• header

4 MONTHS UPDATE

Nikola 4 months old!

Weight: 8,2 kg (+0,7 kg since last month % +4 kg since birth)
Length: 67 cm (+2 cm since last month & +13 cm since birth)

Det är dags för Nikolas 4-månadersuppdatering! Sätter ihop inlägget med hjälp av era förslag (tack! <3) samt avslutar med att svara på några frågor. :-) Några av er frågade frågor som är mer fokus på mig och oss som föräldrar, men det kan vi ta i ett annat inlägg så fråga på.

Så ännu en månad har gått och vår lilla Monkey Lost (vi har så många smeknamn på honom haha, detta har blivit ett av dem för att han påminner om min lilla gosedjursapa jag hade när jag var liten) är nu 4 månader gammal. 17 veckor enligt appen men jag orkar inte hålla koll på veckor längre haha. Så kul att man i början ba “nu är han 20 dagar gammal!!!!” Antar att man efter 1 år sen inte heller kommer hålla koll på månader?

Så vad är nytt sedan 3 månaders uppdateringen då. Jo, strax efter att jag skrev den så lärde han sig att rulla över från rygg till mage och stoltheten i hans ögon gjorde mig helt blödig. Allt Nikola gör, gör mig helt blödig. Trodde verkligen inte jag skulle bli så känslig vad gäller allt men det kanske är lite hormoner också. Något annat han lärt sig denna månad är att skrika för skojs skull (aj mina öron) och han har även upptäckt sina gosiga små fossingar. Han har fått dyka under vattnet några gånger på babysimmet och smakat något annat än mjölk för första gången! Han fick suga och slicka lite på en äppelbit och han verkade tycka om det för han tog tag i min hand och tryckte den mot munnen haha. Han kommer få smaka på saker såhär tills han blir äldre än 6 månader och är redo för smakportioner, gröt osv och det är även då det är tänkt att jag ska sluta amma. Usch det ger mig sån klump i magen för jag är verkligen inte redo för det (borde ju typ börja fasa in lite ersättning snart?) och hade jag fått välja så hade jag ammat till minst 1 år, men det får bli ett annat inlägg det med.

Sömnen då… Ja vad finns det att säga om den. Den är obefintlig, haha. Iallafall för mig. Några av er har nämnt “4 months sleep regression” och efter att ha läst på om det så fattar jag nu vad det är vi går igenom. Nikolas sömncykel håller på att förändras och tills det har stabiliserats så kommer vi förmodligen fortsätta ha tuffa nätter. På dagarna följer han sitt sovschema väldigt bra. Han är vaken 2 timmar, sover 40 min, vaken 2 timmar osv osv. Då kan han somna själv i sin sägn, på soffan i näst, eller i vagn utan problem. Men nätterna.. Han håller på och vrider och vänder sig, gnäller i sömnen, sparkar och slåss och jag vaknar till kanske 7 gånger per natt (vi sover fortfarande ihop). Oftast behöver han bara läggas på sidan och komma nära någon av oss men ibland krävs det att jag ger honom bröstet. Han har även gått från att kunna somna på soffan på kvällarna när vi tittar på tv, till att det måste vara mörkt och tyst. Så nu har vi bestämt att vi ska försöka natta honom inne i sovrummet vid 19:30 efter mat och bad, och försöka få honom att sova där själv tills vi lägger oss där med honom vid 21. Ja, få lite rutiner på det hela helt enkelt! Berätta gärna hur ni gör med era små. <3

Annars så märker vi nu att han behöver mer underhållning nu när han är vaken. Man får variera mellan att leka i babygymmet, sitta i babysittern med sina hängande leksaker över sig, hoppa/stå i knät, kolla i spegeln, busa i sängen, sjunga osv. Han kräver även lite mer närhet nu och kan börjar gnälla om vi lägger ner honom. Jag märker att det blir svårare och svårare för mig att hinna med jobb under dagarna, dels för att han sover mindre nu och dels för att när han är vaken så vill han helst leka. Bara det här inlägget har tagit mig en hel dag att få ihop. :-)

Hur går det med napp?
Oförändrat, han är fortfarande inte intresserad av den. Han gör typ en äcklad min när jag stoppar in en i munnen haha.

Vad har han för klädstorlek nu?
Storlek 68 i det mesta!

Tycker han om babysim?
Jag tror att han tycker att det är spännande! Han är dock inte alltid sitt glada skrattande jag i poolen, utan ögonen är stora och munnen gapar så jag tror han är nyfiken och fascinerad. Jag älskar iallafall att gå iväg på babysim, det är så mysigt att göra detta ihop och han sover som en stock efteråt. Det är bara efter babysimmet han kan sova 2 timmar mitt på dagen.

Hur ofta äter han nu?
På dagen ammar vi fortfarande varannan timme. Som max går det 3 timmar emellan. På natten vet jag inte, det är väldigt olika och jag kör in tutten i mun när det behövs och tittar inte på klockan men han äter iallafall minst 3-4 gånger under natten. Känns lite konstigt att det typ inte blivit mer sällan sedan födseln för jag trodde verkligen att det bara var i början han skulle vilja äta så ofta, men det kanske är vanligt.

Några starka drag hos Nikola?
Nyfiken. Glad. Kittlig. Jag tror att han kommer bli en väldigt busig liten kille.

// It’s time for Nikola’s 4 months update! I will put together this post with the help of your comments (thank you! <3) and I will finish it with answering some questions. :-) Some of you asked questions that are more about me and us as parents, but I can take that in another post. So keep on asking.

So another month has passed and our little Monkey Lost (he has so many nicknames haha, this is one of them because he reminds me of my little toy I had when I was a kid) is now 4 months old. 17 weeks according to the app but I don’t keep track of weeks anymore haha. I think it’s so much fun that in the beginning you’re like “now he’s 20 days old!!!!” I guess that after 1 year you don’t even keep track of months?

So what’s new since his 3 month update. Well, soon after I wrote that he learned how to roll over from back to belly and the pride in his eyes made me cry. Everything Nikola does, makes me cry. I really didn’t think I would be so emotional about everything but maybe it’s some hormones as well. Something else he has learned this month is to scream for fun (ouch, my ears) and he also discovered his cute little feet. He has dived under the water a few times at the baby swim class and he has tasted something else but milk for the first time! He got to suck and lick a bit on a piece of apple and he seemed to like it because he took my hand and pushed it towards his mouth haha. He will taste stuff like this until he is older than 6 months and ready to eat taste portions, porridge etc and the plan is that I will stop breastfeeding too at that time. Just the thought of it makes me a bit anxious because I’m definitely not ready for it (I think I should start changing some meals to formula soon?) and if I could choose I would breastfeed until he is at least 1 year, but that will also have to be a different post.

And what about sleep… Well what can I say about that. It’s non-existent haha. At least for me. Some of you mentioned “4 months sleep regression” and after reading about that I know understand what we are going through. Nikola’s sleep cycle is changing and until it has stabilized we will probably continue having tough nights. During the days he is following his sleep schedule very well. He is awake for 2 hours, sleeps 40 minutes, awake for 2 hours etc etc. Then he can fall asleep on his own in his bed, on the sofa in his nest, or in the stroller without problems. But the nights… He is twisting and turning, whining in his sleep, kicking and boxing and I wake up maybe 7 times per night (we still sleep together). Most often he just has to be put on his side again and come closer to one of us, but sometimes I have to give him the boob. He has also gone from being able to fall asleep on the couch in the evenings when we’re watching tv, to needing a dark and quiet room. So now we have decided that we will try to put him to bed in the bedroom at 19:30 after bath and food, and try to get him to sleep there on his own until we go to bed at 21. Yes, simply get some routines! Feel free to tell me how you do with your babies. <3

Other than that we also notice that he need more entertainment now when he is awake. We have to switch between playing in his baby gym, sitting in his babysitter with the hanging toys, jump/stand in our laps, look in the mirror, play in bed, sing etc. He also needs to be close more now and he can start whining if we put him down. I notice that it’s getting harder and harder for me to get some work done during the days, partly because he sleeps less now and partly because when he’s awake he wants to play. Just this post took me a whole day to put together. :-)

How’s it going with the pacifier?
No change, he is still not interested. He kinda does a disgusted face when I put it in his mouth haha.

What is his clothes size now?
Size 68 in most of it!

Is he enjoying the baby swim class?
I think he finds it exciting! He is not his happy laughing self in the pool though, his eyes are big and his mouth is wide open so I think he’s curious and fascinated. I love going there, it’s so cozy to do this together and he sleeps so well afterwards. It’s only after babyswim that he can sleeps 2 hours in the middle of the day.

How often does he eat now?
During the day I still breastfeed him every other hour. At most 3 hours between. During the night I don’t know, it’s very different and I put the boob in his mouth when needed and I don’t check the watch but it’s at least 3-4 times during the night. It feels a bit weird that it’s still that often because I thought it would only be like that in the beginning, but maybe that’s common.

Strong features?
Curious. Happy. Ticklish. I think he’s gonna be a very playful little guy.

 

ÄLSKAR DIG!!!!!!!

129 Comments

Aina

Du behöver inte fasa ut bröstmjölken och ersätta den med ersättning, utan amma på som vanligt till 6 månader och börja sedan fasa ut amningen till förmån för mat om du vill sluta amma :) gjorde så med första barnet och det tog cirka en månad innan amningen var helt borta (förutom 1 mål på natten) och dottern åt mat istället (ingen välling, men däremot gröt morgon och kväll). Nattmålet lät jag henne styra över själv, det tog knappt 1 månad till sedan upphörde även det då hon började sova hela nätter istället. Lycka till! ✨

Reply
Maria

My girl is a week older than Nikola and i can relate to everything in this post. We have been having little trouble with sleep for the mast weeks so i guess its normal and a phase. She also wakes up alot for food in the night but i have startet giving her grøt around 12 everyday and she loves it. Have been doing that for a week now because i wanted to see that she didnt have any stomich pain, so i will start to give her in the afternoon/night so maybe she is more full and gets a better sleep in the night!

Reply
Aleksandra

Your little boy is adorable <3
I’m curious why do you plan to stop breastfeeding at 6 months?

Reply
Clara

Our baby only sleeps on her side as well and we bought a special pillow for her so she couldn’t roll to her back anymore, it really is a life saver because she doesn’t wake up so often anymore at night!

Reply
Emelie

Så söt liten son du har!!!

Angående amning så tänkte jag som dig med att jag skulle sluta efter 6-mån men kändes inte bra i magen… så jag tog det lugnt och bara var, slutade med att jag ammade betydligt längre och det ångrar jag absolut inte! Det blir mysigare efter 6-mån då man även kan börja med lite mat så bebis blir ju inte lika beroende av en… inte mening att komma med pekfinger utan mer pepp om det är det du vill! Oavsett vad, Happy mom=happy baby

Reply
Eva

Hej Kenza! Jag är själv nybliven förälder (snart 5 månaders son) och märker samma sak som dig! Just med nätterna hade vi samma problem som er. Det jag gjorde var att sluta leka med honom i sängen eller i sovrummet över lag så han får lära sig att där är en plats man varvar ner! Det har funkat toppen för oss iallafall. När han vaknar sen under natten försöker jag bara lägga en hand på hans bröst eller ansikte så han bara får känna närheten. Detta kanske inte är något som funkar alls för er, men det kanske kan komma med andra idéer som löser era nätter :)
Med Vänlig Hälsning
Eva

Reply
Sandra

Vill ge dig ett tips som du inte bett om:D Strunta i nappen nu när han ändå blivit ”stor”. Ni sparar er själva en längre och omständigare fajt när han sen ska sluta med den:)

Reply
Evelina

Vår son är 3 veckor äldre än nikola, han fick smaka på saker direkt när han blev 4 månader, veckan efter var han så intresserad av mat att han fick gröt olika puréer- frukost och middag, i små mängder visserligen men han gillade det verkligen och magen fungerade bra!

Vår son är vaken 2 h sedan sover och det kan vara upp till 15 min – 2h!
På kvällarna, alltid runt 20 matar vi och han får somna vid bröstet sedan lägger vi han i hans säng i hans rum, han vaknar runt 00 för mat och 04.30, då ger vi flaska de 2 målen för att vi turas om att ge.

Vi hade jätte tufft med napp i början, Provade 100 olika, sedan letade efter någon som var mest lik bröstvårtan, då gick det bra tillslut!

Tack för en bra blogg!

Kram!

Reply
Jackie

Hej fina ni!
Jag har min lilla bebis på 3,5 månad och det är ju helt underbart men det är också väldigt krävande emellanåt 😆 Vi hade kommit in i väldigt bra rutiner tyckte jag men hon ändras hela tiden känns det som. Just nu blir hon uttråkad och frustrerad nästan hela tiden känns det som. I alla fall sovrutinerna går inte alls bra på dagtid för oss men utmärkt på natten. Hon somnar vid 21 tiden på kvällen och sover tills 06.00 och vill då ha mat sedan somnar hon om och vaknar för dagen kl 08.00 ungefär. Vår rutin är att inte låta henne sova så mycket på kvällen. Jag ammar henne varje kväll vid 20.00 så somnar hon hos mig och ligger kvar hos mig i 1 h och detta gör jag framför tv. Sedan lyfter jag in henne i hennes säng där hon sover hela natten. På dagen går det inte alls, nästan omöjligt att få henne att sova. Hon blir övertrött på dagarna och gnällig. Jag har märkt att dom kvällarna hon har sovit mer har hon sovit oroligt på nätterna så mitt tips är att försöka hålla honom vaken på kvällen. Men alla barn är ju olika haha så det som funkar för oss kanske inte funkar för er. Massa kramar till dig och din lilla familj!

Reply
Cornelia

Vad är det som hindrar dig att fortsätta amma? Det är väl du om någon som bestämmer hur lång eller kort tid som du ska amma?!

Reply
Kenza Z

Kenzas svar: Lite missvisande ordval kanske. Jag vill inte sluta amma vid 6 mån, men jag vill ändå/måste sluta eftersom att vi vill ha fler barn. Ska skriva mer om det sen, behöver bara reda ut mina tankar lite.

Reply
Anneli

Hej Kenza! Ville bara säga att man kan bli gravid även om man ammar! Min dotter var 11 månader när jag blev gravid med min lilla pojke. Hon fick aldrig välling utan bara vanlig mat och bröst. Slutade amma henne när hon var 16 månader eftersom att jag ville sluta ett tag innan nya bebisen kom så hon inte blev avundsjuk. Såklart så är det annorlunda situation för alla men ville bara att du ska veta att det finns hopp om att bli gravid även om man ammar! 😊

Reply
Nina

Men herregud! varför ifrågasätter ni och försöker pusha på fortsatt amning? Antagligen måste hon sluta pga hormonbehandlingarna dom kommer behöva göra för eventuella syskon.

Reply
Hailey

Fasa in lite ersättning nu? Gör ni inte redan det när aleks är med honom, att han tar ersättning på flaska när du är borta. Har fått för mig att du skrivit det förut… :) Då borde de inte vara några problem att sluta amma sen vid 6 mån. Bröstmjölk/ersättning ska fortfarande vara stor del av huvudfödan fram till 1 år. Men det är bra också för barnet att man ammar minst upp till 2 år. Kram :)

Reply
Kenza Z

Kenzas svar: Mja han dricker det någongång i veckan (och ibland utpumpad mjölk) så det är inte så supermycket och ingenting han är van vid än så därför funderar jag på att fasa in det snart och glesa ur amningen lite istället för att sluta tvärt sen. Ja precis det jag tänker är att han ska fortsätta med mjölk/ersättning upp till 1 år, ihop med mat! :-)

Reply
Elin

Hej!! Jag började lägga mina barn (har 2 pojkar, 10 mån och en 2,5 åring) vid 19 tiden. Innan mata jag dom i soffan, nedsläckt. Ville inte förknippa sova med mat. Sen har jag nattat dom i egen säng. Vid ca 4 – 5 mån börja jag med det. Tyckte då att båda sov en längre stund. Vid 6 – 7 mån så sov båda från 19 till 02 ungefär för lite amning. Sen till 05 och upp ca 07.

Nu sover min lilla ibland hela natten eller vill ha en slurk vid 05 för att sedan somna om. Ibland får man bara lägga han tillrätta om han vaknar till.

När dom sovit med mig så har båda och jag vaknat mkt mer..man störs av varandra på något vis . Iaf vi..andra tycker det är smidigt att sova tillsamnans men det är ju väldigt olika hur man funkar. Lycka till!!

Reply
Becca

Hej! Så söt liten kille ni har! Min pojk är 11 månader nu och han var väldigt glad i att amma. Ammade som dig om inte mer. I tre månader höll jag ut sen nominerade jag amningen med ersättning. Gjorde susen! Mätt och sov som en stock hela natten! Ett tips. :)
Sen när han var runt 5 månader började vi lägga honom själv i sin säng och vänta fem minuter. Var han ledsen efter fem minuter gick vi in igen och sen veta fem minuter sen samma visa tills han somnad. Tog aldrig mer än 15 min innan han somnade. Testa. Metoden har fått både ris du ros men för oss här de funkat klockrent. Idag är det inga problem. Han somnar direkt och sover hela natten. Kram!

Reply
ll

Fem-minutersmetoden alltså? Låta en liten bebis som inte har någon tidsuppfattning gråta sig själv till sömns i princip, nja jag förstår den metoden fått ris och med rätta.

Reply
Natta

Snälla sluta. 5 min är ingenting och få det inte att verka som 5 timmar. Hellre en bebis som sover och är nöjd än en som vaknar varje timma och ska nattas om och om igen. Den metoden funkar inte heller. Bebisen är trött och utan rutin och mamman och alla omkring som drabbas är utmattade. Ser inget positivt i det heller. Du som förälder för in rutiner och inte tvärtom.

Reply
Anna Palm

Natta håller med dig, funkat kanon på tre av mina barn lugna trygga kärleksfulla vuxna idag, som alltid känt trygghet i att jag som förälder uppfostrat dom till att bli självständiga förståndiga människor.

Sett så mycket osäkra föräldrar med barn som styr hela familjen med järnhand. Självklart har inte 5 minuter metoden något med det att göra. Men jag tror att det är väldigt få föräldrar som gör något som skadar barnen. Men jag tror att det är många som är lite osäkra och låter barnen styra istället.

Reply
C

Läs på om 5-minutersmetoden och inlärd hjälplöshet. Så jäkla vidrig metod, barnet ger upp och anpassar sig. Föräldrarna tror till råga på det att det är ett tecken på trygghet! Ironin kan inte bli större! Finns massor skrivet om det från sakkunniga på små barns neurologi och naturliga instinkter.

Reply
Anna

Jag nattar vår tjej när hon är trött och sedan är jag oftast för trött själv för att gå upp ur sängen så jag ligger kvar och tittar på film/youtube/slösurfar. Det har blivit min egentid om dagarna hehe. Vi följer inget schema för läggtider/nattar samma tid varje dag utan följer hennes signaler och nattar när hon är trött och vill sova. Har aldrig haft problem med nattning utan hon somnar mellan 1-15 minuter varje gång.

Amningen har gått upp och ner hela tiden beroende på utvecklingssteg, sjukdom, tänder, resor o.s.v. Nu vid 14 månader kom hon in i vääärldens mammighetsfas och kan vara som en liten igel på mig. För några månader sen ammade hon inte mycket alls. Har dock upplevt att just amningen varit guld värd i så himla många situationer! Är för evigt tacksam för att den finns och underlättar. Jag trodde också att amningen skulle minska snabbt men har förstått nu (efter att ha grottat ner mig i amning) att väldigt många ammar länge (flera år) eftersom barnen vill det och det är så mycket mer än bara mat. Det går snarare i perioder innan det tillslut minskar för gott.

Reply
Malin

Han är så ljuvligt söt! 😍
Har en fråga som jag är sååå nyfiken på! Har lyssnat på din och Danis podd. (Så bra!)
I ett avsnitt går ni igenom typ “pest eller kolera” frågor och en fråga är om vem man skulle rädda ur ett brinnande hus – sitt barn eller sin sambo. Du hade inte fått Nikola ännu men nu när du har honom hos dig, tror du verkligen att du skulle kunna lämna honom i ett brinnande hus och istället rädda Aleks? För mig så är svaret självklart att jag räddar mina barn, men jag kanske inte älskar min man lika mycket som du älskar Aleks. 🤔😉 Hur lyder ditt svar idag? Så nyfiken, haha! 😄❤

Reply
Annika

Måste du sluta amma av någon anledning som inte går att rå på? Annars kan man ju delamma länge även om man går över till ersättning och mat.

Reply
Johanna

Du behöver ju verkligen inte sluta amma helt för att han börjar äta mat vid 6mån?! :) ta det successivt med fasta maten och fortsätt amma (om du vill det, eftersom du skriver att du inte är redo att sluta amma) under tiden. Sen kan man ju hålla kvar i “mys-ammandet” så länge du vill medans han livnär sig på vanlig mat. Min son har aldrig fått någon ersättning så förstår inte varför du “måste fasa in det” heller? Mitt tips är att strunta i det, om det inte är andra faktorer som gör att det inte funkar såklart? Finns absolut inget som säger att barn BEHÖVER ersättning, välling, nappar och jag vet inte allt. Finns inga krav, du gör som du tycker känns bäst och funkar för er! Jag har precis slutat amma min 1åring, hade gärna velat mys-amma längre men han började bitas så fruktansvärt att myset lixom dog 😂

Reply
Amanda

Så härlig uppdatering, vad fort de går :) om amning så tycker jag min BVC-sköterska sa de väldigt bra. ”Det är inte du som slutar amma, de är din bebis”. Så vill du fortsätta amma lite grann så gör de. Behöver inte va så ofta om de blir klurigt med jobb och så vidare, en gång om dagen funkar jättebra för de flesta, de är så mysigt att amma :)

Reply
Sofie

Hej! Jag har en dotter dom är 5 månader och hade det lite som du beskriver det med sömnen när hon var 3 månader. Hon viftade så mycket med armar och ben att hon väckte sig själv hela tiden. Jag löste det genom att linda henne. Jag vet att det är ovanligt här i Sverige men i många länder gör man ju alltid det när bäbisar sover så jag bestämde mig för att prova. Det blev succé! Jag använde tunna filtar som går att andas igenom utifall att hon skulle komma loss och av nån konstig anledning inte börja grina direkt så man märker det.. då behöver man inte oroa sig och bäbisen sover myyyyycket bättre.. det är ju inte kul för dem heller att vakna hela tiden! Jag fick en nöjd liten tjej som sov minst 5-6 timmar första passet :) Hon t o m log av glädje när jag linda henne så jag inbillar mig att hon på nått sätt förknippa det med god sömn själv. Efter ca 6 veckor började hon bli irriterad istället när hon låg lindad.. då sluta jag linda och insåg att hon inte längre fäktade när hon sover. Så himla skönt!! :) Värt att prova om du inte redan gjort det :) Mvh Sofie

Reply
Sara

Försök gärna inte natta honom i ett tyst mörkt rum. Jag blev nattad så under hela min uppväxt, det har resulterat i att jag har så sjukt svårt att sova om det inte är knäpptyst (måste ha öronproppar) och mörkt i rummet jag ska sova i. Det är väldigt jobbigt att inte kunna somna när man hör grannar/bil osv. Sätt gärna på någon form av “nattmusik” så att han vänjer sig vid att han kan somna med ljud omkring sig på natten med =)

Reply
Ioana

Just as a curiosity not as a negative comment or so, why do you want to quit breastfeeding after 6 months? Thank you and congrats for everything that you do as parents and big congratulations for Nikola for he’s great achievements 🥰

Reply
Janice

När min första son Nicolai var 4 månader och började vakna fler ggr per natt för att amma så rekommendera många välling för att han skulle hålla sig mätt längre (han var jätte stor för sin ålder och åt vanligtvis var 3e tim dagtid men fler ggr på natten) Vällingen totalvägrade han så jag gjorde egen gröt och den slukade han. Åt gröt i princip varje dag och älskar de fortfarande. (Nu snart 6 år)

Vår 3e son Alexander som är 4 mån nu har vi gjort precis likadant med. Börjat introducera egen gröt vilket han älskar och jag upplever att han sover bättre. Sen har vi hittat en portabel mindre vagga på Ikea som jag har vant honom att sova i första delen av natten innan jag tar upp honom till mig i babynest och där sover han väldigt bra några tim. Så fort han kommer upp till mig så vaknar han oftare men då liggammar jag honom i nestet så att jag får lite mer sömn under natten.

Våra 3 barn har trivts bäst med rutiner och så har jag fått “lära” dom att sova. Jobbigt när man är mitt i det men desto skönare sen när de “sitter”.

Lycka till! Alltid knepigt med sömn och bebisar men om man tänker att de är under en kort period under deras och ditt liv så blir de lite lättare att stå ut. Sen skulle jag rekommendera att försöka vila när bebisen vilar, även om de handlar om 15 min. De gör väldigt mkt. Lycka till :)

Reply
Nina

Så gøy å følge deg gjennom både graviditet og nå med baby! Jeg fikk selv en gutt 15. mai, så vi har to jevnaldrende små sjarmører. :-) Jeg ammet/pumpet kun de 3 første ukene da han dessverre ikke fikk til ammingen. Han greide rett og slett ikke å suge seg fast og etter at alt var prøvd fant vi ut at det var bedre å gå over til erstatning (happy mom = happy baby). Allerede da han var 2 uker gammel begynte vi å legge han til faste tider. Vi gav melk på soverommet i sengen vår og la han like etter over i bedside-criben. Da han var bare 6 uker gammel sov han natten gjennom og han har gjort dette siden (med unntak). Vi gjør fortsatt det samme – melk i senga på soverommet ca 18.30-19.00 og deretter sang og litt kos før han legges over i sengen sin på rommet vårt. Rutiner er gull verdt for de små og jeg tipper dere får bedre nattesøvn dersom dere så smått starter å innføre rutiner. :-) Lykke til!

Reply
Lolla

Tycker det är helt rätt att ni börjar med nattrutin. Vi gjorde liladant med våran största (7 år) och våran nu lilla (7 månader) från när de var typ 6 v gamla. Tydliga rutiner och tydlig övergång som påvisar ”nu ska du sova längre”. Nattvisor på youtube på låg volym, massage eller bad, svalt å mörkt å inte leka å busa. Har funkat med båda barnen. Min minsta har sovit hela nätterna nu sedan hon var 6 v alltså å jag ammade även då. BVC sköterska sa till mig att skippa amningen under natten när hon hade kommit upp i kg, när de vill äta under natten så är det oftast vi själva som skapar de behoven eftersom de sällan äter sig mätta under natten utan det är mer en form av säkerhet. Amningen misslyckades jag tyvärr med så har kört med ersättning efter 2:a månaden.

Testa även att Alex ger honom en full flaska ersättning innan läggdags istället för amming, kanske hjälper att han i te vaknar i sömnen å söker efter din tutte:)

Sedan gjorde jag misstaget och lillan hade börjat vänja sig att liggamma men hon åt alltså i högst 3 min å somnade, så fort jag drog tutte ut då blev d ett helvete så jag slutade göra d helt enkelt. Började ha ont i nacken och skulderbladen för höll på att sova så hela nätterna, mådde fysiskt dåligt.

Mitt råd till dig är kör inte slut på dig själv för att behaga till max! Nikola måste ha en frisk mamma som mår bra så om han får flaska ersättning då å då kommer det i te göra något. Ta hand om dig själv!

Reply
Josefin

Alltså Nikola är så otroligt söt! Jag har en 6 månaders kille hemma och en treåring, och den lille äter också 3-4 ggr per natt. När man väl trott att någon fas är satt så ändras den alltid. Det är ett som är säkert haha.
Och sedan är det alltid faser som påverkar deras sömn, tex när som när dom lär sig krypa osv. Så när man äntligen tror att sömnen har stabiliserats så ändras det igen haha.

Reply
Alex

Åh, ja! Gör gärna ett eget inlägg om dig och er som föräldrar samt amningen. Förstår inte varför du inte skulle kunna amma tills han är 1? Vill du inte det? Gällande smakportioner så kör på om han gillar det! Våran dotter, 6 mån, har älskat mat från första stund så vi gav bara mer och mer haha =) senaste veckorna kan man säga att hon äter det vi äter fast mer mosat då såklart. Gällande sömnen har vi inte gjort något speciellt. Hon började sova hela nätter, ca kl 22-05, från det att hon var 2 mån och då la vi henne även i en egen säng. Så är det fortfarande och hon sover 6/7 dagar i veckan hela nätter =) Kram!

Reply
M

Låter som min pojke du skriver om😂🥰 född en dag innan N och följer exakt samma mönster (sömn, uppmärksamhet, vikt längd osv:)

”Skönt” att höra att man inte är ensam om sömnlösa nätter 😇 kämpa på❤️ Det ända jag kan rösta med är att ta de möjligheter som finns till att vila. Jag har tre småbarn så min vila är även obefintlig på dagarna😬 Ibland tror jag att jag håller på att bli dement 🤪

Reply
Sara

Jag har en grabb som blir 5 månader på fredag, vi började ge honom gröt vid fyra månader, först bara någon sked och sen mer och mer. Nu äter han drygt en halv portion, ibland en hel, 2-3 ggr/dag. Ammar fortfarande resterande måltider, ungefär 1-2 ggr/vakenstund. Han är också vaken ca 2 timmar men ibland bara 1-1,5 beroende på hur länge han sov innan Nu vaknar han bara max 1 gång per natt och det är helt underbart att få sova lite mer 🙌🏼 På dagarna sover han allt mellan 1-3 timmar. Men det blir bara 3-4 sovstunder på dagen. Försöker dra ner det till 3 nu då det blivit svårare att somna på kvällen för honom. Det är enklare att få in rutiner med mat och sovtider när dom blir lite äldre, har en till pojk på 3,5 år och när han var 6 månader var allt väldigt enkelt då han alltid åt och sov samma tider varje dag. Vi har lilla sonen i egen säng, sover han med oss så snurrar han också så som du beskriver att Nikola gör, men sover han i sin egen så sover han jättebra. Spjälsängen står bredvid vår säng så han är inte långt borta. Min lilla har inte heller napp så det är bröstet som gäller om det behövs. Vi lägger honom ca 19.30-20.30 och han vaknar ofta ca 6-7, ibland somnar han om direkt men oftast somnar han vid 9 igen för första sovstunden för dagen. Hoppas att han snart börjar sova längre på nätterna så du också kan få lite sömn😊❤️

Reply
Elina

Fortsätt att amma om du vill och orkar! WHO rekommenderar till två års ålder- det bästa du kan ge ditt barn! Heja er!

Reply
Hej

WHO rekomenderar till två års ålder för att det är bättre för barn i utvecklingsländer att amma än att dricka vatten som kan vara förorenat. I Sverige är tvåårsrekomendationen helt irrelevant.

Reply
Victoria

Min ettåring vill fortfarande amma 3-4 ggr på natten. Det gjorde även storebror länge 😅. Väldigt få små barn som sover hela nätterna. Mitt första barn började sova hela nätter när han var runt 2 år. Tror knappt vi kände någon i vår vänskapskrets som hade barn som sov hela nätterna innan 1,5- 2år. Sen sover de inte hela nätterna bara för att man slutar amma vilket många verkar tro. Det blir dock lättare ju äldre de blir. Mina somnar snabbt om så fort de får närhet ❤️

Reply
Erika

Vår dotter blir 5 månader nu den 19:e och vi har nyss (kanske två veckor sen) börjat se att hon har tydliga rutiner. Jag nattar henne mellan 19-21 (beroende på när hon sov på em) men oftast blir det vid 19:30-20:00. Jag nattar henne då i vår säng (samsover och har gjort sen födseln) och där sover hon tills vi kommer och lägger oss, dock får jag gå dit 1-2 ggr och natta om med antingen bröst eller finger (tar inte heller nappen) och då somnar hon om. Sover oftast till mellan 6-7 på morgonen med några amningar på natten och det beror på om hon sover bra eller oroligt. Sover hon oroligt blir det amning flera ggr, sover hon bra blir det 2

Reply
Monika

Själv börjar jag ”nattning” vid 19-tiden. Då är det 2 timmar med att ta slut på hans krafter+få honom mätt o detta är höjdpunkten för oss båda för varje dag för det är 2 timmar bara vi-tid. Då ammar han, vi badar, sen läser vi sagor o böcker (trots att han bara är 5 månader haha), vi sjunger, busar o myser i sängen, kittlas så att vi båda skrattar o sen vid nio tiden brukar han vara helt färdig att kollapsa nästan o då ammar jag lite till (han är vanligtvis väldigt trött nu) och sen somnar han till minst 3 på natten. Hoppas detta kan ge dig lite inspiration till era egna rutiner!

Reply
Jouline

Åh Monkey Lost! Hade också en sån när jag var liten. 🐵 Sån nostalgi! 😍 Nu har jag en liten bebis på 3 månader som sover hela nätterna och jag håller tummarna för att det fortsätter så. Hon har gjort det sedan hon var 1,5 månad ungefär och tricket (som funkar för oss) är att låta hemma sova i egen säng bredvid vår. Vi fick det rådet av barnmorskan och testade motvilligt (det är ju så mysigt och praktiskt att ha den lilla nära) 👶 .. Att låta bebis sova med napp gör susen också, så istället för att nattmata så stoppar jag bara tillbaks nappen så somnar hon om fortare. Från att vakna var 4e timme för mat så sover hon nu mellan 8-13 timmar per natt. Kan vara värt att prova om ni ej gjort det! 😇

Reply
K

Jag var helt slut efter att varit “napp” på nätterna i flera månader. Vid gnäll fick dottern bröstet och vi båda somnade om, tills nästa gnäll, som kunde vara 30 min – 2 h senare.
Jag fick tipset att om du ska amma på natten, gör det ordentligt.
Det fanns inte en chans att jag skulle hålla mig vaken liggandes i sängen så vi satte in en “amningsstol” bredvid sängen. Med filtar och kuddar så det skulle kännas ok att gå upp och sätta sig där.
När dottern vaknade, satte vi oss i stoöen och ammade jag tills hon var full/nöjd, så fick vi båda sova betydligt bättre. Senare smög vi in spjälsängen i sovrummet också och hon fick ligga där när hon sov mellan hämningarna. Jag fick nämligen besvär i nacke och rygg av dessa galna sovställningar som man kan få med en bebis bredvid.
När vi snuttade hela nätterna fick varken hon eller jag någon djupare sömn och hon blev heller inte mätt så att hon kunde sova längre tid. När vi ändrade rutin blev skillnaden enorm.

Med första barnet orkade jag längre med “snuttningen”. Med andra barnet var jag mer sliten (av naturliga anledningar, betydligt mindre chans till vila) och den beskrivna lösningen blev min räddning.
Galet söt bebis ni har!

Reply
Karin

De är väl bättre att börja ge ersättning som kvällsmål så sover han kanske lite bättre. Vet inte vrf du måste sluta amma vid sex månader bättre att trappa ner. Amma några ggr per dag så försvinner mjölken sakta.

Reply
Matilda

kanske hjälper om han får rutin i att börja sova i sin egna säng tro? :) min syrras bebis gör det!

Reply
Lovisa

Prøv å la han sove på eget rom😊Mine 3 barn sov mye bedre på natten når de ikke kjente lukten av meg😉

Reply
Felicia Gunnarsson

När min dotter var kring 4 5 månader så började jag lägga henne i sin egen säng (i vårt sovrum). De första nätterna var sjukt tuffa för mig för jag saknade hennes närhet så mycket men sen insåg jag hur mycket bättre jag fick sova. Slapp vakna av att hon rörde på sig och hon sov så mycket bättre ensam. Dock ville hon ju fortfarande amma men då steg jag upp och hämtade henne ammade och ibland somnade vi båda eller så la jag tillbaka henne i sin säng.

Reply
Dorota

Have him checked for tongue and lip tie, babies who cannot get full and need to eat all the time often have it. Best to go to a specialist as not everyone can diagnose it. Hope he’s just hungry though because they cry so much when it gets cut 😭

Reply
Jenny

Hej! jag kan ingenting om barn egentligen men läser till sjuksköterska och har en teori för hur ni ska få Nikola att ta napp: doppa nappen i bröstmjölk så att han känner igen lukten och smaken, och gnugga sedan hans öronsnibbar lite! Enligt min teori bör detta funka för att vi har mycket receptorer för oxytocin på öronsnibbarna och i munnen, och det är därför han känner sig lugn när han har bröstet i munnen med! Genom att gnugga öronsnibbarna borde Nikola då (i teorin) få ett uppsving av oxytocin. Ingen aning om det funkar men tänkte att det skulle vara kul att testa iallafall haha Trevlig kväll!

Reply
L

TJOCKA BEBISLÅR!!! <3 Angående amning så är det normalt att amma så som du gör. BVC kommer säga att barnet inte behöver mat under natten nu =)))))) men det är inte så lätt att bara sluta så där tvärt… Jag körde fri amning tills barnen åt ordentligt om dagarna. Sedan ammade jag endast morgon och kväll + ibland när det var dags för tuppluren mitt på dagen. Angående barn 2 så kommer du inte vara skyddad när han börjar äta. För att ha ett fullgott skydd under amning så krävs det att man ammar exklusivt och regelbundet. Dvs får inte gå så många timmar emellan = nattamning är då typ ett måste, men _det_ är också olika. Jag fick tillbaka mensen efter 2-3 månader efter varje barn trots att jag helammade och de aldrig ens hade smakat ersättning. Jag blev även gravid med andra barnet så fort det första började med mat vid 6 mån. Angående sömnen så gjorde vi med första som ni gjort i början, dvs somnat i tv-rummet. Två barn senare så körde jag rutin samma natt vi kom hem från BB. De föll sig mer naturligt när det fanns andra barn med en etablerad och fungerande rutin. Samma rutin varje kväll.

Reply
Milla

Hi! The night time ninja moves and only sleeping on his side sounds very familiar. What worked with our baby (now 8 months) the best with this, was that we simply started to put him in his bed by our bed right after nursing. First he got a bit mad but then realized it’s actually a lot more comfortable to kick and spin when they have the bed creating borders. Now he sleeps the best on his own and for the longest periods aswell. Little moving or feeling the mom can cause them to feel more alert and actually effect the sleep in a negative way. Also heavier evening feeding is better and routines. Also sometimes just letting them cry a bit is helpfull for some that they don’t learn to need the boob at night to go back to sleep. But this is more relevant around 6-7 months when they eat enough foods during the day. And don’t get me wrong cuddles are great but not for when it’s time for deep sleep. Babies learn suprisingly well if you stay persistant and give a whole lotta love in daytime. <3

Reply
Stina

Sååååå fin!!!
Vi samsov i många månader och jag ammade min lilla tjej till sömns men hon började också krångla på natten och då, med bvc stöd, nattade vi henne istället i egen säng och både vi och hon sover mycket bättre nu. Hon behöver inte amma varje gång hon vaknar och det kan räcka att gå in i hennes rum och lägga handen på hennes mage och sjunga lite.

Reply
Josephine

Ett hett tips är att vänja honom vid ljud när han ska sova/sover. Det blir betydligt lättare framöver då ni kan ha tvn på eller till och med vänner över och lite musik, utan att behöva vara oroliga för att väcka honom. Vi har alltid haft ljud omkring vår son när han sover och det är vi tacksamma för idag när vi har en granne ovanför som gärna har fest sent in på natten ;) Det ni behöver göra är att helt enkelt ha tvn på, på lagom volym. Inte smyga i närheten av där han sover utan gå som vanligt och lev på som om ingenting. Kanske är besvärligt i början, men det blir allt lättare efter hand. Lycka till!

kram!

Reply
Patrycja

Hmm quick search shows that indeed (full) breastfeeding could be stopped around 6 months-that after 6 months, breastfeeding should be balanced with other foods. It is your choice of course but if you do not have health reasons to stop this one year of breastfeeding sounds beneficial (but probably not too comfortable I imagine!) Just think if formula is really needed. I mean, afterall they say mum’s milk is best and it is ‘ready’ lol no need for preparations, haha!

Reply
Josefine

Hej! Det är verkligen som att läsa ett inlägg om min egen lilla bebis som snart är 6 månader. För en månad sedan började hon också vrida och vända på sig, sov väldigt oroligt och jag behöver ligga väldigt nära. Vaknar också säkert 7-10ggr/natt. Antingen bara för att lugna ned och ligga nära eller så vill hon ha tutten att snutta på/äta. I samband med det här förändrade mönstret slutade hon också med nappen. Hon har precis liknande sömncykel som Nikola på dagarna, kan sova ensam eller i vagnen men så fort det börjar bli kväll vill hon vara nära. Däremot började vi under sommaren, när hon var 3-4 månader att natta henne i sovrummet, mörkt och tyst. Och det har varit en rutin som fortfarande håller i sig. Det kan jag verkligen rekommendera. Jag går in i sovrummet, släcker ner och det är tyst. Ammar och sedan somnar hon. Då får man i alla fall några timmar (eller typ en timme ibland) egen kväll/ kan gå och lägga sig själv. Det känns som en rutin som även hon förstår nu. Hon vet att det är dags för läggning och att sova för natten. Även om hon just nu vaknar väldigt mycket. I början satt jag också i vardagsrummet och ammade där men märkte att hon blev mer orolig, så sovrummet tyst och lugnt är verkligen att rekommendera. Min förhoppning är att det blir en rutin som kanske håller i sig när barnen blir äldre. Att de lär sig tidigt när det är kväll och dags att sova. Jag har beställt en sovpåse med ”tyngder” på bröstet, som ska hjälpa bebisen att bli lugn. Det ger känslan av att vara omfamnad. Har precis börjat men hoppas att det hjälper vår lilla tjej att sova lite längre, man märker att den oroliga sömnen även blir lite för jobbig för dem. De sover lite för lite. Det kanske kan vara något för er också. Det är i alla fall skönt att läsa att det inte är något ovanligt, utan fler i samma situation.

Reply
Frida

Min 6 månaders har sovit sämre sedan 2 månader tillbaka. Och sen 2 veckor katastrofalt dåligt. Han sover oftast bättre med mig men vill helst att han ska sova i sin säng för jag sover lite sämre annars men också för att jag är rädd att han ska trilla ur sängen eller likande. Men eftersom att han verkar behöva min närhet så kommer det först såklart. Har du något tips för säker samsovning? 😊

Reply
Tina

”Tutten tutten tutten”, alltså snällaaa sluta prata om dina tuttar, vi är många med tuttar F som inte behöver prata om dom hela tiden.

Reply
Ebba

Jag har en bebis på snart 5 månader. Hon sover också dåligt/ oroligt på nätterna och jag antar att det är den berömda 4-månadersfasen som du nämnde. Hursomhelst så har vi börjat ge ersättning på kvällarna vilket gör att hon blir lite mer mätt och somnar bra, håller sig mätt lite längre och sover då längre innan första matningen på natten. Detta kan även vara ett bra sätt att fasa ut amningen och att du inte behöver vara så bunden att amma kvällstid utan ni kan dela på att mata. Det funkar jättebra för oss och gör att min kille också känner sig mer delaktig när han kan mata. Lycka till!!

Reply
Amanda

Ah, dedär med sömn och amning känns så komplicerat för oss nu. Min dotter är över 9 månader och jag ammar fortfarande i kombination med att hon äter gröt/mat på dagen. (Ammar typ 2-3 ggr/dag max) MEN, på nätterna vill hon typ suga på bröstet var och varannan timme, känns som att hon aldrig kommer in i djup sömn. Och denna rutin är såå svår att ändra på och du kan ju tänka dig hur det är på natten, man är inte sitt starkaste jag så jag liksom slänger dit bröstet åt henne för att hon ska somna om även om jag vet att jag borde vänja av henne med det. Napp tar hon inte heller, såå tips tips tips: Vad du än gör, försök att inte amma tokmycket om nätterna för den blir svååår sen.
(Dock har hon vart såå beroende av att suga sig till sömns ända sen den timmen hon gled ur min vagina..;-)) De flesta säger att det blir bättre när man slutar amma..men känns så tufft att sluta när hon kravlar sig efter bröstet.

Reply
ndkdndn

jag tycker de e bra att du väntar med att han sma vräka i sig saker, Jag gav ingenting fôrrän 6 månader. Och då fick jag en kommentar «men mina tjejer kunde äta vid 4 månaders ålder» men vem faaaaaan bryr sig. Bebisar ska inte vräka i sig skit och välling så tidigr. de e inte i vår natur eller dna. Men jag børjade med smak portioner och sånna majsbågar från 6 månader. Välling började jag med efter 8-9 månader. Men endå tidiggt fast dom
sover bättee då de e tyngre. Jag ammade aldrig och jag e väldigt glad att jag slapp den bördan. sparade mig mycket sömn och energi før min son. Han sov jämt :-) din son så e så jävla vidrigr söt att jag dør. de e helt sjukt hur søt och fin han e. vill typ bara äta upp hela han, även om han bajsat på sig. sååååå søt e han 😂😂😂😂lycks till me allt och spekulera inte før mycket varfør han inte gør si eller så, ibland e dom bara bebisar :) Behøver itne vara något till varfør dom gnyr o gnæller alltid:) kram

Reply
Mariana

Hi Kenza!
Nikola is just the cutest, chubbiest baby boy! Who do you think he looks like more? Is it Aleks? My baby girl is the same age as Nikola and she still nurses every 2h during the day. At night she does longer stretches without feeding. I do a dream feed at midnight or 2am (without waking her up) and then move her to her crib. Unfortunately she also used to fall asleep by herself at some times but now she’ll cry and scream, doesn’t want to be put down and it’s like she’s fighting sleep! Leap nr 4?!
I’m struggling to get her in a sleep routine, even with day naps… And to put her to sleep without nursing! Let us know if you have any tips! ;) Xox

Reply
AK

Jag har en 2-åring hemma och under en period (som kändes som en evighet) trodde jag att jag aldrig skulle få sova en hel natt igen. Men det blir bättre. Jag samsover iofs fortfarande, men nu sover han hela nätter och det där första året är glömt och förlåtet 😂 Det jag vill säga är att alla faser är övergående och så fort de är över glömmer man och går vidare.

Reply
Sars

Jag hel ammade min son fram tills 7 mån. Nu äter han gröt och tillskott på de, då håller han sig mätt fram tills 04 sen får han en flaska till med tillskott. När du har ammat klart honom inför läggdags så testa att sätta på lugn Music på din telefon. De har funkat på båda mina söner. Kram kram

Reply
Sara

Jag förstår inte varför amningen ska vara en sån stor grej. De är rekommenderat fram tills 6 mån sen snuttar dom på tutten och hur kul är det? Om hon vill sluta amma då ska hon få göra det hon har ju nog personliga skäl. Jag har ju själv ammat båda mina söner fram tills 7 mån sen slutade jag amma helt tvärt.

Reply
Natta

Jaha, så ungen ska springa fram till tutten? Man kan lika gärna amma fram till grundskolan.

Reply
M

Anna who rekommenderar det för att föräldrae som inte har tillgångs till rent vatten ikte kan göra säker ersättning

Reply
Nina

Underbart söt unge! Tips: Jag har hört att barn blir förvirrade av alla elektriska ljus och att de stör melationinproduktionen. Lösningen är inte att leva utan ljus, utan att försöka göra så att han får så mycket naturligt dagsljus som möjligt minst en timme mitt på dagen (helst vi 12-13 tiden). Ligger han i vagnen får man inte dra för så mycket, utan han måste få dagsljus i ansiktet. Testa det under några dagar och kolla om det blir bättre! Lycka till!

Reply
Annika Hansson

Hej Kenza! Vilken fin pojke du har♡ mitt tips är att ge honom gröt redan nu på kvällarna. Det brukar leda till en helt annan mättnadskänsla som gör att han sover mer på nätterna.
Lycka till ♡

Reply
Amanda

Låter precis som min son på 4,5 månad .. skönt att någon mer än jag som har en “stabil” grabb . Våran väger 8,5 kilo och är 67 cm lång.
Blir tokig på nätterna..
Vi Har tydliga rutiner dygnet runt. Äter med samma mellanrum, sover på ungefär samma tider.
Så fort vi lägger ner han eller försvinner ur hans synvinkel så blir han sur,ledsen eller grinig. Men är så otroligt glad däremellan.
Vi lägger honom ca 19 19:30 varje dag men som sagt han har börjat vakna ca 6 gånger på natten… började med gröt på kvällen och då minskade uppvaket till ca 2-3 gånger. Han vägrar att ligga ner när han är pigg. Han ska stå stå stå stå och stå. Satte honom i gåstolen och va hur nöjd som helst och ännu nöjdare nu när han kan ta sig framåt. Babysittern är ett minne blott.
Vi gjorde tydligt från början att man ska skilja på dag och natt. Att i sängen sover man. Och är de mörkt så är de natt lixom. På dagen vilar han även i sängen (ljust).
Men det är svårt. Som många säger så ändras ju allt hela tiden. När man kommit in i en rutin så ska han ändras igen. Fick tips om att man ska ha samma rutiner även om barnet ändras. Det gör de hela enklare framöver.
Tänker hela tiden “det kan bara blir lättare och lättare ” 😂
Stor kram

Reply
Lisa Brettschneider Morén

Hej! Jag är nybliven mamma, 5 veckor. Jag helammar förutom ett mål ersättning till natten och då blir hon rejält mätt och sover hela nätter/ vaknar max en gång/natt. Har provat skippa målet ersättning men då har hon vaknat flera gånger. Kanske inte funkar för er eller ni inte vill ge ersättning men det har hjälpt oss med en god nattsömn för att ha en liten bebis, haha!
Lycka till med sötnosen!

Reply
Cicci

Ett tips när ni börjar fasa in ersättning är att ge honom det kvälls- och nattetid! Ersättningen är mer mättande än bröstmjölk vilket ju gör att de sover längre perioder. Min två månaders får nästan endast ersättning och sover mellan ca 22-08 med ett enda uppvak däremellan vid 04 då hon vill äta och somnar om direkt efter.

Reply
Ellen

Hej! Vår flicka hade bröstet hela natten. Bebisar har behov av bröstet mycket och ofta. Vi ammade tills att hon var 2,5 år. Hon var aldrig intresserad av napp. Det hela är ju ganska naturligt egentligen. Napp är något vi kommit på som ersättare till bröstet, många barn köper helt enkelt inte nappen pga naturliga skäl. Han kanske är i stort behov av närhet just nu. Vid förändringar och nya faser är det vanligt att bebis blir har större behov av närhet och då även bröstet för det är största tryggheten. Jag gav mig dotter närhet 24/7. Hon fick hänga med överallt. Man behöver inte oroa sig för att barnet ska bli hämmad, självständigheten kommer senare med nyfikenheten. Det finns inget bättre än amning när det kommer till sjukdom, värme/ kyla, och gnällig bebis.

Reply
Andrea

Det som jobbigast är tiden innan man bestämmer sig för att sluta, men sen när man väl har slutat vilka lättnadskänslor jag fick!
Jag pumpade i 6 månader sen slutade jag och vi gav ersättning. I och med att jag pumpade så kunde vi fasa in ersättningen långsamt så magen hann anpassa sig. Det kan vara lite jobbigt för magen med ersättning.

Reply
S

Känner SÅ igen mig i varje ord du skriver om Nikolas sömn med min grabb! Han var precis likadan, hans värsta sömnperiod i livet var mellan 4-6 månder, vilket sammanföll med att hormonpåslaget man har efter förlossningen började gå ur min kropp och tröttheten kommer ikapp en. Från att vara en superhero och klara sig utan sömn mer än MAX 3 timmar i sträck (ammade) i flera månader var det som att verkligheten knackade på.
Det som funkade tillslut var att jag bröt ihop helt, fullständigt pskykbryt när grabben var typ 6/7 månader och jag lämnade över nätterna HELT på sambon. Slutade amma tvärt på natten då och sov i ett annat rum. De första dagarna vaknade jag iallafall när barnet var ledsen men sen var det som att min kropp lärde sig att det inte var mitt ansvar längre (sambon gjorde ju allt då) och då började jag sova som en sten genom hela nätterna. Mådde så extremt mycket bättre efter det!! Och vid 8 månader började barnet sova hela nätter när han började sova i eget rum!!!

Reply
Camilla

Sa fin pojke. En mini kopia av pappan.
Mina barn ar 14 manader apart.
Jag ammade ca 6 manader men vart gravid under den tiden.
Med barn 2 sa ammade jag bara en manad. Orkade inte och gjorde sa ont.
Ersattningsmjolken som finns e bra.
Ser da ingen skillnad pa mina barns utveckling vare sig de blivit ammade eller inte.
Men att amma i 2 ar ar ju lite val mycket! En som skrev det….
Jag ar sa glad att jag hade back to back kids. De ar one yr apart ond best friends.

Reply
V

Oj skaffa redan annat barn ?är de inte lite väl tidigt ? Han hinner ju knappt få ”vara liten bebis” innan ett annat kommer. Man gör olika men tänkte va attans tajt påtänkt o tänka på de när ens barn precis kommit hahahaa gud….

Reply
Kenza Z

Kenzas svar: Så okänslig kommetnar. Alla har ju tyvärr inte all tid i världen och kan inte planera när nästa barn “ska komma” :-)))

Reply
Camilla

Ugh what nasty comments you get here Kenza.
I commented before and i luv my decision in having back to back babies!
They got to grow up together. I had all baby stuff on hand as well!
Go for whatever makes you happy. You will not regret having 2 babies at once:)
Kramar
Camilla

Reply
Amanda

Kommentarer som dessa får en verkligen att gå i taket!
Har flera vänner och bekanta som fått de två första barnen väldigt tätt och kan bara se fina, bra saker med det. Är så fint att se två barn få växa upp så nära varandra, till att bli bästa vänner (och ibland ovänner förstås 😆) men man liksom ser hur de kommer stötta varandra i vått och torrt och dessutom så är barn tätt fött typ alltid väldigt bra på att leka med varandra.
Har även kompisar som själv har syskon året före/efter sig och de är så glada över att de har fått växa upp så. Syskonskap är något vackert, och vilken gåva för de som har möjligheten och orken att ge sitt barn ett syskon, tätt inpå dessutom!

Reply
Matilda

Det är väl superrimligt att försöka få fler barn snabbt om ens ägg är påvåg att ta slut. Blir så trött på alla barnpsykologer som har åsikter om mammor som får barn mindre än tre år mellan. Folk får ju tvillingar? Det är jättevanligt att bli oplnaerat gravid första året efter förlossning? Och har man inte tid och vill få fler barn, vad fan ska man göra?

Reply
A

Är du på riktigt? Min syster kom exakt 14 månader efter mig och det är den största gåvan i världen. Hon är min bästa vän, har alltid roligt ihop och har haft en fantastisk uppväxt. Inse att alla har olika förutsättningar för att få barn och tankar kring att skaffa barn. Var bara tyst. Plz.

Reply
Maja

I feel sorry for Nikola. It should be Kenza about quality not over quantity. It looks like you act more like baby machine than like mother. Little bit dissapointed…

Reply
Kenza Z

Kenzas answer: Oh, I’m so sorry that our dreams about having a sibling for Nikola one day is disappointing to you. Gosh… Please tell me, why am I less of a mother because of that? And why do you even care about our choices in life? It’s not like we know each other and it affects you in any way.

Reply
Aleksandra

Omg, how rude comment. 6 months of breastfeeding is more than enough. Nikola is one happy boy because he has great parents. Kenza, I hope you will have more babies, because that will be the most perfect gift for Nikola.
I have boy older 5 days than Nikola and really enjoy reading your experience in parenting.
Greetings from Serbia.

Reply
Linn

Så fin pojke ni har! Förstår att det måste vara tråkigt för dig att sluta amma 🧡 Men ni har isåfall haft 6 fina månader av amning och tänk vad fint om ni kan ge Nikola ett syskon! Fattar att ni vill börja försöka asap. Blir säkert en tjej som spådamen sade 😍 Syskonet kan du ju amma i flera år sen!

Reply
Karina

He is so adorable!!
I was wondering what you do about your stroller. Isnt he almost grown out of the bag?
Do you use the sport part of your stroller now?

I am curious, cause I am pregnant for the first time and Just bought a stroller with the same lenght in the bag. I worry it will be too short, so that the baby will be to big for that part and too small for the other part.

Reply
Hanna Karlsson

Angående sömnen så kanske han sover bättre om ni nattar honom i sängen och vaknar han på natten så kan ni då ta över honom till eran säng.

Så gjorde jag med mina barn när det krånglade med sömnen och det hände faktiskt att de sov längre i sängen . Jag hade alltid babynest i sängen och gjorde det mysigt så de sov väldigt bra i sängarna. Har han snutte? Eller nån nalle som ni kan vänja honom med? Det hade mina barn och det gick lätt och smidigt att natta dem då.

Nu har mina barn hunnit bli 4 och 5 år men fråga gärna om du vill ha mer råd.

Reply
C

I can’t believe how judgemental some people are – they will literally find ANYTHING to make other feel bad about their life choices. Having another child is a personal choice and definitely has nothing to do with being a baby machine if you have enough money for it (which Kenza obviously has) —>. Unless you (= people who wrote these nasty comments) will help Kenza & Alex raising their children financially?? – I don’t think so :’’’D

I have two sisters – one is one year older and the other one two years – guess what: having siblings that are almost the same age as I am is one of the best things that happened in my life! So tnx mom and dad for that! :))))

Reply
sara

Du verkar vara världens bästa mamma <3!! Nikola är så söt. All lycka till er

Reply
Anna

Kenza, when you wrote that you are going to stop breastfeeding at 6 months but would not want to do it I guest immediately the reason… That it is because you want a sibling to Nicola and because of your low AMH situation you need to act fast. I knew this because this is the situation I we are exactly as well. We have a 4 month old baby boy that we got through IVF. We don’t have any embryos at the freeze (our boy was the only embryo that we got!) and we don’t know how soon we should start the next round.. I am terrified and scared. At the same time I want to try to have a new baby as soon as possible because we can it waste any time. And at the same time wouldn’t want to go through all that s*it again and just to enjoy this special time with my baby boy… But we really wanna have have a sibling for him so we have to decide what to do fast… Just wanted to tell you that I understand your longing for a sibling 100% and that you seem to be such an amazing mother. Lots of love and I hope and pray that things work out for you ❤️-A

Reply
Emilie

Bebisar är så himla olika. Mina barn vaknar alltid minst 4-5 gånger per natt. Äldsta började sova hela nätter när hon var typ 2 år eller något sånt. Min yngsta år 1 år och han vaknar ofta. Dock ammar jag fritt så det är inte hela världen. Han somnar om inom 1-2 minuter. Ska bli intressant att läsa om hur du tänkt dig kring att avsluta amningen. Ingen kan tro att de vet något om vad som passar andra, så man får helt enkelt gissa vad man tror blir lämpligt och sen om det går genomföra så gör man det, eller så ändrar man sig. Omöjligt att veta säkert i förväg.

Reply
Jenny

NIKOLA you’re too adorable!!
My son is 2 weeks older than he is and he’s the exact same when it comes to sleeping! I have no idea what could help! He’s not really hungry when he eats, but rather wakes up to nurse himself back to sleep. I don’t wanna take any drastic steps by sleep training hardcore etc so I’m just hoping it’ll go away soon. If you find some tricks that work, please share!
Much love from L.A.

Reply
Olivia

Jag ska ge dig ett tips. Jag har två små barn med 1 år och 3 veckors mellanrum. Låt din son sova i egen säng. Vi hade vår första son mellan i början och insåg till slut att varken han eller vi sover bra av det. Vi valde att istället ha honom i egen säng i vårt sovrum och efter det sov han mycket mycket bättre! När han var cirka 7 månader så flyttade vi honom till hans rum. Nu är han 5 år. Samma gjorde vi med lillebror. De båda är jätte trygga med att sova i egna sängar. Vid nattning läser vi för dem och sedan går vi ut från rummet, de somnar på bara några minuter efter det.

Reply
Matilda

Nej folk räknar väl månader fram till 1,5 eller till och med 2 år? Är så stor skillnad andra levnadsåret på tex en 13 mån och 15 mån och 22 månader? Nu efter 2 år räknar jag bara år men många håller ju på med halvår länge.

Reply
Matilda

Ofta kommer ju mensen tillbaka när man slutar att helamma. De flesta kan bli gravida på delamning… man får ju ha sex ofta så att man prickar ÄL. Om sjukvården rekommenderar dig att sluta amma så är det klart att det är bäst.

Reply
Maria

Min mens kom tillbaka strax innan min bebis blev 3 månader, helammar. Har haft som mest 6h uppehåll någon gång ibland när hon sover annars 1,5-3h amningsfrekvens under dagarna.

Reply
Sofia

Herregud vilka okänsliga kommentarer du får. De har tydligen inte koll på din historia. Jag är äldre än dig men hade lågt amh när jag av ett mirakel kändes det som fick min son. Ammade ganska länge och började sedan fundera på ett till barn. Kollade upp mina värden men det går fort. Var så lågt amh att de inte rekommendera mig att försöka med IVF. Har skaffat barn på egen hand så har därför fått bearbeta att det inte blir fler barn. En stor sorg. Nu vet man ju liksom hur underbart det är med barn och hade gärna gett min son ett syskon. Önskar er lycka till, håller alla tummar. Det många inte förstår är att det även är en stor sorg att inte få fler även om man har ett barn.

Reply
Maria

Exactly. And if Kenza wrote that they didn’t have any plans for siblings, she would get criticized for that (like it’s always a choice) because God forbid someone is an only child.

Reply
sara

Jag hade rek. att slippa nappen eftersom han ändå inte vill ha den. Det är svinjobbigt när de sen vill ha nappen hela tiden och jobbigt att vänja av dem vid den. Så funkar det utan napp skippa den helt tycker jag:)

Reply
C

Det jag har gjort med mina små, (fjärde på väg) är att läsa på om varför de stökar om natten, om deras “extrema” behov av närhet etc och sen bara accepterat läget! Finns massor av bra, vetenskaplig/”biologisk” info i ämnet, långt från sovkurer och annat som bara jobbar mot den mänskliga naturen. Boken Trygga barn och trygga föräldrar av Cecilia Moen, Kärlekens roll av Sue Gerhardt, etc. DET gjorde bebislivet så mycket lättare för mig! Det fanns ingen “kamp” längre, bara ett accepterande av en liten människas sanna väsen.

Reply
C

Ps. Kolla in Jenny Koos om hormonhälsa, fertilitet, menscykel, ägglossning, sköldkörtel, etc. Hon har hjälpt många kvinnor att bli gravida och/eller att undvika graviditet om det är det man vill. Hon heter Vulverine på insta. Finns även mycket med henne på nätet! Vet att du inte bett om detta tips, men det är från djupet av mitt hjärta. Lycka till.

Reply
Rania

Don’t pay attention to the nasty comments. You and Aleks know what’s right for your family. Since Nikola likes the apple and shows interest in food already you can try a mesh feeder. You can add fruits in it and he will enjoy the juice and also keep him distracted for a while. My boy loved it. Have you been to Skansen with Nikola yet?

Reply
kp

Hej kenza! Din son är så fin, stort grattis till er! Min lilla dotter är född på samma dag som er nikola.

Har sett att du fått tips om din amning och ersättning. Jag fattar det som att du vill sluta amma för att ni vill ha mer barn, vilket också till viss del låg bakom mitt beslut att sluta amma min dotter.
Jag slutade amma när hon var 3 månader och jag känner mig faktiskt som en ännu bättre mamma nu! Jag orkar leka, busa, jag kan ta en sovmorgon om mannen vaknar med henne och känner inte pressen av att behöva ta fram tutten hela tiden.
Ser också att många tipsar om att köra både amning och ersättning, det funkade inte alls för oss, lillan blev bara förvirrad av att ibland få tutte och ibland flaska. (Planen var att bara köra ersättning på kväll/natt från början) Så jag tog beslutet att strunta i amningen, vilket resulterade i en gladare mamma och ett gladare barn! Vissa barn accepterar självklart båda, alla barn är ju olika SÅKLART!

Du vet vad som är bäst för dig och ditt barn! Du känner ditt barn och gör allt för att han ska vara trygg och må bra, låt aldrig någon utomstående få dig att känna något annat. Tycker att du gör ett fantastiskt jobb som mamma!

Reply
A.R.

Hi Kenza,
First of all, let me tell you how great your boy is, he is so incredibly cute and looks so similar to your husband.

you do not believe how happy I was for you and aleks when I found out that you’re pregnant and especially on a nature way !
I felt the same way, it took us years to get pregnant and of course I got pregnant naturally shortly before my appointment was at the Fertility Clinic.

I finally read the last posts and stumbled over this one. (I hope you understand my english hihi)

so, my daughter is 15 months old and I feel that you are experiencing the same as us. she was interested in life from the beginning, she had to be kept busy at all times. Thanks to my silent dementia, unfortunately, I do not even know what we have done to deal with her. I can tell you that it gets easier, if he is getting bigger. It started with us when she was able to crawl herself with about 7 months.
she could explore everything herself. and even if we have to keep following her, it’s more relaxed.

I still give her the breast, although I also wanted to finish with a year. I got my menstruation back after 5.5 months.
that you often still at night is quite normal, sometimes he just wants to suckle to calm down. you have to google “cluster feeding”, with breastfeeding children it is sometimes even so that they hang all night on the nipple. (could even happen)
I think your sleep will get better when you stop breastfeeding and he may not be sleeping in your bed. (she also wants to be always in a quite and dark room haha – same as nikola)
I can not comment that because my daughter is still breastfed and still sleeping next to me haha, but I know it from other moms.
They gave their children a “bought” milk in the evening – if the child wanted it. (my daughter, for example, does not like this milk, but probably because she is already tall and so smart haha)

and because of the pacifier, I would not get used to it anymore. Just be glad that you do not have to give it up later. sometimes so many children have problems and can not break up with the pacifier.

PS: Do not let anyone tell you that somebody has to be pity for your son, because he will not get any more your breast. I do not know why others always have to give their comment. do not let anybody to hurt you! You are a great person, I can see that in your charisma.

hugs for you Kenza!

Reply

(Your IP-Address will be registered. Comments which are seen as offensive towards me or people close to me will be deleted. Spam and link-filled comments will be removed.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*