• header

My Pregnancy


10 YEARS

Celebrating 10 years today! <3

Är det inte häftigt ändå, hur snabbt 10 år kan gå? Hur mycket som kan hända på 10 år? Första kyssen. Första semestern. Första gången vi sa de tre orden. Flytta ihop. Skapa ett liv ihop. Se världen ihop. Bli vuxna på riktigt ihop. Ett frieri. Ett bröllop. Och nu, det största och finaste av allt. Att få vänta vårt lilla barn. Att få min alldeles egna lilla familj är allt jag någonsin önskat.

Den 2a februari 2009 träffades vi för första gången. Jag, knappt 18 år gammal. Och han, 24 år. En riktig man tyckte jag. :-))) Grattis på 10-årsdagen älskling! Må det bli 10 år till, och 10 år till, och 10 år till…. <3

// Isn’t it crazy, how fast 10 years can pass? How much that can happen in 10 years? The first kiss. The first vacation. The first time we said those three words. Move in together. Create a life together. See the world together. Become adults for real together. A proposal. A wedding. And now, the biggest and most beautiful thing of them all. To expect our little child. To have my own little family is everything I have ever wished for.

February 2nd 2009 was the day we first met. Me, barely 18 years old. And him, 24. I thought he was a real man. :-))) Happy 10th anniversary baby! May we have another 10 years together, and another 10, and another 10….. <3

PREGNANCY WEEK 23

GRAVID VECKA 23
122 DAGAR KVAR / 122 DAYS LEFT

Bebors status: I slutet av vecka 23 (vilket är söndag för oss) så kommer barnet vara ca 28 cm långt och väga ett halvt kilo. Dess hörsel förbättras och barnet kan nu urskilja olika ljud både inifrån och utanför mammans kropp. Nu bildas även pigment. Det finns förutsättningar att överleva en eventuell för tidig födsel (ca 50% chans), men såhär tidigt i graviditeten skulle det troligen innebära komplikationer. Enligt apparna är Bebor lika stor som en majskolv eller en grapefrukt! Två helt olika former dock haha, de här fruktjämförelserna är så roliga ibland.

Bebor’s status: In the end of week 23 (which is Sunday for us) the baby will be about 28 cm tall and weigh around 500g. It’s hearing is improving and the baby can discern sound from both inside and outside mom’s body. Now the pigment is forming. There are chances to survive a premature birth (about 50% chans), but it would probably involve complications this early in the pregnancy. According to the apps, Bebor is now the size of a corn cob or a grapefruit! Two different shapes though haha, these fruit comparisons are so funny sometimes. 

Min status: Jag har haft en riktigt bra vecka och Bebor verkar må toppen där inne. Sparkar och har sig och på kvällarna när det är som mest liv så är det nästan som att vi kommunicerar med varandra. Jag klappar lite på magen och får en puff tillbaka. Det känns så overkligt. <3 Sparkarna/rörelserna blir starkare och starkare för varje dag som går och det känns lite obehagligt när hen sparkar bakåt mot anus haha. Känns liksom som att jag är påväg att skita typ.

My status: I’ve had a really good week and it seems like Bebor is doing great in there. Kicking and going crazy, and in the evenings when it’s most lively in there it’s almost like we’re communicating with each other. I’m patting my stomach and get a kick back. It feels so unreal. <3 The kicks/movements are getting stronger and stronger each day and it feels a bit uncomfortable when the baby kicks back towards my anus haha. It feels like I’m about to take a shit.

Övrigt: Vi har beställt vagn! I helgen var vi och provade och jämförde en massa vagnar (fick hjälp av världens bästa tjej som kunde ALLT!) och sedan beställde vi. Det blev en Silver Cross Wave, det stod mellan den och en Bugaboo Fox som båda hade det vi ville ha men den förstnämnda kändes lite mer stabil (och lite snyggare, hehe) så det fick bli den. Någon som har den? Vad tycker ni? :-)

Other: We have ordered a stroller! We tried and compared lots of them this weekend, and then we placed an order. We chose a Silver Cross Wave, it was between that one and a Bugaboo Fox. They both had what we wanted but the first one felt a bit more stable (and a bit more stylish, hehe) so we chose that one. Does anyone of you have it? What do you think? :-)

SICK DREAMS

Bump is growing and baby is kicking like crazy! <3

Det här med sjuka drömmar under graviditeten är tydligen något som är väldigt vanligt. Jag har alltid varit en sån som drömmer mycket (jag kan ibland styra mina drömmar när jag vet om att jag drömmer och jag minns alltid någon dröm när jag vaknar) och nu under graviditeten så har det tagits till en helt ny nivå. Drömmer om allt möjligt, mycket sexdrömmar (?) haha men framförallt mycket om Bebor. Oftast obehagliga drömmar där något går fel och jag vaknar upp och börjar känna på magen för att se att allt är okej.

Det här har varit mina topp 3 obehagligaste drömmar (varning för känsliga!!) som har känts så JÄKLA verkliga:

– Jag är på gymmet och gör squats och helt plötsligt så glider hela min livmoder ut (med bebisen fortfarande i, dock med ena änden av navelsträngen kvar i mig) och ramlar ner i golvet. Skriker till Aleks att han måste hjälpa mig stoppa tillbaka livmodern.

– Jag har läst att det inte är bra att sova på rygg från och med tredje trimestern (ett stort blodkärl som leder blod till hjärtat kan bli klämd mellan livmodern och ryggraden pga tung livmoder) och har därför försökt börja vänja mig vid att bara sova på sidan. Så vad drömde jag här om natten då? Jo att jag vaknar upp efter att ha sovit på rygg hela natten. Då har allt fostervatten runnit ut i ryggen och i fostersäcken fanns ingenting kvar så livmodern hade skrumpnat ihop och jag kunde se konturerna av bebisen utanpå magen.

– Läste i en av apparna att man kanske kan känna delar av bebisen genom bukväggen nu. Så i min dröm inatt kunde jag känna Bebor väldigt tydligt. Låg och smekte magen och kunde känna och greppa händer, fingrar, naglar, näsa. Vaknar då upp och det är blod i hela sängen.. Ja, sen vaknade jag upp igen då fast på riktigt denna gång, kände mellan benen att det var torrt och sedan kunde jag somna om.

Inga roliga drömmar, speglar väl min oro antar jag. Smsade Aleks och berättade om drömmen jag hade inatt, men skrev i två omgångar så han missade delen där jag skrev att det var en dröm och läste bara “det var blod i hela sängen”. Stackarn blev livrädd och trots att han sen förstod att det bara var en dröm så har han ringt mig 3 gånger idag bara för att kolla hur jag och magen mår. Att bli förälder är väl bara starten på ständig oro, genom hela livet antar jag. Vi älskar detta barn så mycket redan, hur kommer det egentligen kännas att få upp Bebor på bröstet och se det lilla ansiktet för första gången? Jag kommer spricka. <3

// Sick dreams during pregnancy is apparently something very common. I’ve always been a person who dream a lot (sometimes I can control my dreams when I know that I’m dreaming, and I always remember a dream when I wake up) and now during pregnancy it’s on a whole new level. I dream about all kinds of things, a lot of sex dreams (?) haha but most of all about Bebor. Mostly uncomfortable dreams where something goes wrong and I wake up and start touching my belly to see that everything is okey. 

This has been my top 3 most scary dreams (warning, if you’re sensitive) who felt SO real:

– I’m at the gym doing squats and suddenly my whole uterus falls out (with the baby in it, but one part of the umbilical cord is still inside of me) into the floor. I scream to Aleks that he has to help me to put my uterus back in.

– I’ve read that it’s not good to sleep on the back from third trimester (a big vein that leads blood to the heart can gets squeezed between the uterus and the spine because of the heavy uterus) and because of that I’m starting to get used to sleeping on the side. So what did I dream the other night? Well, I wake up after sleeping on my back all night. And all the amniotic fluid has ended up in my back and in the fetal sac there’s no water left so the uterus has shrink and I could see the contours of the baby on the outside of my belly.

– I read in one of the apps that you might be able to feel parts of the baby through the belly now. So in my dream last night I could feel Bebor very clearly. I was patting my stomach and could feel and grav hands, fingers, nails, nose. Then I wake up and it’s blood all over the bed.. Well, then I woke up again but for real this time, felt with my hand between my legs to see that it was dry and then I could fall back asleep.

No funny dreams, I guess they reflect my worries. I texted Aleks and told him about the dream I had last night, but I wrote it in two separate texts and he missed the part where I wrote that it was a dream and he only read “it was blood all over the bed”. Poor thing got terrified and even though he realized it was only a dream, he has been calling me 3 times today just to check how me and the bump is feeling. To become a parent is only the beginning of being worried 24/7 for the rest of our lives, I guess. We love this child so much already, I wonder how it will feel to get Bebor up on my chest and see that little face for the first time? I will explode. <3