/social media, men vore ändå intressant att höra vad ni känner. Hur mår ni i allt detta kaos? Eller ÄR det ens något kaos? Kollar man Aftonbladet och social media så är det rena rama zombieapokalypsen och folk länsar hyllorna på toapapper (kan någon förklara varför man väljer att köpa just en massa…..toapapper?), handsprit och annat. Jag kan fatta om man är i riskgrupp och känner att nä nu stannar jag hemma i några veckor för säkerhetsskull, då behöver jag det ena och det andra hemma så att jag slipper ta mig ut. Eller de som faktiskt fått viruset och sitter hemma i karantän. Men de andra? Varför bunkrar de upp med en massa grejer så att de som faktiskt behöver det mer står utan?! Undrar verkligen vad de tror ska hända? Att alla matbutiker ska stänga ner? Att det ska sluta levereras varor till Ica?

Resten av världen stänger skolor, gränser och allt vad det är, här i Sverige har bara en del gym stängts ner och större tillställningar förbjudits men annars fortsätter livet som vanligt. Går man ut på gatan här i Stockholm kan man inte märka av något alls, ja förutom att toapapperhyllan kanske ekar tomt (igen…varför toapapper?!?!?!) Är det resten av världen som överreagerar, eller är det Sverige som är alldeles för sena på bollen? Jag vet inte… Tycker bara det är så märkligt att man i våra grannländer med lika många smittade (dock har ju de mycket färre invånare, men ändå) stänger ner helt, medan man inte gör det här.

Jag tycker SJÄLVKLART att man ska ta detta på allvar, lyssna på rekommendationerna, vara noga med hygienen, stanna hemma om man känner sig minsta krasslig eller om man vet att man varit i kontakt med en person som testat positivt, undvika större folksamlingar och undvika att röra folk, inte träffa sina morföräldrar t.ex. eller andra personer som man vet är extra utsatta för man vet ju inte om man själv kanske bär på viruset utan att veta om det. Och såklart det helt självklara, hosta/nysa i armvecket och inte i handen så att man kladdar sina bakterier på saker och ting som andra sedan rör vid. Har man möjlighet att stanna hemma eller hålla sina barn hemma så är det väl jättebra det med, men alla har tyvärr inte den möjligheten och tills/om regeringen bestämmer sig för att folk ska vara hemma som i Italien så kommer vardagen fortsätta. Många verkar tycka att alla ska låsa in sig men det är jäkligt svårt för folk att bara låta bli att dyka upp på jobbet. Jag har möjligheten att vara hemma och är därför det så mycket vi bara kan, vi har typ bara gått ut för att handla eller för att gå promenader ute i friska luften och vi undviker ställen där det är mycket folk. Vi håller avstånd helt enkelt.

Jag vet inte jag känner mig så kluven i allt detta. Vet inte riktigt hur jag ska agera. Jag är såklart också orolig för min mormor och morfar och andra jag har i min närhet som viruset är extra farligt för. Jag är orolig för hur samhället kommer att klara detta, hur det ska gå för vården om ännu fler behöver vård och all stackars vårdpersonal som kämpar på och samtidigt utsätter sig själva för en risk, och hur det ska gå för alla som kommer förlora sina jobb för att företagen måste dra ner sina kostnader. Också orolig för all rädsla och hat som växer fram ur allt detta, och hur lätt felaktig information sprids. Var källkritiska och rationella, och följ WHO för information.

// (Please understand that this text is only written from my point of view from Sweden, I understand that the situation is different in other countries. I also understand that some of my followers from other countries think it’s weird that I go out on walks in the park for example, but this is what the situation looks like here. Schools, work and all that are still open here.)

I realized that I haven’t written anything about the virus, not because it’s needed since it’s everywhere in media/social media, but I think it would be interesting to hear your thoughts. How do you feel in all this chaos? Or is it even a chaos (in Sweden)? If you look at the news and social media, it is a pure zombie apocalypse going on and people are emptying the stores on toilet paper (can anyone explain why some choose to buy a lot of….toilet paper?) and other stuff. I understand if you are at risk and feel that you want to stay home for a few weeks for safety reasons, then need stuff at home so that you don’t have to go out. Or those who actually got the virus and are at quarantine at home. But the others? Why do they bunk up with a lot of stuff so that those who actually need it more are left without?! I really wonder what they think will happen? That all grocery stores will close down? That they will stop delivering groceries to Ica?

The rest of the world shut down schools, borders and all that, here in Sweden only a few gyms have been closed down and major events are banned but otherwise life goes on as usual. If you walk out on the street here in Stockholm, you can not notice anything at all, except that the toilet paper shelves are empty (again…. why toilet paper?!?!?!?) Is the rest of the world overreacting, or is Sweden too late on this? I don’t know.. I just think it’s so strange that our neighbor countries with the same number of infected (they have much fewer inhabitants though, but still) have shut down completely, while Sweden doesn’t.

I think we should take this seriously OF COURSE, listen to the recommendations, be careful about hygiene, stay at home if you feel slightly ill or if you know that you have been in contact with a person who has tested positive, avoid larger crowds and avoid touching people, not meeting grandparents etc or other people you know are extra vulnerable because you don’t know if you might carry the virus yourself without knowing it. And of course the obvious, cough/sneeze in your arm and not in your hand so that you rub your bacterias on things that other then touch. If you have the opportunity to stay home or keep your children home, I guess that’s great, but unfortunately everyone doesn’t have that opportunity and until/if the government decides that people should stay at home like in Italy, the everyday life will continue. Many people seem to think that everyone should lock themselves in, but it’s very hard for people to just not show up at work. I have the opportunity to be at home and therefore we are home as much as we can, we have basically just gone outside to buy groceries or take a walk in the fresh air and we avoid places with a lot of people. We simply keep distance. 

I don’t know I’m just so confused in all this, I don’t really know how to act. Of course, I’m also worried. Worried about my grandparents and others for whom the virus is extra dangerous. I’m worried about how society will cope with this, how everything will work out for the hospitals and all their poor staff who are struggling and at the same time exopse themselves to a risk, and how it will go for everyone who will lose their jobs because companies have to cut their costs. I’m also worried about all the fear and hatred that emerges from all this, and how easily misinformation is spread. Be source-critical and rational and follow WHO for information.
5

132 Comments

Milena

here in germany we are advised to stay home as much as possible and schools/kindergarden will be closed from monday on in the whole country. (it was all open till this friday). but other than that all other ppl still have to go to work and everything is open as usual. ofc all events with large crowds are cancelled and live shows for tv (like for example lets dance) with audiences take place without audience in the studio. i will still go to work tomorrow and i also dont understand why everyone buys tons of toilet paper, soap and disinfectant. its crazy how the supermarket look like at the moment. everything is sold out. especially canned or frozen food and all that that wont get bad fast. they buy like crazy. i guess they fear that the government will decide that we are not allowed to go out anymore from one day to another and that they then not have food and other neccessarities at home.

Reply
noor

Here in Belgium everything is chaos. After the spring break (it’s not called spring break, but i don’t know the english word for ‘krokusvakantie’) the country is in a complete chaos. I just dont understand that the government did not test the people who went back from Italy after spring break. Like how????!!! Look what a mess this has created! 900 infectants today. Tomorrow that will be even more.

All this reminds me of a zombie apocalypse. The world is ending. No social life. Nothing. Thanks Belgian government for being too lazy and having a ‘no fucks given’ attitude. Now look at the mess and the poor hospital workers. Look at all the consequences. Look at what you’ve done.

Reply
Linn

Hej! Tycker också det är läskigt, men tycker verkligen inte att skolor osv ska stänga. Detta gör att mycket vårdpersonal kommer behöva vara hemma med sina unga barn, för de som studerar på högskola/universitet kommer inte CSN betalas ut vilket kommer ge många unga ekonomiska bekymmer, speciellt då börsen går dåligt och mångas aktier/fonder rasar. På samma sätt med alla de som tvingas gå från sina jobb inom tex hotell och restauranger, i resebranschen. Så ja, det är läskigt för det är så mycket mer än bara sjukdom. Men jag har full tro på regeringen och staten, så länge Folkhälsomyndigheten inte anser att skolor/jobb ska stängas, bör man lyssna på dem och följa den anvisningar som finns istället för att tro på all annan media. Som du säger, va källkritisk.

Reply
E

Ja CSN kommer betalas ut ändå, det kommer även lättas på kravet att man ska klara kursen för att få CSN.

Reply
Z

Kaffefilter och toapapper kan väl vara det jag skulle bunkra. Dock inte börjat med det än och inga direkta planer på att göra det heller.

Jag menar, kaffe å bajsa är ju livet.

Reply
sofiealfrida

Vet inte heller vad man ska tycka eller tänka, vart man ska dra sina egna gränser och hur man ska förhålla sig. Det självklara som att tvätta händer osv följer man slaviskt, men ska man sluta gå till gymmet, sluta gå ut, sluta leva eller ska man fortsätta som vanligt tills att vi blir tvingade till att stanna inne. Jag vet inte… så jäkla svårt. Känns som att man får försöka leva på som vanligt men begränsa sig lite i väntan på fler besked…

Reply
Lisa

Du ska minska dina sociala kontakter ja, träna hemma, gå på promenader istället, besök inte äldre släktingar, gå inte på restauranger etc. Det är tufft men det är nödvändigt för att inte öka smittan för snabbt.

Reply
Anna

Jag tänker så här…alla ska vi dö en gång, när vet vi inte. Men det verkar som folk till varje pris vill förtränga det, det är inte när jag dör utan om jag dör…därför tror jag det blir hysteri.

P.s toapapper är rätt skönt att ha, särskilt när man har IBS;)

Reply
Lina

Håller med, dock får jag ju säga att Sverige är ett riktigt mes land om man får säga så. Alla andra länder stänger gränserna, stänger skolor och förskolor för att få bukt på spridningen. Vad gör Sverige? Jo uppmanar folket att tvätta händerna!!!
Har sådan respekt för denna sjukdom och vad den gör med folket i världen, speciellt sjuka och äldre.

Reply
Mana

Mes-land eller ett av få länder som agerar efter fakta och har vetenskapliga belägg för sina beslut, istället för att visa att de “tar krafttag”. Väl värt att fundera på varför myndigheter tar de beslut/ger de rekommendationer de gör. För det behöver man inte sluta ha respekt för ett virus och vara rädd om riskgrupper.

Reply
Julia

Besluten att inte stänga landets gränser eller skolor är Sverige inte ensam om. Storbritannien har tagit exakt samma beslut. Dessa beslut är baserade på forskning. Hur “mesigt” du än må tycka att det är så är det betydligt viktigare att tvätta händerna än att stänga gränser eftersom smittan redan finns i landet.

Reply
Carro

Spelar ingen roll att stänga gränserna i detta skedet. Smittan är redan i landet!!! Att stänga skolor skulle bli ett sånt dramatiskt beslut och ha så stora konsekvenser för hela landet (det är många branscher där man kan jobba hemifrån)
Många företag går redan på knäna!!! Det är bra att regeringen inte slänger ut sådana beslut bara för att grannländerna gör det.

Reply
Karin

Klart det spelar roll att stänga gränserna. Det handlar om att hålla nere smittspridningen så mycket som möjligt vilket inte kan ske om folk fortsätter resa in och ut ur landet. Bara för att smittan “redan är inne i landet” ska man väl inte bara ge upp och strunta i att stoppa spridningen?

Reply
K

Fast hade man stängt gränserna i tid hade det ju inte hänt, så hur tänker du nu?

Reply
Emma

hade inte hjälpt att stänga gränserna! På vilket sätt hjälper det när medborgare får komma hem och tar med sig smittan? Allt det här tog fart efter sportlovet när flera tusentals varit iväg utomlands och gjort vad de nu gjort ich tagit med sig skiten hem… även nu när allt e stängt kommer smittan fortsätta komma. För att undvik smittan helt skulle allt till och från kina stängts ner..

Tina

Okej så om du som är så indoktrinerad och följer varje ord myndigheterna säger tidigare idag tyckte det var idiotiskt att stänga gränserna, vad säger du då nu om att Sverige stängt gränserna? Är det plötsligt skitsmart för att myndigheterna har bestämt att det nu ska råda förbud mot inresa men bara för några timmar sedan var hela världen dumma i huvudet? Har du ingen förmåga att ens tänka själv? Sverige gör allt nu som alla andra länder gjort, så självklart hade det varit gynnsamt om man gjort det INNAN man fick en sån här enorm spridning.

Reply
hyyperlic

well, from a current point of view, do you have enough (like, what you need plus a few spare) of toilet paper and diapers for 3 to 4 weeks? from a current point of view, is your household prepared for a lockdown of 3 to 4 weeks?

Reply
Sandra

It’s not that difficult to find other solutions than buying 50 packs of toilet paper, if worse comes to worst.

Reply
Stephanie

the groceries are open and they will stay open!! WTF is wrong with you people. you are the biggest problem of this virus not able to stay calm and realistic.

Oh god, this makes me the most scared. STUPID people.

Reply
Sanna

Jag arbetar som sjuksköterska och anser nog att folk är lite överdrivna i sitt tänkande kring smittspridning. Att tvätta händerna och nysa i armvecket och stanna hemma om man är krasslig kommer man långt på.
Däremot ställer jag mig lite frågande till din ton gentemot de som bunkrar. Jag har inte bunkrat själv, men jag kan förstå de som gör det. Grundläggande samhällsförståelse är att Sverige är ett importberoende land. Vi har alltså inte så mycket inhemsk produktion av varor som vi idag anser vara självklara. Om då gränser stängs kommer de dagliga leveranserna med mat och liknande inte komma in i Sverige, vilket kommer leda till att lagren på ex ICA börjar sina, vilket inom ungefär 2-3 veckor kommer vara slut.
Danmark har redan stängt gränserna, men det är för tidigt att säga något om hur detta kommer arta sig i det långa loppet.
Samma med mediciner. Jag förstår att folk som är kroniskt sjuka maxar sina uttag av mediciner i och med att mycket av produktionen i läkemedelsindustrin sker i Kina och Asien. Där har många fabriker varit tvungna att stänga ner sin produktion, vilket troligen kommer leda till någon form av medicinbrist i väst om några veckor.

Reply
MN

Just toapapper har vi en stor inhemsk produktion av. De företagen har meddelat att inga förändringar är på gång och att det kommer finnas toapapper i världen framöver. Det handlar inte om kritik mot att folk köper hem grejer så de klarar sig ett par veckor om det blir nödvändigt. Det handlar om att de bunkrar upp som om de inte kommer få sätta foten utanför dörren på sex månader. Två veckor är tre-fyra storkok av linssoppa och kanske 2 pkt havregryn typ. Inte gigantiska berg av konserver och tvål.

Reply
Anna i DK

Danmark har inte stängt gränserna för varuleveranser, av just den orsaken som du skriver. Problemet när folk bunkrar är att då räcker det till färre människor än om folk INTE bunkrar. Säg att det finns 100 paket toapapper i en butik, är det då inte bättre att 100 familjer får 1 paket var, i stället för att 10 människor köper 10 paket var och 90 får gå hem utan?

Reply
Matilda

De stänger ju inte gränserna för leveranser. Det är något många måste förstå. Viktiga varuleveranser kommer att få passera genom både Polen, Norge, Tyskland och Danmark!

Reply
Helena

Länder stänger inte sina gränser för matimport. Det är väldigt viktigt att inse. Danmarks gränser är ex stängda för allt utom nödvändiga leveranser. Självklart vet myndigheterna om att detta är oerhört viktigt. Du som är sjuksköterska borde väl förstå att man inte kan låta en hel befolkning svälta ihjäl för att skydda de gamla mot ett virus? För friska människor under 60 är detta som ett förkylnings- eller influensavirus. Det är HELT orimligt att tro att myndigheterna skulle offra hela sin arbetsföra befolkning till svält för att rädda de gamla på vårdhemmen. Tänk klart nu och inte i panik! Mataffärerna kommer INTE att stänga, man kommer inte låta folk svälta för att skydda dem mot en veckas hosta och feber! Det inser alla kloka.

Reply
Cissi

Toapapper är i alla fall en av de saker som Sverige VERKLIGEN är självförsörjande av 😂

Reply
Sjuksköterska inom akutsjukvård

Bra skrivet! Absolut det viktigaste är att följa alla rekomendationer som myndigheter och regering ger oss. Tyvärr finns det alltid troll och hatande människor men de ska inte få sätta sin agenda i denna fråga. Förhoppningsvis kommer solidaritet och hårt arbete göra att vi kommer igenom denna krisen.

Reply
Lina

Ett av de bästa inlägg av influenser jag läst ang Corona, utan att sprida mer panik utan sakliga frågor och resonemang! 😀👍

Reply
Anja

I live in Slovenia (on border with Italy, Croatia, Austria and Hungary) and its a CHAOS. Its terrible. All schools are closed, all restaurants, bars, hairdressers,….basicly EVERYTHING except stores with food and farmacies.
No people on streets, but still, number of coronavirus positive people is higher everyday. We started with the actions only after a couple of days (not even a week) after there was a first person coronavirus positive (he was travelling from Italy), but still, too late. And yes, not only health situation is bad, also us with the companies, we are f*****. Hope Sweden will not have to do the same. Good luck!

Reply
MK

In Slovenia all schools and bars will be closed from tomorrow on and there will be no public transport. People are still allowed to go to work though. I think the situation will escalate very quickly and soon (like 3 or 4 more days) everyone will have to stay at home.
I don’t understand why the government hasn’t already done that because the number of infected people is rising exponentially. Didn’t we learn anything from our neighbour, Italy?!

Reply
Anonym

Jag har en mamma med en autoimmun sjukdom som ger henne väldigt dåligt immunförsvar så jag är förstås orolig. Speciellt eftersom jag jobbar och vi bor tillsammans – jag är så rädd att jag ska smitta henne och vara orsaken till att hon inte kommer klara sig. Jag tycker det är viktigt att folk tar det på allvar för det är allvarligt.

Reply
E.

This is quite good podcast to listen, he usually does not spread bulls* and is honest. It’s a lot about US and their knowledge but it describes the background of the virus quite well.
https://m.youtube.com/watch?v=E3URhJx0NSw&feature=share
Fact is no one knows what will happen and this is just the beginning. I don’t know either what to think about it all or how worried I should be..
About the toilet paper.. I don’t get it either! You can also wash your a** for god’s sake and diarreah is rare symptom to this virus

Reply
Vs

Tråkiga är att folk ej tar de på allvar. De som blivit avstängda från jobb för misstänkt smitta och som borde stanna hemma ser de som semester istället och sticker till frisören och drar till gymmet istället för att faktiskt bli hemma! Inte konstigt spridningen aldrig slutar då!
Jag är gravid i v34 och har fått info att alla föreläsningar vi bokat in är inställda ang förlossning och amning osv, även fått info att min man ej kommer får följa med på över besök hos min BM och inte heller vårat sista UL om 2v. Då våran son precis som din är gjord med ivf så kanske detta blir våran enda graviditet och jag är jätte ledsen och besviken på att vi inte får njuta av den fullt ut

Reply
Patrycja

I am in Poland. I was not worried but now we have schools, restaurants, universities, pubs, clubs etc. closed. Which I think is good afterall if we don’t want Italy’s situation. Oh and judging by one of the comments above from a German reader some live tv shows are also postponed to autumn season. Last time I checked we have 3 deaths due to coronavirus. Poland being pretty much in the centre of EU, having quite a lot people going in and out, crossing borders I believe we need to be more careful. I already have enough toilet paper :P because usually I have around 8-10 rolls at home anyway. And I live in the capital city. I saw Rossmann’s shelves being empty but as for smaller local supermarkets I wouldn’t say there’s anything bad happening at all? I was surprised that last time I went shopping during the week after 7 PM there were still 8 loaves of bread, sometimes during ‘normal time’ around that hours there would be barely anything to choose from from bread and buns shelves. I am more worried about my mum with whom I live because she recently had problems with high blood pressure which is one of the risky factors. I am planning to work from home. I’d rather go to the office honestly but I don’t want her to worry. She tells me not to go out ‘for no reason’ (by going out I mean go for a short walk or to buy something to eat) or if so then do it in a mask and this is crazy. They say masks are only needed if you are sick yourself or take care of a sick person and this is not a case here. Plus, I used this mask recently once and I felt as if I couldn’t breathe well! Also I know in some Asian countries seeing people in masks is a more common sight but not really here. I mean, I don’t want to wear a mask and ‘scare’ other seeing me walking in a mask when there’s really no reason for that in my case.

Reply
Sandra

Tack! Tänkte först när jag läste det att ”oh no, here we go”, med tanke på hur många förståndslösa påståenden som sprids på bloggar och andra sociala medier av vanliga människor utan någon direkt kunskap om viruset. Men tack Kenza, du skriver rationellt och detta var nog det vettigast jag läst på flera dagar

Reply
Hanna w

Bor i centrala Stockholm och är inte orolig. Det är mycket mindre folk ute på stan och på tunnelbanan, men det är absolut inte öde. Igår tog jag en promenad i Hagaparken t.ex. och det var massa folk ute som njöt av solen. Det finns gott om mat i matbutikerna, men just toapapper och pasta är det ont om. Fattar precis som du inte varför folk bunkrar just toapapper?! :D
Jag tycker det är bra att vi i Sverige inte stänger gränser eller skolor – livet kan inte stanna upp pga detta utan det bästa vi kan göra är att hålla god handhygien, vara eftertänksamma och för tusan se till att man stannar hemma om man är sjuk. Jag är inte orolig för att dö (risken är minimal om man är under 60 år och frisk) men vi bör ta ansvar och se till att vi inte smittar de som är i riskgruppen och överbelastar vården. Med tiden, måste vi bli smittade för att bli resistenta mot detta virus, men helst ska det ske i lagom takt så att vården “hinner med”.

Reply
Elise

Dere i Sverige bør se dokumentarer fra Kina og hva som krevdes for å få snudd situasjonen. Hjerteskjærende til tider, men virksomme tiltak. Håndvask er dessverre ikke nok😔😔😔

Reply
Helena

Jag tycker att du resonerar så klokt Kenza. Detta är inte världens undergång. Vi ska skydda de gamla och svaga men också inse att för oss andra är de ekonomiska effekterna av paniken mycket värre än själva sjukdomen. För den stora majoriteten under 60 är detta en veckas hosta och feber, om vi ens får symptom. Däremot kan vi riskera våra jobb. Därför ska ALLA friska unga gå till jobbet som vanligt, eller jobba hemifrån om de kan. Gränser ska inte stängas, folk som är sjuka ska hålla sig hemma.

Reply
Omena

Well, in Holland and France over 50% of patients that are in the intensive care unit are less than 50 yrs old. And statistics show that more and more 20-40 yr olds are getting seriously ill and need to be hospitalised. Plus the fact that the virus is spread even when a person is symptom-free. So it would be good if young people would take this seriously as well and stay at home if at all possible. Considering that so many European countries have closed their borders, including your neighbours Finland and Norway, I would say it’s only a matter of time until you do the same, as you should.

Reply
Julia

One crazy person just got obsessed with toilet paper and the other ones saw it’s being sold out and got reminded they only have one roll left? I live in Belgium and here is everything going crazy and wild about the virus. I myself am from the Netherlands. My parents still live there and they don’t notice anything weird at all? I didn’t do extra groceries at all. 🤷‍♀️

Reply
Tanja

Hey Kenza,
I live in Italy since 3 years, I am pregnant and my husband is a doctor. They have had the first positive cases in his hospital and even if I am doing home office since 10 days I am worried as hell (he has asthma, we have a little son and for the unborn baby as the effects are not clear). A visit in hospital for the normal pregnancy visits is difficult..
I think here they are strict, because the infrastructure is missing, we have not enough intensive care units to take care of all the affected people and Italy is on the top list of the world’s oldest countries 65+. So I think this might be the cause for the high mortality rate and the stricter measurements.

Reply
Sofia

På mitt jobb i Svenska kyrkan har vi öppet nästan som vanligt. Besök på äldreboenden är borttagna och reglerna kring hanteringen av mat är strängare. Hade övernattning med konfirmander i helgen och det kändes viktigt. Ingenting säger att mindre grupper är farligt, och många tycks hålla sig hemma enbart av rädsla. Vi får inte glömma de som redan mår dåligt hemma. Jag tror att det är bra att vi håller öppet så normalt det bara går.

Reply
Dominika

In general Europe neglected the whole coronavirus thing. I was in Indonesia month ago and I supposed to stay in Singapore for one day, but I rebooked ticket to spend only 2h at the airport. I had mask (to avoid touching nose and month) and hand sanitizer. But what about rest of people in the plane? I only see few people wearing masks and if they spend more time in Singapore they could have been contagious already. We landed in Switzerland and no one even checked people’s temperature at the airport in Europe. I just think that no one expected what could have happen :(
Currently in Poland everything is closed and I’m truly scared as I know that they just try to slow down number of contagious people coz we’re totally not prepared for coronavirus.

Reply
-

Vi är ett gäng studenter som i en kurs signat att få in över 1 miljon kr som ska användas till en resa. Resan är nu inställd då sista dagen att få tillbaka pengar för flygbiljetterna var samma dag som USA stängde sina gränser. Betalat flera hundra tusen för hotell som vi inte får tillbaka samt så börjar flera företag tyvärr behöva avbryta samarbetet. Sjukt trist! Så det påverkar, definitivt.

Reply
tinkole

Yes, I think most of Europe is too late. I hope at least Czechia, Portugal and Croatia reacted soon enough, right now I think they have a headstart of a couple of days before rest of central/western Europe. Probably 10% of my country went skiing to Italy during winter break one to two weeks ago, so we the cases should surge even more next week. Worst of all, a lot of doctors went skiing and came back infected… Government information and instructions vastly underestimated the crisis and were not adequate. Good luck.

Reply
Jonna

Du får givetvis göra som du vill, men jag har hellre lite mat och andra förnödenheter bunkrat ifall att det blir isolering. Att stå i kö i två timmar utanför matbutik för att endast ett par i taget får lov att vistas i butiken samtidigt (såsom det är i Italien just nu) är inget jag är intresserad av att behöva göra alltför ofta. I vår byggnad har vi startat en whatsapp grupp så vi kan hjälpas åt ifall det är någon som inte kan lämna sin lägenhet pga riskgrupp eller annat. Det är viktigt att förstå att detta inte kommer att blåsa över på ett par veckor, och att ingen egentligen kan veta hur det kommer att utvecklas. Därför är det enligt min mening hyfsat smart att se till att det som bör finnas i ett hem vid kris är inhandlat. Sen är det ju klart att bunkrandet inte behöver gå till överdrift men rekommendationerna är väl att ett hushåll ska kunna klara sig i åtminstone en vecka på det som finns i hemmet.

Reply
Bariyah

As always you deliver a thoughtful response. In the US so much misinformation is being spread and my own city has closed schools and businesses. At the end of the day all we can do is be compassionate to one another. Check in on those that are vulnerable and maintain a distance so we don’t infect or become infected.
Prayers for you, your family and all the people around the world

Reply
Julia

In germany a few areas starting to shut down everything except from grocery stores and pharmacys like they do in italy. also they are closing/controllig borders from now on. i think it´s mostly about slowing down the process of people getting the corona virus, because of the health system and all the hospitals. they really are working a lot and if the government would not do it like this the hospitals would be to crowded and could not work like they are supposed to. i don´t know how the situation is in sweden, but maybe your health care system works better or your hospitals aren´t that revised? i personally am not scared because of myself getting the virus, i only think of my grandparents who may not survive this and because of people like them i think it´s important to stay respectful and stay home as much as possible.
i hope you and your family stay safe! :)

Reply
Dixiwonderland.com

Jag lever mitt liv precis som innan. Nu arbetar jag hemifrån så jag träffar inte folk på samma sätt men är man inte i riskzon så förstår jag inte hysterin ärligt talat. Klart att man ska vara rädd som sig själv och sina medmänniskor men är man frisk så ser jag ingen anledning till att stanna hemma. Vi var och handlade igår och allt toalettpapper var borta. Så även tvål, stora förpackningar av diskmedel, flingor och råröda lingon verkar också vara en favorit.

Reply
Lisa

Fast anledningen till att du bör minska dina sociala kontakter och hålla dig hemma så mkt som möjligt trots att du är ung och frisk, är för att du kan smitta andra människor som inte är unga och friska. Symptomen varierar från person till person och dina symptom kanske är så milda att de knappt märks och så går du runt och smittar andra men du inte vet om det. Så snälla, håll er hemma så mkt som möjligt för andras skull om inte för er egen.

Reply
johanna

Jag tror jag är lite i samma läge som dig Kenza, vidtar såklart försiktighet men försöker ändå leva också. Inget bunkrande än och vet inte om det kommer bli nödvändigt heller. Samtidigt förstår jag de som gör det och känner sig trygga på så sätt.
Jag hoppas, om det blir riktigt skarpt läge i Sverige, att samhället går ihop och hjälps åt. Att vi lyfter dom samhällsbyggande yrken som inte kan stänga ner och hjälper riskgrupperna med det dom behöver.

Reply
Mia

Bor i Norge och vi har stängt skolor,jobb,affärer,barer,restauranger, sportarrangemang och andra aktiviteter där folk träffas. Vi ska vara hemma inte gå ut och gå eller träffas för att fika. Dom pratar här om att det kanske ska se ut så här tills efter sommaren. Vi hemma skolar nu med Skype och jobbar hemifrån.

Reply
Linda

Tycker personligen att Sveriges attityd är för slapp. Jag menar inte att vi ska kasta oss in i panik, men hade gärna sett att det mesta ständes ner i iallafall två veckor. Bara för att försöka stoppa spridning just nu. Två veckor (eller kanske 4) av stiltje istället för att all kommer at rulla i vågor just nu. Några sjuka här, sen där, ovisseten, alla agerar olika, tänker olika. Känns som vi har bättre chans att ta oss ur det om det är ett gemensamt krafttag. Men Sverige är mellanmjölkens land. Det ska vara laaagom. Men lagom funkar inte alltid. Trist men sant.

Reply
Alina

Fast då blir alla sjuka om två veckor i stället – och det är ju just det som man försöker undvika. Viruset försvinner inte på två veckor. Och forskare har sagt att om skolor etc ska stängas så bör de hålla stängda i 14-16 veckor för önskad effekt.

Reply
Emma

Jag tycker att vissa reaktioner är överdrivna. Mina tentor är inställda framöver, jag behöver verkligen göra dessa men de hänvisar till omtentor i maj (som om att det skulle vara över då), finns ingen annan plan. I norra Sverige får de göra sina tentor som vanligt, men inte här i söder. Har haft flera kunder som frågat om de måste bunkra upp med hundmat, NEJ chilla, pallarna kommer som vanligt, maten tar inte slut. Varken till djur eller människor. Inte toapappret heller för den delen…

Reply
Ema

In Lithuania, today officially quarantine started. Lithuanian citizens can’t leave the country and the others that are traveling are now commanded to came back, because probably our country border will be fully closed for everyone. From last Friday every single school, university, kindergarten are closed and now we have lectures online. The toilet paper thing is in here too, but also everyone buys food like crazy. Yesterday I went to the store it was completely empty, only people walking around and looking for something (when the shelves are completely empty). You can really feel panic and anxiety.
No social events, no gatherings, only pharmacies and food shops are open. Time really stoped.

All the love to everyone, stay healthy. Best wishes and hugs! xxx

Reply
Anna

I understand your confusion! I am from Denmark, where (as you probably know since we’re neighbors) have shut down schools, kindergardens, cancelled big events, are encouraging people to stay and work from home and shut the borders (the border thing is actually starting a bit of a debate, because some scientists and health experts can’t really figure out how that will stop the spreading of the virus and it seemed a bit unnecessary. I have no idea what to think, but at least I it helped get the message across about how serious this situation is becoming). Before we were like “you” (as in the Swedes), and so casual and still doing what we usually do, meeting with friends, going to restaurants, etc., but after last Wednesday most people have decided to self-isolate at home (if they have the possibility). I think the Danish way of closing schools, etc., for two weeks are okay in terms of “flattening the curve” and try to spread out the contamination. I just saw that the Danish healthsystem is expecting around 300.000 people to have had the virus by the end of April, which is a lot of people in a short amount of time. So even though I am home alone and so bored and lonely right now and will have to be for another 11 days (other than maybe go grocery shopping again), I think it’s a sacrifice worth making if it means it will stop the spread of the virus a little bit. We all have to do our part and it sucks to put our lives on break and not see family and friends, but I like to believe it will make a difference in how fast this thing spreads.

Reply
Felicia

Bra skrivet Kenza! Jag tyckte först att våra politiker inte agerade men vad ska dom göra egentligen? Viruset finns i världen och det sprids. Det kommer det säkerligen att göra under lång tid framöver. Om deras strategi är flockimmunitet tror jag att det är bättre än att låsa in alla medborgare (under hur lång tid…?). Jag tror att det handlar mycket om vilka som smittas först. Om förhoppningsvis unga och friska blir sjuka och sedan immuna och inte för smittan vidare är nog det att föredra just nu. Tror att risken med att skydda hela befolkningen från smitta är att få ett mer utdraget förlopp av sjuka. Då får man nästan vänta med att återgå till det normala tills det finns ett vaccin, för det räcker ju med en ny smittad så börjar allting om igen. Tack för att få höra en vettig röst i denna krisstämning!

Reply
Amanda

Finland har inte stängt sina skolor och jag litar mer på Finlands omdöme än Danmark hahaha!

Reply
Lisa

Finland kommer att stänga sina skolor om ett par dagar. Tycker du att det är läge att bete sig som en tioåring? Vi är alla i detta tillsammans, det är inte vi mot dom.

Reply
E

I Finland stängs alla skolor från och med onsdag. Förskolor kommer vara öppna men de som har möjlighet rekommenderas att hålla sina barn hemma, det är mest för att de som arbetar inom vården inte ska behöva vara hemma med barnen då de behövs som mest just nu.
Imorgon ska Finlands regering utforma beredskapslagen som kommer att träda i kraft. Den har aldrig varit i kraft i fredstid förut.
Offentliga sammankomster begränsas till 10 personer, besök vid inrättningar för äldre förbjuds, gym, bibliotek osv stängs. Gränserna kommer antagligen att stängas.

Reply
K

Jeg er fra Norge, og tenker at det er skremmende hvor lite Sverige gjør. Barn i barnehage og på skole utgjør en ENORM smittefare. De selv blir ikke syk, men fungerer som «trojanske hester» og kan smitte foreldre, besteforeldre etc.

Jeg tror før eller siden kommer Sverige til å forstå alvoret, og allerede da kan det være for sent.

Selv om friske mennesker ikke nødvendigvis blir veldig syke, vil mennesker i risikogruppen risikere livet. Det må være en samlet befolkning som har et felles mål om å beskytte de svake i samfunnet.

Beskytt deg selv for å beskytte andre, and stay the fuck home.

Reply
Susanne

De blir regnet som samfunnskritiske yrker av regjeringen, og får barnepass. De leverer barna som normalt på barnehage og skole.

Reply
T

Hi Kenza! I’m a young doctor from Slovenia and if we’ve learned anything from China, South Korea and Italy is that there is no overreacting where it comes to Covid-19… China and South Korea had big problems, but it was isolation and quarantine that made the biggest difference and now the number of infections are finally dropping there. Italy was taken by surprise by this virus and acted too late and now they’re facing a collapse of the hospitals and the health care system. The stories I hear are horrible. There’s not enough Intensive Care units and ventilators available, so doctors have to choose who has the biggest chance of survival and who gets the care that is needed. In some places the cut-off is as low as 45 years of age. I’m sure the health care system is much stronger and better equipped in Sweden, but there’s no country in Europe that has enough ventilators if the situation comes too far. I don’t want to incite panic, but in this situation it’s better to be overreacting than underestimating the situation, because otherwise it can really hit you in the face. This and the period after the worst will be a difficult time for all countries and the world will take some time to recover. But we should try to get through this as smoothly as possible by listening to the institutions and respecting their recommendations. Some governments will be less and some more cautious and we will see in the end where it gets us. That is not to say that you shouldn’t walk in the park, because as long as there is no offical quarantine and you’re avoiding other people, it is perfectly fine, there is no virus in the air itself. We should self-isolate as much as possible even if we’re not showing any symptoms because the symptoms can take quite a few days to develop and in younger people they sometimes don’t develop at all, but we can still spread the infection! There will be enough time for socializing when this is over and we should really keep this in mind, even though it is hard right now.
Regarding toilet paper – it makes sense to buy a little more than usual, just so you don’t have to go to the supermarket as often and therefore risk getting yourself or others infected, but many people have gone completely overboard with this… No matter what happens, quarantine or not, the shops will stay open because obviously people have to eat and poop etc. So there will be enough food and toilet paper for everyone!
Like I said, I don’t want to cause too much panic, it seems like you’re doing everything you should be doing, but maybe just to help you shed some light on why there are so many precautions taken in a lot of countries and why it is right that they are.
Regards

Reply
Sophie

I Norge er det ikke bare mennesker i risikogrupper som blir syk og dårlig. Det er meldt om flere tilfeller av smittede barn, nyfødte blir født med viruset pga gravide mødre får det, og friske mennesker mellom 40-49 blir innlagt på sykehus for respirator!! Sverige henger langt etter og de tiltakene du nevner er definitivt ikke nok til å skjerme folk fra sykdommen.

Reply
Alina

Att bara slänga ur sig liknande kommentarer är sådant som gör att folk får panik – och det fyller absolut ingen nyttig funktion alls. Länka i så fall gärna till en artikel som handlar om att flera fullt frisk i 40-årsåldern ligger i respirator?

Reply
M

Toapappershetsen började i bl a Taiwan där människor köpte det för att göra egna munskydd då det var slut på sådana. Vidare spreds ett felaktigt rykte om att pappersindustrin skulle tillverka mindre toapapper för att prioritera andra material som tex munskydd så folk började bunkra upp i rädsla att toapappret skulle ta slut. Detta var som sagt ett falskt rykte. Därifrån har sedan denna bunkringshets spridit sig och folk har helt enkelt börjat härma varandra; ser man att någon annan har panik och hamstrar varor så gör man själv det pga människans flockmentalitet och rädsla för att man går miste om något

Reply
Amanda

Bor i dk och har intet bunkrat massa men köpt lite extra mjölk, kaffe, toapapper och pasta. alla fattar att det inte kommer att ta slut men om man själv blir isolerad är det ju drygt att stå utan. Eller om de börjar med restriktioner vid matbutikerna som i Italien. Kul att inte kunna skita innan man stått i kö i två timmar för att komma in i en butik. Dessutom om det börjar sprida sig snabbare och många insjuknar samtidigt, vem ska då frakta våra varor? Hålla butikerna öppna osv. Tycker det är sjukt att INTE se till att man har basic greker hemma, speciellt med barn.

Reply
Kenza Z

Kenzas svar: Man kan ju dock skita utan toapapper. Det är bara att tvätta sig i duschen :-) Tror även att Nikola klarar sig även om vi inte har kaffe, toapapper och pasta hemma. Ser däremot till att ha lite (med betoning på lite) extra blöjor och ersättning etc hemma.

Reply
Linnea

Det är helt sant att all borde mat hemma så de klarar sig en vecka eller två utan hjälp från staten.

Vilket också hela svenska folket fått information om via utskickad för längesedan, dvs orelaterat till Corona. Problemet är att i Sverige är det knappt någon som gjort denna beredskap utan många framförallt i staden som behöver köpa i ett skafferi nu.

När alla kanske köper ett paket extra av allt blir detta endå en dubblering av konsumtionen så problemet är den dåliga beredskap som fanns innan som gör att hyllor blir tomma för de hinner ej fylla på från centrallagret, då ser folk det och får panik! Och börjar köpa ännu mer och hamstra på riktigt. (Toapapper är en sådan vara som tar mycket plats och man kan inte ha hur mycket som helst i butikslagret utan det tar snabbt slut i butiken om man några köper lite extra, det ser tomt ut och folk får panik osvosv).

Vilken underbar autokorrekt, alla borde ha lite basic greker hemma🤓❤️

Reply
Alina

Tror att många kanske tog ett extra paket toapapper utifall de skulle bli fast hemma – och kanske även för att behöva gå till butiken igen inom en snar framtid. Alla social kontakt bör ju undvikas så gott det går, och då kan man ju även försöka undvika att småhandla. Tror även att toapappershysterin är överdriven. Bor i Göteborg och handlar på tre olika butiken – en liten Coop, en liten Ica och en större Willys. Alla har haft toapapper. Men sen smäller vissa upp sina bilder på tomma hyllor i sociala medier och kvällstidningar hakar på. Gällande att stänga ner har DK sagt själv att det var ett politiskt beslut… och i Italien var det ogenomtänkt (inte ens där kan man se förrän om en vecka i fall det ger någon effekt). Tror inte det är någon idé att grubbla. Men kan inte se vilken nytta stängda gränser skulle göra när man 1. Redan har smittan i landet och 2.Fortsätter släppa in egna medborgare som varit utomlands. Alla spekulationer och allt hetsande på nätet är det som skrämmer mig mest. Och så de som inte tar något eget ansvar och bara lever på helt som vanligt. Lite måste man ju tänka själv.

Reply
🦔

Bra inlägg Kenza!
And very interesting to read about how your international readers have it in their homecountries

Reply
Monika

I’m from Poland. I am almost 30 years old and I never thought something like this would happen. Schools, kindergartens, universitets, cinemas, theatres and museums are closed from March 12. This will last until March 25. From Saturday to March 29 shopping malls, restaurants, bars, pubs, gyms, swimming pools, libraries, discos, casinos are closed… Only grocery stores, pharmacies, gas stations, drugstores and laundries are open. Food only for delivery. We’ll see what happens next. Borders check have returned to Polish borders, foreigners cannot enter to us. Meetings of over 50 people are prohibited. International air traffic as well as international rail and bus traffic are suspended. Poles returning from abroad will be subject to a mandatory 14-day quarantine. An epidemiological threat has been introduced. 150 people are infected. Including 3 died. The city where I live looks like it’s extinct. People only go out for a walk with the dogs or go shopping. We try to enter small shops and pharmacies singly. For safety, we put on disposable masks and gloves. In Poland, they reacted quite quickly. That’s why I’m not worried about myself, but about my loved ones. Especially I’m thinking about my brother who lives and works in England. They don’t do anything about it i UK!!! They believe that closing public places, etc., would endanger their economic development. They don’t worry about people. Besides, the Britons do nothing themselves. Like the Italians at the beginning. That is why responsibility is so important. Not only for ourselves, but also for our loved ones. If we can, let’s stay at home! I am begging you, do not underestimate this problem. This is not the time for parties, social gatherings or family reunions. Take care of yourself. I wish you a lot of health!

Reply
Marina

Hej! I’m from Spain and everything is closed here except supermarkets, pharmacies and some basic stores. We do have restricted to go out if it is not necessary ( no outdoor sports, no walks only to take dogs out, no visiting anyone, no reunions in houses, etc). I feel that Sweden is in the same phase as Spain was last week, but it is a matter of days that this will get even worse. It is very important to be locked at home as much as possible and work from home if possible ( I sadly lost my job last week in the hotel I was working) so you won’t get infected but also you won’t infect others. Groceries will guarantee enough supply (also here there is a fever for toilet paper) but we need to pass this situation all together.
Take care and hope this situation pass as soon as possible so we can go to a bar to celebrate life.

Puss

Reply
Alexandra

Jag är orolig. Men det är för att jag är gravid i v 30. Och man vet så lite om graviditet o corona. Och även om det inte är någon fara, så vill jag helst inte bli sjuk. Man mår redan som man mår.
Sen oroar jag mig en del att vården ska bli överbelastad lagom till att jag ska föda.

Reply
Julia

In 2017 there were 25.000 deaths because of the “normal” flu here in Germany and it was mentioned like once in public media. What is happening at the moment in the world seems absolutely crazy to me when you consider, that there 6700 death since december last year WORLDWIDE. I think this is the first time we can really see how much impact social media and the internet in general has – how quick things can get blown up and panic gets spread. What scares me most is the panic everyone gets through media, not the virus itself…

Reply
Maria

How many deaths do you think there wold be in one year if we just let the virus spread, not doing anything to prevent it? The death numbers for corona would look completely different by now.

Reply
M

Fast forskarna säger samma sak i Danmark som de säger i Sverige. Men i Danmark har politikerna valt att gå emot forskarna och därmed stängt flera samhällsfunktioner. Förmodligen för att samla billig poäng hos befolkningen som ju beter sig som att det är en apokalyps. Åkesson sa bla att vår regering inte inget något förtroende när de agerar utifrån expertråd, liksom va? Säger en hel del om SD:s inställning till fakta. Så nej vi behöver inte stänga skolor och dylikt i dagsläget. Ska vi måna om riskgrupper, naturligtvis. Men det för vi inte genom att stänga dagis, inte i dagsläget. Det finns så många variabler att beakta när man ska jämföra med andra länder.

Reply
Marie

Hi Kenza,

Im a student in in France and as you may have heard here confinement starts…
Doctors underestimated the propagation intensity of the virus as well as its dangeerosity to people WITHOUT existing medical condition. (Some patients are VERY young in intensive care and will most probably not make it).
Today is apocalyptic, we’re waiting for the president to make a speech and people are fighting over groceries like ive never seen before, everything is empty and I couldnt buy food today. Airports are closed, streets are empty in some places, shops are all closed.

However, people still think its a fucking flu and still go out… Please don’t make the same mistake as Italy and France. Now that the spread is gianormous (and its only starting) people are still taking public transportaton, gathering and so on … Staying at home can save lives and is not to be taken lightly. I understand staying confined is horrrific, but if people dont do it now we’ll just end up with more deceased and need for even more time confined…

Reply
Eine läkare

Allt FOHM+staten kommit fram till idag skulle de tagit i bruk minst två veckor sedan. Varje enskild dag som vi kan bromsa smittan är extremt dyrbar tid. Nu måste vi faktiskt tänka att livet inte är som vanligt, nej man kan inte leva som vanligt om vi vill att våra äldre ska få den vård de behöver när de får viruset. Nu när det är en samhällssmitta så kommer i princip alla få viruset de närmsta åren. Tvätta händerna sure men det enda som verkligen hjälper är att hålla avstånd. Det är så logiskt så jag vet inte hur man kan fundera över det. Mindre kontakt = mindre smitta. Vi har ett digitalt samhälle, allt som kan ske på distans ska ske på distans.

Reply
Christina

To be honest I am sad, i want to cry all the time. Situation is terrible. Everything is closed, governemnt had huuge problems we do not have supplies for curing ppl, we have lack of everything! We do not have normal hospitals,doctors have virus as well and there are less and less doctors who could cure.
Lets mot forget about the economic impact! I can see that the comanies started firing ppl, freelancers and small companies are already fucked. I may get fired becuase our small
Company is not earning and my husband is out out of job- he has his own business but has no clients atm cause of virus.
Take this seriously, this status made me really uncomfortable and even more sad and depressed. Take care

Reply
Hanna

Bor i Norge och min skola har stängt ner och min examen är uppskjuten till oviss framtid, mitt jobb har stängt ner… Hela staden är tom och alla försöker hålla sig inne om de kan för att undvika spridning av smitta. Alla offentliga evenemang är inställda, alla barer.. Tycker att min familj i Sverige pratar om viruset på ett helt annat sätt än dem i Norge gör och allvaret verkar inte riktigt slagit Sverige på samma sätt som här. Allt är på stand-by här. Vi försöker underhålla oss så mycket som möjligt hemma och alla som kan jobba hemifrån gör det.

Reply
Franka

I’m from Croatia and situation here is getting worse and worse. We were all pretty chill about everything until Friday the 13th (literally lol) when our government decided to close all kindergartens,schools and universities for 2 weeks. That’s when all the drama started. People basically emptied all of the supermarkets this weekend and we are currently waiting for new supplies. Today is 17th of March and we have 56 infected people but no deaths so far thankfully. For the first time in forever our governmemt took the situation seriously because how close we are to Italy and I think that if we listen to all the recommendations that we should slow down the epidemic,although our ministry of health thinks that there will be double the number of infected before the situation calms down :( I’m also mostly worried about older people and everyone who can’t afford to buy huge amounts of food and toiletries. Also, this will sadly have a big impact on our tourism,especially small businesses considering that people are already canceling their trips for June and July. I just hope this mess doesn’t last for too long and that we don’t have any deaths! We will deal with economy later ;)

Reply
Aminda

Hur ställer du dig till att Tegnell hostar i händerna på presskonferensen? Du har sett det hoppas jag? Sök på Tegnell hostar yt

Reply
Nathalie

Man ska ju ” bunkra ” för att slippa gå till affären så ofta, för att undvika smitta. Va

Reply
Sara

Jag tror att vi är för sena på bollen. Stockholm har endast 100 intensivvårdsplatser och om några månader kommer 1500 att behöva dem. Då kommer sjukvården att få välja vilka de ger vård… Tycker att universitet och högskolor borde stänga ned, som i andra länder! Det är vi som är mellan 20 och 30 som sprider viruset mest, fast vi inte blir så sjuka själva.

Reply
Madeline

Unfortunately I think that Swedish government act highly irresponsible (not only Swedish, same situation for ex. In Great Britain). It seems like they decided to use entire country as a experiment field to build herd immunity which is dangerous not only for their own citizens but also for every other country which choose other way to deal with this pandemic. First of all it will most probably cause total collapse of health care system, many people will die or deal with long term health problems caused by this disease (ofc if they will be one od lucky enough to survive). Is it worth to keep undisturbed way of life for while longer when outcome may be this tragic? I’m a citizen of one of this countries which act almost “hysterical” and I’m really glad about it. It spread social awareness about this pandemic, I prefer out society to be scared rather than to be reckless. It can save thousands of lives. I don’t want my country to end like Italy or Spain even if it means that we will be under lock down for weeks.

Reply
Lisa

If a lockdown will have any effect it will have to be for at least a few months, a couple of weeks is not enough. It will only lead to an increase of infected when the lockdown is over. The virus does not disappear in a few weeks…

Reply
Katta

Följ Folkhälsomyndighetens råd så kommer allt gå smidigt. De är experter och har jobbat med pandemier länge. På samma sätt som jag kan mitt jobb bäst, så kan de sitt jobb bäst. Att jämföra mellan länder går inte att göra rakt av. Folkhälsomyndigheten kan endast utgå från vår situation och hur läget ser ut i Sverige idag. Vi har lyckats hålla det tillbaka något mer än ex DK vilket gör att vi fördröjt utbrottet ngt. Vi får alltså en ngt plattare kurva än ex DK. Sen har de olika länderna olika beslutsvägar. När det var svininfluensa agerade DK och Sve också väldigt olika. Sverige utgår väldigt mkt utifrån Folkhälsomyndigheten i sina beslut medan DK är mer styrt av politikerbeslut. Så olika situationer och olika beslutsvägar gör att olika beslut tas. Så jämförelse mellan länderna är i detta skede helt onödigt. Det kan göras när allt är över om typ ett år och ci kan gå tillbaka och analysera situationen. När vi har hela bilden!

PS. Jobbar inom livsmedelsbranschen. Ni behöver inte bunkra med dagens situation. Det kommer finnas både pasta, knäcke och papper framöver.

Reply
Frida

Jag märker att jag är mer försiktig.
Uppehåller mig inte i stora folksamlingar.
Åker inte till badhuset,lekland med barnen.
Träffar inte mina äldre släktingar.
Tar inte i hand,tvättar händerna osv..

Saken är ju den att varje år dör ett par hundra människor i Sverige varje år av ”vanlig” influensa.

Vi tog oss igenom fågelinfluensan och svininfluensan då dom skyndade på ett vaccin som gjorde att flera fick narkolepsi istället(visst dom dog inte).

Jag förstår inte resonemanget att man ska stanna hemma,stänga gränser osv viruset försvinner inte av sig själv men visst spridningen tar längre tid.
Och det är inte ett dödligt virus som det framstår,att alla som blir smittade automatiskt kommer att dö.För de flesta som är utom riskgrupperna får en vanlig influensa och sen är det över.

Reply
Ida

Her i Oslo er alt stengt. Problemet er at symptomene er så små hos de aller fleste, at mange går rundt uten å vite at de er smittet. De sprer det videre, og plutselig treffer de feil person som er gammel eller har lavt immunforsvar, og denne personen dør. Vi har et ansvar for å passe på våre medmennesker. Å ha hjemmekontor/-skole i et par uker er kanskje ubeleilig, men situasjonen er den samme for alle. Vi må bare gjøre det beste ut av det. Den norske ånden er alltid sterk i kriser, og slik er det også nå <3

Reply
Anna

Jag är föräldraledig och har hållt mig hemma med sonen i över en vecka förutom att vi varit och handlat mat ett par gånger. Min sambo började igår jobba hemifrån.

Vi har inte bunkrat någon mat, vi passar på att tömma frys och skafferi, och har hittills kunnat köpa allt vi behövt i affärer i närheten (bor i Göteborg).

Jag tycker det är jättebra att så många som möjligt håller sig hemma. Jag är inte över huvud taget orolig för min familjs hälsa men tycker det är oansvarigt av andra att leva helt som vanligt när vi faktiskt tillsammans har en möjlighet att sakta ner smittan.

Tror du och jag Kenza har väldigt liknande åsikter så försöker inte argumentera emot dig, men hör många i min närhet som gnäller över att samhället överdriver i sin reaktion.

Nu måste vi hjälpas åt att hindra detta, om inte för hälsan så för ekonomin och jobben.

Rå om er :)

Reply
Maria

Så bra inlägg! Jag tror att det viktigaste är att få riskgruppen att unvika att bli sjuka. Själv håller jag på att försöka övertala mina föräldrar att gå i karantän fast de inte vill (de är över 70 år), tills alla som inte är i riskgruppen slutar att belasta vården för minsta lilla förkylning. Jag ser inte poängen med att stänga skolor, eftersom med stor sannolik kommer de flesta studenter/elever bli smittade ändå förr eller senare. Det viktiga är att undvika folk i riskzonen t.ex anhöriga OCH att folk själva som befinner sig i riskzonen undviker smittorisk. Jag tycker ändå att vår regering har hanterat det här helt okej, frihet under ansvar! Det känns mest som att en del av befolkning inte kunnat hantera det här.

Reply
Sanna

Här i Danmark är allt stängt och vi är hemma i isolering som de flesta andra. Går bara ut för att handla och evt promenader. Måste ut en tur i eftermiddag för att försöka hitta toapapper dock, vi har nästan slut och våra stammisaffärer har tomt 😖

Reply
Emma

Jag ser det inte som kaos och ser ingen anledning att vara orolig heller. Ja, det kommer bli en ekonomisk downturn och säkert flertalet företag som kommer gå i konkurs där massvis med privatpersoner kommer få lida och vi kommer säkert få många fler dödsfall, men detta är ett faktum. Det är inte mycket vi kan göra mer än att försöka få en kontrollerad spridning så att sjukvården inte bli totalt överbelastad och så att även samhället i stort kan hålla huvudet över vattnet. Detta kommer ta slut någon gång, världen kommer verkligen inte gå under pga. detta. Det vi gör nu, om vi kan hålla oss lugna och resonliga, kommer endast gagna oss senare då vi kanske inte dippar lika mycket som vi skulle göra om alla endast tänker på sig själva eller panikagerar. Jag ser ingen anledning till att vi som samhälle inte skulle klara detta. Det kommer gå tillbaka till vanligheterna, även om det kanske dröjer 10 eller till och med 20 år. Men det kommer gå tillbaka.

Och att Sverige inte gör saker i samma takt som många andra länder ser jag inte nödvändigtvis som en dålig sak. Jag tycker man ska våga lita på experterna på området som faktiskt har ägnat sitt liv åt att studera liknande grejer och inte på människor som kommenterar på sociala medier. Varje land är unikt, så att exakt samma åtgärder skulle passa varenda land i världen ser jag som ganska otroligt.

Reply
Emma

Såg en tidigare kommentar om samma video, men jag delar också den för tycker det förklaras väldigt bra.
Det är en brittisk professor som förklarar varför man inte bör sätta hela landet i karantän förrän det verkligen behövs. Bl.a. för att man inte kan hålla en hel befolkning i karantän hur länge som helst.

https://www.facebook.com/emanuelpage/videos/524528838460809/

Reply
Eh

Toalettpapper bunkras på grund av ett rykte som startade i Korea, tror jag det var. Att företag ska sluta producera toapapper och istället använda produktionen för att göra munskydd. Detta rykte spred sig väldigt fort och är en av anledningarna till att folk köper överdrivet mycket. I Östersund så är de enda toapappret som är dubbelförpackade slut, i övrigt finns det överflöd av mindre förpackningar.

Reply
Anna

Hej, bor i Spanien och vi sitter alla i karantän här nu. Får inte lämna våra boenden, om det inte är absolut nödvändigt, på 15 dagar men de har redan gått ut och sagt att det kommer helt säkert förlängas. I måndags förra veckan hade vi 600 fall, i dag, 8 dagar senare har vi över 11 000 registrerade fall och nästan 500 som avlidit. Det är fruktansvärt respektlöst att inte ta detta på allvar och vi har alla ett ansvar här att bry oss, gentemot våra medmänniskor och vårt samhälle. Jag hoppas verkligen att Sverige inför striktare restriktioner.

Reply
Jennifer Lindquist

Det är inte bara vården som utsätter sig för en enorm risk. Vad tänker ni om oss som arbetar på förskola och alltid måste hålla öppet för allt och alla?! Vi har inte en utrustning som vården har, vi har handskar och sprit. De är det enda vi har och vi möter barn och vuxna VARJE DAG i stora mängder. Dessutom vill som att vi ska ta avstånd från nära kontakt … HUR DÅ?!

Reply
Sanna

Jag känner precis som du då jag kan relatera eftersom jag själv också jobbar på förskola. Alla de rekommendationerna som finns ute för att förhindra smittspridning är på en förskola helt omöjligt. 1: tvätta händer med tvål. – ja jo det kan vi ju göra men om ungefär hur många sekundrar tror ni barnen varit och petat i mun, näsa och ansikte direkt efter? 2: håll avstånd och undvik stora folkmassor. Ja jag säger som du: HUR FAN DÅ? vi är 28 personer på en relativt liten yta, alltså på en avdelning och över 100 sammanlagt som vistas i samma byggnad varje dag, tar på samma dörrhandtag, går på samma toaletter, petar på samma saker som alla barn och andra pedagoger, 3: nys och hosta i armvecket. -lär en 1-2 åring att göra det. De lite äldre runt 5-6 kan förstå det men har inte minne nog att komma ihåg det varje gång = nysen och hostan är all over the place.
Ingen tänker heller på att vi som jobbar inom förskola kanske också är riskgrupper eller har en sambo/barn hemma som tillhör riskgrupp. Men vi ska bara finnas där mitt i denna smitthärd som alla vet är EXTREM på en förskola. Som du beskriver, handskar och handsprit är vår ammunition. Inget annat har vi skydd mot. Noll. Föräldrar, barnvakter, morföräldrar och alla möjliga människor vistas varje dag på förskolan så vi kan addera runt minst 100 personer till på listan som vistas i samma hus dagligen. Föräldrar försöker dessutom lämna sina snoriga och hostiga barn trots folkhälsomyndigheterna rekommendationer om att minsta symptom = hemma. Och när dom då kommer in på morgonen och fått ett ”nej vi måste tyvärr vända hem igen” så har barnet redan hunnit snora, hosta och nyst ner stället. Fantastiskt att förskolor och skolor fortfarande hålls öppna? Herregud..

Reply
Em

Vart går du promenad egentligen? Drottninggatan vid lunchtid idag var helt glest med folk. Börjar bli tröttsamt med folk som har det bra ställt som “inte förstår paniken”. Folk förlorar jobben, ekonomin rasar, folk kommer inte ha råd med sina hyror osv. Jag gillar dig kenza, men börjar bli sååååå trött på influencers som inte fattar att ekonomin inte ser ut som er för de flesta 30 ish åringar. Jag har fått lägga undan pengar så jag klarar hyror framåt om det tar tid att få ersättning osv = har knappt råd med mat nu.

Bunkra upp så du har mat till ditt barn, hamnar du i karantän område ryker dessa varor ganska fort.

Reply
K

Ni som inte ens ifrågasätter regeringen utan bara tjatar om att man måste rädda ekonomin. Tänker ni inte själva utan myndigheternas mantra? I Frankrike he man gått in i karantän och staten står för hyra och övriga hushållstäckningar, i de flesta länder har man infört särskilda åtgärder för att bistå människor med riktig hjälp. I Sverige klarats mn inte ens av att testa folk och man har inga tillräckliga respiratorer pga att FHMs Anders Tegnell bara för en månad sedan påstod att det absolut inte skulle komma något virus hit. vården går på knäna och delar av den stängs av. Det här är ok i ett u- land eller ett fattigt land, men ni som tjatar verkar glömma att skattesatsen vi har här är en av världens högsta, egna företagare betalar enorma summor i skatt, för vadå? Vi kan inte ens prestera på Frankrikes nivå, inte ens på Polens som är minst 15 gånger fattigare. Regeringen har inte gjort något för att hjälpa folket utan det enda de är inställda på är att rädda ekonomin – att folket ska rädda ekonomin medan andra stater faktiskt bryr sig om sina medborgare. Det sjuka är att vissa indoktrinerade hjärntvättade människor vägrar inse detta. Staten uppmanar folk att inte gå ut men uppmanar ändå företag att hålla öppet, varför? Så de slipper ta notan helt enkelt. Snälla TÄNK LITE!

Reply
Tina

Vad förväntar du dig av någon inte har någon utbildning, har massa pengar och som aldrig satt sin fot på ett riktigt jobb och bara kan fejka ödmjukhet?

Reply
E

Nonchalant inlägg av dig. Då detta är mycket värre än vad du skriver. Folk blir t o m avskedade pga detta. Pensionärer tvingas gå till butiken flera gånger för att försöka få tag i vad de behöver pga folk som bunkrar som idioter. Sen så vet vi inte i nuläget hur sjuk man blir även om man är ung. Samt att man inte ens behöver märka av att man har underliggande sjukdomar fören man hamnar på sjukhus…

Reply
Aleks

Hey, please, DO NOT underestimate this problem – its not flu and there is no guarantee you as almost 29 yo will go through this virus lightly… we need to act smart as the whole population of the world and we need to do everything to stop this shit to spread further…

Reply
Adriana

I am a pediatrician in the US working in one of the largest children’s hospitals in the country. I wish so desperately that our country and leaders had taken COVID19 more seriously prior to now. Last week, we began closing schools and telling people to work from home. Today, all nonessential businesses have closed. It’s already too late. The number of confirmed cases is growing exponentially. Keep in mind that we don’t yet have even close to enough tests for all of the patients who are likely infected. This means that our doctors, nurses, and other hospital workers are caring for patients who quite possibly have the virus but we don’t have the resources to test them to confirm. We can’t properly protect ourselves or our other patients. Again, this is at one of the most prestigious and resource rich hospitals in the US. To give some perspective, we have a medically fragile patient who was admitted to the hospital today with symptoms highly concerning for COVID19. Six of our doctors as well as multiple nurses and nurse’s assistants had to be sent home to be quarantined, for possibly up to 2 weeks. That’s an entire team of health care workers out of commission in the midst of a global crisis after contact with a single patient. Please, for the sake of yourselves and the health care workers who will be caring for you and your loved ones, take this situation seriously. I can’t emphasize the importance of social distancing enough. Wash your hands, don’t go out except to restock your groceries, and don’t meet with friends. Your actions, especially early in the course of this pandemic, are vitally important to save lives.

Reply
Marta Fernandes

Some people still think we can stop this virus from spreading and becoming endemic, but at this point I don’t think that’s going to happen. The virus WILL spread and become common in the human population. However, even though this virus has a high mortality rate among the elderly and/or people with preexisting conditions, the bigger problem (I know, I’m saying there’s a bigger problem than death) right now is keeping the number of simultaneous infections manageable. If everyone gets sick at the same time our health systems won’t be able to cope and the death toll will be much higher. In fact, our health systems can’t cope if only a small percentage of the population becomes sick simultaneously. They’re just not prepared or equipped to deal with so many cases at once. Not to mention people will continue to require medical assistance for other reasons.

That’s the problem in Italy is in right now. Italy has the 2nd best health system in the world, yet they have so many people sick with COVID-19 that they got to the terrible situation where they have to choose who to treat. Italian medical staff have reported that the situation is similar to war time. It’s a very serious problem because people are dying not just because of the virus, but because proper medical care is scarce. The death rate in Italy is much higher than in the rest of the world (7.7% as of today) because its population is one of the oldest in the world, but there are other secondary explanations for this, one of which is the collapse of their health system. That’s why it might seem like some countries are overreacting, but what they’re trying to do desperately is “flatten the curve”, that is, prevent the number of cases from growing exponentially.

Unfortunately, Spain is following rapidly in the footsteps of Italy. Like Italy, Spain also thought drastic measures weren’t necessary when they only had a few cases, but then the number of cases started to increase exponentially. According to the information available on the WHO website, Spain had 589 cases on March 8th. One week later it had reached about 5800. Today it has 11178.

Many of us here in Portugal fear we are following the same pattern, which is why I and many others believe the government should impose a mandatory quarantine now. Many Portuguese people have been following the recommendations of the health authorities, but quite a few, particularly the elderly, still think this is all an overreaction and are leading their lives as if nothing had happened. We need the quarantine to keep everyone at home as much as possible and slow down the spread of the virus before it’s too late. I understand this will have deep and long lasting economic repercussions, but the quarantine doesn’t mean people can’t go to work. Commuting to and from work is one of the reasons why people can leave their homes in Italy and Spain. Jobs will no doubt be affected, because under a quarantine every public space except for supermarkets and pharmacies (and hospitals of course) is closed, but if that helps us delay the spread of the virus and save lives then so be it.

As for the toilet paper, I don’t quite understand either. Bathrooms here in Portugal have a thing called “bidet” where people can wash their bottoms with water. I don’t know how common the bidet is in the rest of the world, but as long as there’s water people can wash themselves. It’s supposedly much cleaner than using toilet paper. But hoarding toilet paper here in Portugal is even weirder than in some other parts of the world since we don’t import toilet paper, we produce it (we produce lots of paper products), so we’re unlikely to run out of it.

Anyway, I hope you, your family and everyone else in the world stay safe and take care of each other.

Reply
Erica

Så som jag förstått det så kommer bunkringen av toapapper från Australien, de får nämligen sitt från Kina och där stängde man fabriker så det började sina på pappersleverensen. Och då började bilder spridas i media på hur gångarna med toapapper i Australien blivit länsade, panik uppstår i andra delar av världen och man gör samma sak. Dock är det som någon skriver, papper i Sverige er en inhemsk produkt så här är det ingen kris för att vi får slut på det.

Bor i Danmark och för ett tag sedan stängde man ner offentlig verksamhet t ex kommuner samt alla skolor och förskolor. I fredags avrådde man alla resor samt stängde gränsen och igår stängde man alla storcenter, frisörer, solställen osv samt att man får inte samla mer än 10 personer samtidigt.
Det ryktades om utegångsförbud men gick aldrig så långt, i denna omgången.

Reply
Julia

Yes, Sweden is too late and so is everyone who does not put themselves in individual lock down right now. Everyone who is slightly able to read statistics will understand that country comparisons do not make sense, as you need to take into account the time delay.

I think it’s good that you talk about being source-critical (although I think someone with your influence power and reach has in addition the responsibility to animate people to lock themselves down).

The latest scientific reports (e.g. by the Imperial College London, one of the best ranked universities in the world) predict horrendous death rates if we do not self-isolate ourselves immediately and try to contain the virus until the trial period for the vaccine is over (trials have started to run this week). I wonder if one needs to study economics to being able to reading statistics right. Everyone who keeps on strolling around and ignoring scientific warnings at this point is simply ignorant and clearly lacking solidarity towards the weaker and older in our community and also towards those working in public health care – when you get sick you will get a space in the hospital while people 60+ and with pre-condition PER DEFAULT will not. Also in a country like Sweden.

Reply
Karolina

I’m living in German and the situation is really serious now. Everyday about 1000 new infections. They told us to stay at home and quit all unnecessary social contacts, doing home office (if it’s possible). School and kindergarden are close, restaurants are open until 6 pm ( but contactless pickup & delivery is preferred), almost everything is closed (cultural institutions, swimming pools, cinemas, partly bars & clubs, etc.). So the feeling here is really odd.

I’m not visiting my family :( because of my parents and my sister, the virus could be dangerous for them. But it could be dangerous for everyone, I don’t want to go to the hospital, too. Somehow there are still people, who don’t take it serious and this makes me angry. You don’t have to panic, but please be careful for us and our loved ones.

It’s the same here with toilet paper & pasta… wuuh. :/

I think in the next months it will get worse… but I hope that we have enough time to get medicine or a vaccination. So stay healthy Kenza <3

Reply
e

Tack och lov kommer ju i alla fall aldrig Stefan bli omvald efter detta med tanke på hur dåligt han och hans usla regering skött detta :D

Reply
M

Det är många inklusive mig själv som förlorat jobbet på grund av det här så det är många privatpersoner som riskerar att hamna i ekonomisk kris..

Reply
Dora

Hii Franka! Your fellow Croatian here (Trogir). I agree with everything you said!! The government took it seriously, but alot of people from Dalmatia didn’t (because there are no confirmed cases here YET). I hear from my co-workers that their relatives passed the Slovenian border through some uncontrolled paths (really difficult to manage with a car, but they did it) and they were not the only ones. They came home near Split and go out and about as usual, even laugh about it. My bf mother got really scared at work the other day. One of her coulleges came to work and stated that she was in Germany 2 days ago and doesn’t like to be locked in for 14 days (WHAT?!???) the police was called on her, but still she got in contact with so many people by then. One guy that I know came from France and got bored at day 9 of selfisolation and decided to attend a friends bday party as a surprise guest (they all laughed and thought if was funny).. So yeah, the people are the problem. And the toilet paper & hand soap 🤣🤣

Reply
souphie

You understand that Sweden is following the path of UK right? With the herd immunity bs? It will get so much worse in Sweden soon. As it will in Finland and everywhere else. Wake up now please and hope you stay healthy.

Reply
souphie

The virus will hit every country in Europe HARD. Europe is the new epicenter. Hardest hit will be UK and Sweden since measure’s aren’t being taken. France and Spain are almost like Italy now and they have gone to lockdown. Sweden will catch up to that in a few weeks. These are the facts.

Reply
Corinna

Hello Kenza

I live in Tyrol (Austria) and in my opinion our government reacted not that bad. We are under quarantine for almost a week now.
I read a lot about the virus, because I have lots of friends from Italy and also one of my best friends is a doctor.

The problem about the virus is: it is very infectious and young people often don’t have any symptoms. As young people have a lot of social contacs they spread the virus everywhere. For younger ones it might not be a problem to be infected, but for older ones or for people with a bad immune system it can be very dangerous. When there are too many people infected at the same time the medical system breaks down – as you see in Italy.
You can’t control the virus – I think nearly 50-70% will get it, but you have to keep the curve flat.

So my advice for you: keep your circle small for at least the next two weeks. Wash your hands often, don’t touch your face and most important don’t meet any people which are old or have a bad immune system.

Here in Tyrol we are under quarantine until Easter Monday…
The next weeks will be all very hard for us Europeans, but we will get through this.

Take care! xx Corinna

Reply
M

At first I though that buying a lot of toilet paper is a thing mostly in Poland (because people remember a biiig shoratge of it, 30+ years ago) some people bought a loot to sell for more, but there is no business for them because it’s still in supermarkets.
If people have more money I think they will buy more of everything, but because of fact that a lot of people don’t have savings- they simply can’t

Of course situation can be different in smaller cities, but in my area- no shortage of anything in supermarkets.

I am worrying more about money value (closed malls, closed other businesses plus huge amount of printed money) than virus. And not about myself mostly(we are prepare better), but other people close to me, cat charities (which I support a lot and will still support)
They don’t do much test, home arrest (because strict qarantine without test is home arrest to me) people that travel abroad. But the same time they allow of families of quarantine poeple go out and they brought a looot of people in planes (no test, mix of people in planes, mix them on airport, allow to go home with trains etc.)

Reply

(Your IP-Address will be registered. Comments which are seen as offensive towards me or people close to me will be deleted. Spam and link-filled comments will be removed.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*