• header

Nikola


2 WEEKS

Us right now <3

Idag är vår Nikola hela två veckor gammal. Jag gjorde ju en liten uppdatering när han var en vecka så nu tänkte jag berätta lite om den senaste veckan. Hur har vi mått? Nikola har mått prima, han bara äter, skiter och sover. Ibland alla tre samtidigt typ, haha. Jag har haft mjölkstockning tyvärr med feber, huvudvärk och allt vad det är men det är bättre nu. Så vi kämpar på med amningen för fulla muggar, han går upp ordentligt i vikt (på senaste kollen hade han gått upp 600 g på 8 dagar… inte konstigt att mina boobs exploderade) så han har inga problem iallafall. Jag får ha tålamod och vänta tills min kropp förstår hur mycket mjölk den ska producera för honom, och fortsätta med värme (hej stickad tröja mitt i sommarn), handmjölka och allt man ska göra. Något som är skönt är iallafall att smärtorna där nere är helt borta!

Förutom det, vad mysigt vi har haft det!!!! Min kärlek för den här lilla killen växer sig bara starkare och starkare för varje dag som går. Kan titta på honom och brista ut i gråt för att han är så himla fin. Fortfarande så svårt att förstå att han är vår, för resten av våra liv. Är så tacksam.

Nu ska jag återgå till bebisbubblan. Hur länge får man vara i den förresten? Haha. Aleks går tillbaka till jobbet på måndag och det känns lite läskigt, som tur är så är det bara för en vecka för sedan åker vi iväg 2 veckor till huset vi hyrt! Ska bli skönt att byta ut stan mot natur. :-) Innan vi åker ska jag se till att filma det snack som behövs för att min förlossningsvideo ska bli komplett!

// Today our Nikola is already 2 weeks old. Since I did a little update when he was 1 week, I thought I could tell you about the last week now. So how have we been feeling? Nikola has been great, he’s just eating, shitting and sleeping. Sometimes all three of them at the same time, haha. I’ve had mastitis unfortunately with fever, headache and all that but it’s better now. So we keep on fighting with breastfeeding, he is gaining weight properly (in the latest check-up he had gained 600g in 8 days… not surprising my boobs exploded) so at least he is not having any problems. I have to be patience and wait until my body understands how much milk to produce for him, and continue with warmth (hello knitted sweater in the middle of summer), hand milk and all you’re supposed to do. Something that is nice though is that the pains down there are completely gone!

Except for that, we’re having such a cozy time!!! My love for this little boy is growing stronger and stronger each day. I can look at him and start crying because he is so damn beautiful. It’s still hard to understand that he is ours, for the rest of our lives. I’m so grateful. 

Now I’m gonna go back to the baby bubble. How long are you allowed to be in there btw? Haha. Aleks is going back to work on Monday and that feels a bit scary, but luckily it’s only for a week because then we’re going away for 2 weeks to the house we have rented! It’s gonna be nice to change the city life to nature. :-) Before we go I’ll make sure to film the talk that is needed for my birth video to be complete!

1 WEEK OLD


Our boy is one week old today! <3

Jag passar på och bloggar från mobilen medan Nikola sitter fast på tutten. Idag är vår lilla skatt 1 vecka gammal, vad fort det går! Får redan ångest över att det går så fort.. Försöker verkligen att njuta av bebisbubblan så mycket det bara går.

Hur har denna vecka gått då? Vi har varit hemma i fem dagar nu och vi börjar lära oss allt. Jag smsar min syster med frågor hela tiden hehe, så skönt att ha någon att fråga! Min fokus just nu ligger bara på att amma och vila, och Aleks sköter hem, hund och blöjor. Amningen har tack och lov funkat bra från start, även om det fortfarande gör ont när han börjar suga. Brösten har däremot gjort ont och varit riktigt hårda (jag åkte även på lite feber här om dagen) så fick rådet av min barnmorska att handmjölka ur lite i duschen och det hjälper! Det + varm vetekudde har varit guld.

Nätterna går också bra, ibland sover han två-tre timmar på raken innan han vill äta och ibland vill han amma varje timme. Sen sover både han och vi mellan matstunderna så det går bra. Finns inget bättre än att vakna upp bredvid honom! Det känns fortfarande helt overkligt. <3 Navelstumpen har ramlat av redan och vi har badat honom för första gången. Men det var nog mer mysigt för oss än för honom för han verkade inte så nöjd haha.

Nu kom Aleks hem med McDonalds till mig. Puss!

// I’m taking the chance to update here quick while Nikola is stuck on my boob. Today our little treasure is 1 week old, it went so fast! I’m already a bit anxious about how fast it goes.. I’m really trying to enjoy being in this baby bubble as much as I can. 

So how has this week been? We have been home for 5 days now and we are starting to learn everything. I text my sister with questions all the time hehe, so nice to have someone to ask! My focus right now is just breastfeeding and resting, and Aleks is taking care of home, dog and diapers. Luckily breastfeeding has been working good since the beginning, even though it still hurts when he starts sucking. My breasts have been hurting though and been really hard (I also got some fever the other day) so my midwife told me to hand milk in the shower and that helps! That + heating pillow have been gold. 

The nights are going fine too, sometimes he sleeps 2-3 hours in a row before he wants to eat and sometimes he want to eat every hour. Then both him and us sleep between the feeding so that is fine. There’s nothing better than waking up next to him! It still feels completely unreal. <3 His little belly cord thing has already fallen off and we have given him his first bath. But that was more cozy for us than for him because he didn’t seem so satisfied haha.

Aleks came home with McDonalds for me now. Hugs!

NIKOLA

Nikola Moulay Subosic.

Jag minns att vi stod i köket. Jag var fortfarande rätt tidigt gravid och vi hade knappt berättat för så många. Vi visste inte om det var en pojke eller en flicka men jag hade ju en extremt stark känsla att det var en liten kille i min mage, så vi pratade nästan uteslutande om pojknamn från dag 1. Och så säger Aleks: Nikola, det är väl fint? Varpå jag faller för det på en gång.

Vi ville dock inte hugga det i sten och hade därför andra förslag också genom hela graviditeten, men inget kändes någonsin lika rätt som Nikola. Sista veckorna innan han kom så började vi försiktigt kalla honom Nikola istället för Bebor (vi kallar honom fortfarande för det ibland dock! han kommer alltid vara vår lilla Bebor :-)) och så fort han var ute och vi fick se honom så kändes det helrätt. Klart han är en liten Nikola! Nikola Moulay Subosic. Hans arabiska andranamn (uttalas ”Mouley”) är efter min bror Moulay Ali. <3 Egentligen ska det namnet stå först för att det ska bli ”rätt”, men vi har valt att sätta det i mitten.

Och här har ni honom! Vår lilla Niko. Han är så vacker, finaste jag någonsin sett. Mörkt hår som sin pappa och enligt farfar är han en kopia av Aleks när han var bebis. Lika rund och go också. Han har definitivt fått Aleks ögon iallafall och munnen är min. <3

// Nikola Moulay Subosic.

I remember that we were standing in the kitchen. I was still pretty early in my pregnancy and we hadn’t told many people yet. We didn’t know if it was a boy or girl but as you know I had a very strong feeling that it was a little boy in my belly, so we almost only talked about boy’s names from day 1. And then Aleks says: Nikola, isn’t that pretty? And I fall for it right away. 

We didn’t want to decide to it completely though so we had other suggestions too during my whole pregnancy, but nothing felt just as right as Nikola. The last weeks before he came we carefully started to call him Nikola instead of Bebor (but we still call him that sometimes though, cause he will always be our little Bebor! :-)) and as soon as he came out and we saw him, it felt completely right. Of course he’s a little Nikola! His Arabic middle name (pronounced “Mouley”) is after my brother Moulay Ali. <3 That name is supposed to be first though for it to be “correct”, but we decided to put it in the middle.

And here you have him! Our little Niko. He is so beautiful, the prettiest I’ve ever seen. Dark hair as his dad and according to grandpa he is a copy of Aleks when he was a baby. Just as chubby as well. He definitely got Aleks eyes and the mouth is mine. <3