• header

Monthly Archives: January 2019


PREGNANCY WEEK 23

GRAVID VECKA 23
122 DAGAR KVAR / 122 DAYS LEFT

Bebors status: I slutet av vecka 23 (vilket är söndag för oss) så kommer barnet vara ca 28 cm långt och väga ett halvt kilo. Dess hörsel förbättras och barnet kan nu urskilja olika ljud både inifrån och utanför mammans kropp. Nu bildas även pigment. Det finns förutsättningar att överleva en eventuell för tidig födsel (ca 50% chans), men såhär tidigt i graviditeten skulle det troligen innebära komplikationer. Enligt apparna är Bebor lika stor som en majskolv eller en grapefrukt! Två helt olika former dock haha, de här fruktjämförelserna är så roliga ibland.

Bebor’s status: In the end of week 23 (which is Sunday for us) the baby will be about 28 cm tall and weigh around 500g. It’s hearing is improving and the baby can discern sound from both inside and outside mom’s body. Now the pigment is forming. There are chances to survive a premature birth (about 50% chans), but it would probably involve complications this early in the pregnancy. According to the apps, Bebor is now the size of a corn cob or a grapefruit! Two different shapes though haha, these fruit comparisons are so funny sometimes. 

Min status: Jag har haft en riktigt bra vecka och Bebor verkar må toppen där inne. Sparkar och har sig och på kvällarna när det är som mest liv så är det nästan som att vi kommunicerar med varandra. Jag klappar lite på magen och får en puff tillbaka. Det känns så overkligt. <3 Sparkarna/rörelserna blir starkare och starkare för varje dag som går och det känns lite obehagligt när hen sparkar bakåt mot anus haha. Känns liksom som att jag är påväg att skita typ.

My status: I’ve had a really good week and it seems like Bebor is doing great in there. Kicking and going crazy, and in the evenings when it’s most lively in there it’s almost like we’re communicating with each other. I’m patting my stomach and get a kick back. It feels so unreal. <3 The kicks/movements are getting stronger and stronger each day and it feels a bit uncomfortable when the baby kicks back towards my anus haha. It feels like I’m about to take a shit.

Övrigt: Vi har beställt vagn! I helgen var vi och provade och jämförde en massa vagnar (fick hjälp av världens bästa tjej som kunde ALLT!) och sedan beställde vi. Det blev en Silver Cross Wave, det stod mellan den och en Bugaboo Fox som båda hade det vi ville ha men den förstnämnda kändes lite mer stabil (och lite snyggare, hehe) så det fick bli den. Någon som har den? Vad tycker ni? :-)

Other: We have ordered a stroller! We tried and compared lots of them this weekend, and then we placed an order. We chose a Silver Cross Wave, it was between that one and a Bugaboo Fox. They both had what we wanted but the first one felt a bit more stable (and a bit more stylish, hehe) so we chose that one. Does anyone of you have it? What do you think? :-)

MANI UPDATE

Ni är många som hört av er de senaste dagarna och undrat hur Mani mår. Alltså hur fina är inte ni, som bryr er om lilla killen. <3 Idag hade vi tid igen hos veterinären, för ultraljud av buken för att kolla levern etc. Stackarn började skaka redan i bilen påväg dit, han förstod nog vad som skulle hända. Usch, det gör så ont att se. :-( Eftersom att han har ett blåsljud på hjärtat så måste man vara försiktig med nedsövning, men lite lugnande direkt i blodet kunde han få och några sekunder senare låg han där med tungan ute.

De såg ingenting som inte var vanligt för en äldre herre, ja förutom levern då. Den ser inte helt normal ut, och det var ju även det som blodproverna visade. Att något inte står rätt till med levern.. Kan vara inflammation men också något värre, svårt att se tydligen. De tog lite cellprover direkt från levern och så får vi se hur vi går vidare därifrån. Vi hoppas att kanske någon medicin och/eller rätt kost som är snällare mot levern ska räcka. Annars mår han ju bra, han har inte ont nånstans eller så och han både äter/dricker osv som han ska. Emellanåt är han trött och sover mycket men han har också dagar då han är pigg och glad som vanligt. Svårt att se och acceptera att ens lilleputt börjar bli gammal men så är det.

Tack för att ni bryr er!!

// Many of you have been writing to me the last couple of days to check on Mani. How sweet are you, caring about my little guy. <3 Today we had a new appointment at the vet, for an ultrasound of the abdomen to check the liver etc. Poor thing started shaking in the car already, I guess he knew what was going on. Uh, it hurts to see. :-( Since he has a heart murmur you have to be careful with anesthesia, but he could get some calming drugs directly in his blood and a few seconds later he lay there with his tongue out. 

They couldn’t see anything that wasn’t normal for an older dog, well except for the liver. It doesn’t look completely normal, and that was also what the blood samples showed. That something is not right with the liver.. Could be an inflammation but also something worse, apparently it’s hard to see. They took some cell samples directly from the liver and now we’ll see how to move on from there. We hope that some medication and/or liver friendly diet will be enough. Otherwise he is feeling fine, he doesn’t have any pain or so and he’s both eating/drinking etc as he should. Sometimes he’s tired and sleep a lot, but he also have days when he is happy and alert as usual. It’s hard to see and accept that your little one is getting old but that’s the way it is.

Thank you for caring!!

 

SICK DREAMS

Bump is growing and baby is kicking like crazy! <3

Det här med sjuka drömmar under graviditeten är tydligen något som är väldigt vanligt. Jag har alltid varit en sån som drömmer mycket (jag kan ibland styra mina drömmar när jag vet om att jag drömmer och jag minns alltid någon dröm när jag vaknar) och nu under graviditeten så har det tagits till en helt ny nivå. Drömmer om allt möjligt, mycket sexdrömmar (?) haha men framförallt mycket om Bebor. Oftast obehagliga drömmar där något går fel och jag vaknar upp och börjar känna på magen för att se att allt är okej.

Det här har varit mina topp 3 obehagligaste drömmar (varning för känsliga!!) som har känts så JÄKLA verkliga:

– Jag är på gymmet och gör squats och helt plötsligt så glider hela min livmoder ut (med bebisen fortfarande i, dock med ena änden av navelsträngen kvar i mig) och ramlar ner i golvet. Skriker till Aleks att han måste hjälpa mig stoppa tillbaka livmodern.

– Jag har läst att det inte är bra att sova på rygg från och med tredje trimestern (ett stort blodkärl som leder blod till hjärtat kan bli klämd mellan livmodern och ryggraden pga tung livmoder) och har därför försökt börja vänja mig vid att bara sova på sidan. Så vad drömde jag här om natten då? Jo att jag vaknar upp efter att ha sovit på rygg hela natten. Då har allt fostervatten runnit ut i ryggen och i fostersäcken fanns ingenting kvar så livmodern hade skrumpnat ihop och jag kunde se konturerna av bebisen utanpå magen.

– Läste i en av apparna att man kanske kan känna delar av bebisen genom bukväggen nu. Så i min dröm inatt kunde jag känna Bebor väldigt tydligt. Låg och smekte magen och kunde känna och greppa händer, fingrar, naglar, näsa. Vaknar då upp och det är blod i hela sängen.. Ja, sen vaknade jag upp igen då fast på riktigt denna gång, kände mellan benen att det var torrt och sedan kunde jag somna om.

Inga roliga drömmar, speglar väl min oro antar jag. Smsade Aleks och berättade om drömmen jag hade inatt, men skrev i två omgångar så han missade delen där jag skrev att det var en dröm och läste bara “det var blod i hela sängen”. Stackarn blev livrädd och trots att han sen förstod att det bara var en dröm så har han ringt mig 3 gånger idag bara för att kolla hur jag och magen mår. Att bli förälder är väl bara starten på ständig oro, genom hela livet antar jag. Vi älskar detta barn så mycket redan, hur kommer det egentligen kännas att få upp Bebor på bröstet och se det lilla ansiktet för första gången? Jag kommer spricka. <3

// Sick dreams during pregnancy is apparently something very common. I’ve always been a person who dream a lot (sometimes I can control my dreams when I know that I’m dreaming, and I always remember a dream when I wake up) and now during pregnancy it’s on a whole new level. I dream about all kinds of things, a lot of sex dreams (?) haha but most of all about Bebor. Mostly uncomfortable dreams where something goes wrong and I wake up and start touching my belly to see that everything is okey. 

This has been my top 3 most scary dreams (warning, if you’re sensitive) who felt SO real:

– I’m at the gym doing squats and suddenly my whole uterus falls out (with the baby in it, but one part of the umbilical cord is still inside of me) into the floor. I scream to Aleks that he has to help me to put my uterus back in.

– I’ve read that it’s not good to sleep on the back from third trimester (a big vein that leads blood to the heart can gets squeezed between the uterus and the spine because of the heavy uterus) and because of that I’m starting to get used to sleeping on the side. So what did I dream the other night? Well, I wake up after sleeping on my back all night. And all the amniotic fluid has ended up in my back and in the fetal sac there’s no water left so the uterus has shrink and I could see the contours of the baby on the outside of my belly.

– I read in one of the apps that you might be able to feel parts of the baby through the belly now. So in my dream last night I could feel Bebor very clearly. I was patting my stomach and could feel and grav hands, fingers, nails, nose. Then I wake up and it’s blood all over the bed.. Well, then I woke up again but for real this time, felt with my hand between my legs to see that it was dry and then I could fall back asleep.

No funny dreams, I guess they reflect my worries. I texted Aleks and told him about the dream I had last night, but I wrote it in two separate texts and he missed the part where I wrote that it was a dream and he only read “it was blood all over the bed”. Poor thing got terrified and even though he realized it was only a dream, he has been calling me 3 times today just to check how me and the bump is feeling. To become a parent is only the beginning of being worried 24/7 for the rest of our lives, I guess. We love this child so much already, I wonder how it will feel to get Bebor up on my chest and see that little face for the first time? I will explode. <3