• header


MIDSUMMER

Dad, mom, and baby Nikola

The girls

The boys (minus Daniel)

My sleeping beauty + food time!

Cutest outfit (so many of you asked about this set on insta, it’s from Minimarket x Åhléns!)

And I wore a blue dress from Adoore

Nikola and Vienna in their matching strollers <3

MY family 

Our regular Midsummer kissing photo, but this time we’re three in it <3

Danijela and I 

Mother and son 

Hej hjärtan!

Här kommer lite bilder från vår Midsommarafton i fredags. Det blev ett kort firande för oss i år som ni förstår men vi kom iallafall iväg på en liten lunchgrillning tillsammans med Ines, Daniel, Dani, Babak och lilla Vienna! Så himla mysigt. Nikola sov hela tiden (han älskar att sova i vagnen, samt i bärsjalen… han ligger där nu as we speak så jag står upp och bloggar och vaggar hehe) så vi kunde inte ha tajmat det bättre.

Midsommar tidigare år har varit fest för mig (förutom förra året då jag inte drack alkohol pga IVF och allt) och det har alltid varit min favorithögtid för vi har haft SÅ kul, men i år slog alla andra tidigare midsommaraftnar med hästlängder. Att få fira ihop med min alldeles egna lilla familj var en otroligt mäktig känsla. Bästa känslan i världen.

// Hi sweethearts!

Here are a bunch of photos from our Midsummer’s Eve on Friday. We had a short celebration this year as you might understand but at least we had a little bbq lunch together with Ines, Daniel, Dani, Babak and little Vienna! So cozy. Nikola slept all the time (he loves sleeping in the stroller, and in his “carrying scarf”…. he’s sleeping in it now as we speak so I’m standing up blogging hehe) so we couldn’t have had a better timing. 

Midsummer previous years has been partying for me (except last year when I didn’t drink alcohol because of IVF and everything) and it has always been my favorite holiday because we’ve had SO much fun, but this year beat all the other Midsummer’s by far. To celebrate it with my very own little family was a very powerful feeling. The best feeling in the world.1 WEEK OLD


Our boy is one week old today! <3

Jag passar på och bloggar från mobilen medan Nikola sitter fast på tutten. Idag är vår lilla skatt 1 vecka gammal, vad fort det går! Får redan ångest över att det går så fort.. Försöker verkligen att njuta av bebisbubblan så mycket det bara går.

Hur har denna vecka gått då? Vi har varit hemma i fem dagar nu och vi börjar lära oss allt. Jag smsar min syster med frågor hela tiden hehe, så skönt att ha någon att fråga! Min fokus just nu ligger bara på att amma och vila, och Aleks sköter hem, hund och blöjor. Amningen har tack och lov funkat bra från start, även om det fortfarande gör ont när han börjar suga. Brösten har däremot gjort ont och varit riktigt hårda (jag åkte även på lite feber här om dagen) så fick rådet av min barnmorska att handmjölka ur lite i duschen och det hjälper! Det + varm vetekudde har varit guld.

Nätterna går också bra, ibland sover han två-tre timmar på raken innan han vill äta och ibland vill han amma varje timme. Sen sover både han och vi mellan matstunderna så det går bra. Finns inget bättre än att vakna upp bredvid honom! Det känns fortfarande helt overkligt. <3 Navelstumpen har ramlat av redan och vi har badat honom för första gången. Men det var nog mer mysigt för oss än för honom för han verkade inte så nöjd haha.

Nu kom Aleks hem med McDonalds till mig. Puss!

// I’m taking the chance to update here quick while Nikola is stuck on my boob. Today our little treasure is 1 week old, it went so fast! I’m already a bit anxious about how fast it goes.. I’m really trying to enjoy being in this baby bubble as much as I can. 

So how has this week been? We have been home for 5 days now and we are starting to learn everything. I text my sister with questions all the time hehe, so nice to have someone to ask! My focus right now is just breastfeeding and resting, and Aleks is taking care of home, dog and diapers. Luckily breastfeeding has been working good since the beginning, even though it still hurts when he starts sucking. My breasts have been hurting though and been really hard (I also got some fever the other day) so my midwife told me to hand milk in the shower and that helps! That + heating pillow have been gold. 

The nights are going fine too, sometimes he sleeps 2-3 hours in a row before he wants to eat and sometimes he want to eat every hour. Then both him and us sleep between the feeding so that is fine. There’s nothing better than waking up next to him! It still feels completely unreal. <3 His little belly cord thing has already fallen off and we have given him his first bath. But that was more cozy for us than for him because he didn’t seem so satisfied haha.

Aleks came home with McDonalds for me now. Hugs!NIKOLA

Nikola Moulay Subosic.

Jag minns att vi stod i köket. Jag var fortfarande rätt tidigt gravid och vi hade knappt berättat för så många. Vi visste inte om det var en pojke eller en flicka men jag hade ju en extremt stark känsla att det var en liten kille i min mage, så vi pratade nästan uteslutande om pojknamn från dag 1. Och så säger Aleks: Nikola, det är väl fint? Varpå jag faller för det på en gång.

Vi ville dock inte hugga det i sten och hade därför andra förslag också genom hela graviditeten, men inget kändes någonsin lika rätt som Nikola. Sista veckorna innan han kom så började vi försiktigt kalla honom Nikola istället för Bebor (vi kallar honom fortfarande för det ibland dock! han kommer alltid vara vår lilla Bebor :-)) och så fort han var ute och vi fick se honom så kändes det helrätt. Klart han är en liten Nikola! Nikola Moulay Subosic. Hans arabiska andranamn (uttalas ”Mouley”) är efter min bror Moulay Ali. <3 Egentligen ska det namnet stå först för att det ska bli ”rätt”, men vi har valt att sätta det i mitten.

Och här har ni honom! Vår lilla Niko. Han är så vacker, finaste jag någonsin sett. Mörkt hår som sin pappa och enligt farfar är han en kopia av Aleks när han var bebis. Lika rund och go också. Han har definitivt fått Aleks ögon iallafall och munnen är min. <3

// Nikola Moulay Subosic.

I remember that we were standing in the kitchen. I was still pretty early in my pregnancy and we hadn’t told many people yet. We didn’t know if it was a boy or girl but as you know I had a very strong feeling that it was a little boy in my belly, so we almost only talked about boy’s names from day 1. And then Aleks says: Nikola, isn’t that pretty? And I fall for it right away. 

We didn’t want to decide to it completely though so we had other suggestions too during my whole pregnancy, but nothing felt just as right as Nikola. The last weeks before he came we carefully started to call him Nikola instead of Bebor (but we still call him that sometimes though, cause he will always be our little Bebor! :-)) and as soon as he came out and we saw him, it felt completely right. Of course he’s a little Nikola! His Arabic middle name (pronounced “Mouley”) is after my brother Moulay Ali. <3 That name is supposed to be first though for it to be “correct”, but we decided to put it in the middle.

And here you have him! Our little Niko. He is so beautiful, the prettiest I’ve ever seen. Dark hair as his dad and according to grandpa he is a copy of Aleks when he was a baby. Just as chubby as well. He definitely got Aleks eyes and the mouth is mine. <3