• header

Uncategorized


CORONAVIRUSET

Kom på att jag inte skrivit något här om viruset, inte för att det behövs då det är överallt i media/social media, men vore ändå intressant att höra vad ni känner. Hur mår ni i allt detta kaos? Eller ÄR det ens något kaos? Kollar man Aftonbladet och social media så är det rena rama zombieapokalypsen och folk länsar hyllorna på toapapper (kan någon förklara varför man väljer att köpa just en massa…..toapapper?), handsprit och annat. Jag kan fatta om man är i riskgrupp och känner att nä nu stannar jag hemma i några veckor för säkerhetsskull, då behöver jag det ena och det andra hemma så att jag slipper ta mig ut. Eller de som faktiskt fått viruset och sitter hemma i karantän. Men de andra? Varför bunkrar de upp med en massa grejer så att de som faktiskt behöver det mer står utan?! Undrar verkligen vad de tror ska hända? Att alla matbutiker ska stänga ner? Att det ska sluta levereras varor till Ica?

Resten av världen stänger skolor, gränser och allt vad det är, här i Sverige har bara en del gym stängts ner och större tillställningar förbjudits men annars fortsätter livet som vanligt. Går man ut på gatan här i Stockholm kan man inte märka av något alls, ja förutom att toapapperhyllan kanske ekar tomt (igen…varför toapapper?!?!?!) Är det resten av världen som överreagerar, eller är det Sverige som är alldeles för sena på bollen? Jag vet inte… Tycker bara det är så märkligt att man i våra grannländer med lika många smittade (dock har ju de mycket färre invånare, men ändå) stänger ner helt, medan man inte gör det här.

Jag tycker SJÄLVKLART att man ska ta detta på allvar, lyssna på rekommendationerna, vara noga med hygienen, stanna hemma om man känner sig minsta krasslig eller om man vet att man varit i kontakt med en person som testat positivt, undvika större folksamlingar och undvika att röra folk, inte träffa sina morföräldrar t.ex. eller andra personer som man vet är extra utsatta för man vet ju inte om man själv kanske bär på viruset utan att veta om det. Och såklart det helt självklara, hosta/nysa i armvecket och inte i handen så att man kladdar sina bakterier på saker och ting som andra sedan rör vid. Har man möjlighet att stanna hemma eller hålla sina barn hemma så är det väl jättebra det med, men alla har tyvärr inte den möjligheten och tills/om regeringen bestämmer sig för att folk ska vara hemma som i Italien så kommer vardagen fortsätta. Många verkar tycka att alla ska låsa in sig men det är jäkligt svårt för folk att bara låta bli att dyka upp på jobbet. Jag har möjligheten att vara hemma och är därför det så mycket vi bara kan, vi har typ bara gått ut för att handla eller för att gå promenader ute i friska luften och vi undviker ställen där det är mycket folk. Vi håller avstånd helt enkelt.

Jag vet inte jag känner mig så kluven i allt detta. Vet inte riktigt hur jag ska agera. Jag är såklart också orolig för min mormor och morfar och andra jag har i min närhet som viruset är extra farligt för. Jag är orolig för hur samhället kommer att klara detta, hur det ska gå för vården om ännu fler behöver vård och all stackars vårdpersonal som kämpar på och samtidigt utsätter sig själva för en risk, och hur det ska gå för alla som kommer förlora sina jobb för att företagen måste dra ner sina kostnader. Också orolig för all rädsla och hat som växer fram ur allt detta, och hur lätt felaktig information sprids. Var källkritiska och rationella, och följ WHO för information.

// (Please understand that this text is only written from my point of view from Sweden, I understand that the situation is different in other countries. I also understand that some of my followers from other countries think it’s weird that I go out on walks in the park for example, but this is what the situation looks like here. Schools, work and all that are still open here.)

I realized that I haven’t written anything about the virus, not because it’s needed since it’s everywhere in media/social media, but I think it would be interesting to hear your thoughts. How do you feel in all this chaos? Or is it even a chaos (in Sweden)? If you look at the news and social media, it is a pure zombie apocalypse going on and people are emptying the stores on toilet paper (can anyone explain why some choose to buy a lot of….toilet paper?) and other stuff. I understand if you are at risk and feel that you want to stay home for a few weeks for safety reasons, then need stuff at home so that you don’t have to go out. Or those who actually got the virus and are at quarantine at home. But the others? Why do they bunk up with a lot of stuff so that those who actually need it more are left without?! I really wonder what they think will happen? That all grocery stores will close down? That they will stop delivering groceries to Ica?

The rest of the world shut down schools, borders and all that, here in Sweden only a few gyms have been closed down and major events are banned but otherwise life goes on as usual. If you walk out on the street here in Stockholm, you can not notice anything at all, except that the toilet paper shelves are empty (again…. why toilet paper?!?!?!?) Is the rest of the world overreacting, or is Sweden too late on this? I don’t know.. I just think it’s so strange that our neighbor countries with the same number of infected (they have much fewer inhabitants though, but still) have shut down completely, while Sweden doesn’t.

I think we should take this seriously OF COURSE, listen to the recommendations, be careful about hygiene, stay at home if you feel slightly ill or if you know that you have been in contact with a person who has tested positive, avoid larger crowds and avoid touching people, not meeting grandparents etc or other people you know are extra vulnerable because you don’t know if you might carry the virus yourself without knowing it. And of course the obvious, cough/sneeze in your arm and not in your hand so that you rub your bacterias on things that other then touch. If you have the opportunity to stay home or keep your children home, I guess that’s great, but unfortunately everyone doesn’t have that opportunity and until/if the government decides that people should stay at home like in Italy, the everyday life will continue. Many people seem to think that everyone should lock themselves in, but it’s very hard for people to just not show up at work. I have the opportunity to be at home and therefore we are home as much as we can, we have basically just gone outside to buy groceries or take a walk in the fresh air and we avoid places with a lot of people. We simply keep distance. 

I don’t know I’m just so confused in all this, I don’t really know how to act. Of course, I’m also worried. Worried about my grandparents and others for whom the virus is extra dangerous. I’m worried about how society will cope with this, how everything will work out for the hospitals and all their poor staff who are struggling and at the same time exopse themselves to a risk, and how it will go for everyone who will lose their jobs because companies have to cut their costs. I’m also worried about all the fear and hatred that emerges from all this, and how easily misinformation is spread. Be source-critical and rational and follow WHO for information.

THE “NO MAKE UP” GLOW

– In paid collaboration with Nordicfeel –

My “no make up” glow!

Dags att visa hur jag får till mitt “osminkade” glow! Det är lite smink inblandat (färgad bryngele och en flytande highlighterkräm) men målet är att det ska se naturligt ut. Detta går superfort och jag kör denna rutin nästan varje morgon när jag inte orkar/hinner sminka mig mer.

Ni hittar alla dessa produkter hos Nordicfeel och med min rabattkod KENZA20 får ni 20% rabatt på er order! :-) PS. Vill också tillägga att jag har jämnare hudton än “vanligt” på dessa bilder eftersom att jag hade spraytan:at mig dagen innan, också bra beautytips hehe.

// It’s time to show you how I get my “no make up” glow! It’s some make up involved (a colored brow gel and a liquid highlighter cream) but the goal is for it to look natural. This takes no time and I do this routine almost every morning when I don’t have time to do more make up.

You can find all these products at Nordicfeel and with my discount code KENZA20 you get 20% off on your order! :-) PS. I also want to add that I have a more even skin tone than “usual” in these photos since I had gotten a spray tan the day before, also a nice beauty tips hehe.

Ole Henriksen Truth Serum

Först ut efter att ha baddat ansiktet med kallt vatten – Truth Serum från Ole Henriksen! Ett serum med bland annat kollagen och C-vitamin som stramar till huden och ger lyster. Luktar dessutom supergott.

Serumet ger även fukt men jag vill ha ännu mer fukt än så, så jag kör min vanliga dagkräm efter åt (Eight hour från Elizabeth Arden). Serumet går snabbt in i huden så det är bara att köra dagkräm direkt efter.

// First out after washing my face with cold water – Truth Serum from Ole Henriksen! A serum with collagen and C vitamins that tightens and brightens the skin. It smells really good as well.

The serum also gives moisture but I want even more moisture than that, so I put on my regular daydream after (Eight hour from Elizabeth Arden). The serum goes into the skin quick so you can just add the day cream directly after.

Ole Henriksen Banana Bright Eye Cream

En annan favorit från Ole Henriksen är deras Banana Bright Eye Cream! Den ljusar upp och jämnar till hudtonen under ögat. Ger mycket fukt utan att kännas för tung och det gillar jag. Vid långvarig användning ska den även hjälpa mot mörka ringar och fina linjer.

// Another favorite from Ole Henriksen is their Banana Bright Eye Cream! It brightens and makes the skintone under the eye more even. Gives a lot of moisture without feeling too heavy which I like. At a longterm use it is also supposed to help against dark circles and fine lines.

Clarins Beauty Flash Balm

Det var faktiskt min mamma som introducerade mig för Beauty Flash Balm från Clarins. Jag blev hooked på en gång. Tycker den ger ett sånt jääääkla nice glow! Ser genast piggare ut. Jag kör ett tunt lager i hela ansiktet och på halsen (efter serum, dagkräm och ögonkräm), och när jag använder smink så lägger jag på smink direkt efter denna. Om man tycker att den ger för mycket lyster så kan man lägga den endast på kindbenen och andra ställen man vill highlighta. Man kan även använda denna som en ansiktsmask men det har jag faktiskt inte testat än. Måste asap!

// It was actually my mom who introduced me to Beauty Flash Balm from Clarins. I got hooked right away. I think it gives such a nice glow! I look less tired right away. I put on a thin layer all over my face and neck (after serum, day cream and eye cream), and when I use make up I put make up on right after this. If you think it gives too much glow you can use it only on cheekbones and other places you want to highlight. You can also use this one as a face mask but I actually haven’t tried it yet. Got to asap!

MaxFactor Brow Revival

Ett måste för mig d-a-g-l-i-g-e-n är bryngel (för mina strån har en tendens att lägga sig….neråt?) och denna Brow Revival från MaxFactor är färgad vilket ger ett ännu bättre resultat. Håller stråna på plats och lyfter även fram de ljusa tunna små stråna vilket gör att bryna plötsligt blir fylligare och buskigare vilket jag gillar!

På bilden håller jag i färgen 005 Black Brown men 003 Brown är den färgen jag brukar använda.

// A must for me is d-a-i-l-y is a brow gel (because my brow hair always falls….down?) and this Brow Revival from MaxFactor is colored which gives an even better result. Keeps the hair in place and also brings out the thin little hair which makes the brown suddenly look more thick and bushy which I like!

In the photo I’m holding the color 005 Black Brown, but 003 Brown is the color I usually use.

Shiseido Eyelash Curler

Fransarna är böjda på alla bilder och det är Eyelash Curler från Shiseido jag använt! Så glad att jag hittade denna förra året. Min superdupergamla favvis från H&M sjöng nämligen på sista versen. Det här ÄR den bästa ögonfransböjaren jag någonsin använt. Kommer nog aldrig byta.

// The lashes are curled in all the photos and I’ve used Eyelash Curler from Shiseido! I’m so happy I found this one last year. My super duper old one from H&M had to go. This IS the best eyelash curler I have ever tried. I don’t think I will ever change to another one.

Peter Thomas Roth Highlighting Cream

Sist men inte minst – Peter Thomas Roth 24K Gold Prism Highligthning Cream! Innehåller ingredienser som reflekterar ljuset så att huden genast ser jämnare ut. Man kan använda denna i hela ansiktet om man vill men jag tycker det blir lite för mycket skimmer då. Jag använder istället denna på dessa två sätt: antingen som en highlighter på punkterna ni ser på bilden, eller när jag har smink så blandar jag i en klick i min foundation för extra glow.

// Last but not least – Peter Thomas Roth 24k Gold Prism Highlighting Cream! It contains ingredients that reflects the light so that the skin looks more even right away. You can use this one in the whole face if you want to but I think it gets a bit too shimmery then. Instead I use this one in two ways: either as a highlighter in the spots you can see in the photo, or when I use make up i mix some of this into my foundation for extra glow.

HÄR hittar ni alla produkterna samlade! Lägg till lite läppbalsam också and you’re good to go. Glöm inte använda min rabattkod KENZA20! Gäller på ordinarie priser, fram till 8/3!

// HERE you have all the products gathered! Add some lip balm as well and you’re good to go. Don’t forget to use my discount code KENZA20! It’s valid on ordinary prizes, til 8/3!

– This post is in collaboration with Nordicfeel

GOING TO THE MALDIVES TOMORROW

Going back here tomorrow!! 

Bildbomb från en av de vackraste och lugnaste platserna vi någonsin varit på, för imorgon är det dags att åka tillbaka!!! Inte till exakt samma ö/resort som januari förra året, men till Maldiverna. Vi är borta till 10e mars och denna gång kommer vi bo på en ö som ligger närmast där VALHAJARNA hänger. För vi ska dyka med dem! Alltså ni hör ju hur coolt…

Och så ska vi såklart ta med vår älskade son dit (denna gång på utsidan!) och bara det gör mig alldeles pirrig i magen. Och inte nog med det, utan våra vänner kommer även dit och joinar oss om några dagar! Åh herregud vad skrytig jag låter nu, ber verkligen om ursäkt för det, men jag är bara så himla peppad och har längtat så mycket. Har dessutom legat matförgiftad 2 dagar så har längtat lite extra mycket efter att komma iväg och må bra haha.

Är såklart riktigt nervös inför flygningen men jag försöker att inte tänka så mycket på det. Nu när jag inte flyger lika ofta längre så är jag ännu mer flygrädd och det känns som att det varit så många olyckor på sistone. Men det ska gå bra. Nikola lär hålla mig upptagen hela långa vägen dit hehe. Vi flyger dock kväll/natt så vi hoppas ju på att han ska sova större delen av resan, men alla platser med spädbarnskorg var upptagna så vi har honom i knät hela resan. Vi har bara flugit med honom en gång och det var i business class så detta blir ju lite annorlunda, har ingen aning om ifall han kommer vara nöjd med att sova på oss så önska oss lycka till! <3

// Photos from one of the most beautiful and peaceful places we’ve ever been to, because tomorrow it’s time to go back!!! Not to the exact same island/resort as in January last year, but to the Maldives. We are gone til 10th of March and this time we will stay at an island that is close to where the WHALE SHARKS are. Because we’re gonna dive with them! How awesome is that…

And of course we’re also gonna bring our beloved little son there (this time on the outside!) and only that gives me butterflies in my stomach. And if that wasn’t enough, our friends are also coming there to join us in a few days! Oh I really apologize if it sounds like I’m bragging, but I’m just so freaking excited and I’ve been looking forward to this a lot. Plus I’ve also been sick (food poisoning I think) for 2 days so I’ve been longing extra much to just get away and feel good haha. 

Of course I’m really nervous about the flight but I try not to think about it. Now when I don’t fly as often anymore, I’m even more scared and it feels like there’s been a lot of accidents lately. But it will be fine. Nikola will probably keep me occupied the whole long way there hehe. We’re flying in the evening/night though so we’re hoping he will sleep most of the trip, but all seats with baby bassinets were taken so we’ll have him in our lap all the way. We’ve only traveled with him once and that was in business class so this will be a bit different, I have no idea if he will be fine with sleeping on us so wish us luck! <3