• header

Nikola


NIKOLA UPDATE

Mommy’s little monkey ♥

God morgon hjärtan! Jag sitter och halvsover i soffan med ena foten på babysittern. De senaste nätterna har varit lite jobbigare och det tar på krafterna att inte få sova mer än 1-2 timmar åt gången. Min tinnitus blir också mycket värre av sömnbrist så ni kan ju gissa hur det låter i mitt huvud nu. :-)) Vi har lite mjölk i frysen så nu i helgen ska Aleks hjälpa till med matningen så att jag får sova lite längre än så. Ser fram emot det!!!! Måste även börja bunkra upp lite mer och pumpa ur för om 2 veckor har jag plåtning 2 dagar i rad och då måste det finnas mat hemma till Nikola. Vi funderar även på att köpa ersättning om det krisar någongång, har aldrig testat det innan och vet inte om det finns något negativt med att blanda in det någon gång då och då bara? (flaska har han tagit förut och har inga problem med att gå från flaska till bröst sen osv) Har inga planer på att sluta helamma utan menar bara om jag någongång måste iväg (eller måste sova) och har glömt pumpa ur i förväg.

Annars då, vad är nytt här? Nikola är 7 veckor idag!! Stora pojken. Vägde honom här hemma och han väger nu 6.5 kilo. Det går spikrakt uppåt alltså hehe. Han är superstark i både nacke och ben nu och tycker det är spännande att stå upp (vi håller självklart upp honom så att han inte belastar höfter/ben för mycket ännu), hans lillkusin Sally var likadan och började “stå” bara några veckor gammal. Han är väldigt glad, skrattar och “pratar” mycket, skriker när vi lägger honom på rygg i famnen för det gillar han inte (det ska vara mot bröstet, eller bäras med magen ner) och är allmänt nyfiken på allt runtomkring. Så häftigt att se hur han bara de senaste 2 veckorna blivit väldigt vaken och närvarande. Och så blir han mer och mer kal på sidorna så mohawken i mitten ha blivit mer tydlig hehe. Så gulligt.

Status på mig förutom att jag är dödstrött är att jag har varit på min återkontroll hos barnmorskan och fått godkännande att börja träna igen! Magmusklerna har gått ihop nästan helt och allt ser bra ut där jag blev sydd också. Tills nu har jag bara gått på dagliga promenader men nästa vecka ska jag träna mitt första pass med min PT igen. Fokus i början kommer vara på att träna upp bäckenbotten och magmusklerna igen (måste dock vänta lite till med de övre) som försvagats under graviditeten. Är superpepp på det! Vet dock inte hur jag ska lägga upp min träning. Om jag ska köra på dagen och ta med Nikola (får ta med honom till Damlas gym, och sen finns det ju även mammapass på vissa gym där man får ha med sina bebisar), eller om jag ska köra på kvällen när Aleks är hemma men då missa att umgås med honom. Hur gör ni andra mammalediga som tränar?

Nu ska jag göra lite frukost, vila lite, göra oss i ordning och sedan promenera ner på stan och käka lunch med Angelica!

// Good morning sweethearts! I’m sitting in the couch half asleep with one foot on the babysitter. The last couple of nights has been a bit tougher and it takes a lot of energy to not sleep more than 1-2 hours at the time. My tinnitus also gets much worse when I don’t sleep good so you can imagine what it sounds like in my head right now. :-)) We have some milk in the freezer so this weekend Aleks is going to help me with the feeding so that I can sleep a bit longer than that. I’m looking forward to it!!!! I also have to start pump and stock more in the freezer because in 2 weeks I have a photoshoot for 2 days in a row and then we need to have food at home for Nikola. We’re also thinking about buying formula for emergency cases, we haven’t tried that before and I don’t know if there’s anything negative about giving him that just once in a while? (he has taken bottle before and has no problem with going from bottle to the boob etc) I have no plans in quitting giving him breastmilk only but I mean if I have to go away on work (or need to sleep) and have forgotten to pump in advance. 

Anyway, what’s new here? Nikola is 7 weeks today!! Big boy. I weighed him at home and he is now 6.5 kilos. So it’s going straight up hehe. He is super strong in both neck and legs now and he thinks it’s exciting to stand up (of course we hold him up so that he doesn’t put too much weight on hips/legs yet), his little cousin Sally was the same and started “standing” just a few weeks old. He is very happy, laughs and “talk” a lot, screams when we put him down on his back in our arms because he doesn’t like that (he wants to be up against our chest, or be carried facing down) and is overall very curios on everything around. It’s so cool to see how he the last 2 weeks has gotten very awake and present. He is also getting more and more bald on the sides so the mohawk in the middle is more obvious now hehe. So cute. 

Status on me except that I’m super tired is that I have been on my own 6-week checkup at the midwife and got permission to start working out again! My abs are almost completely together again and everything looks good where they sew me too. Until now I have only been out on my daily walks but next week I will do my first workout with my PT again. In the beginning focus will be to train my pelvis floor and abs again (I have to wait a bit longer with the upper abs though) which has gotten weak during pregnancy. I’m super excited about that! I don’t know how to do why workout though. If I should do it in the day and bring Nikola (I’m allowed to bring him to Damla’s gym, and then there are also other gyms with mama group workouts where you’re allowed to bring your babies), or if I should workout in the evening when Aleks is home but then miss spending time with him. How do you do it, you who work out? 

Now I’m gonna make some breakfast, rest a bit, get us ready and then take a walk down town for a lunch with Angelica!

6 WEEKS

Hej bloggen!

Ni får ursäkta den kassa uppdateringen här. Är ensam med Nikola om dagarna nu och hittar inte riktigt möjligheten att sätta mig vid datorn. Ni får helt enkelt följa mig via insta story istället där jag uppdaterar lite oftare. <3 Idag är vår lille hela 6 veckor gammal och jag ska inte tjata om hur snabbt tiden går för det vet ni redan hehe. Snart är sommarn över också….. Haha närå, en månad kvar iallafall. Och nu när vi har sånt pangväder i Sverige så får man passa på att njuta ordentligt. :-)) Jag vågar dock inte bada ute (vilket är lite tråkigt när det är 30 grader och man svettas ihjäl), det är ju inte så supervarmt i vattnet och jag är rädd för att åka på mjölkstockning igen. Vad tror ni? Är även lite rädd för att det blir för varmt för Nikola i vagnen så vi håller oss till inomhus och skugga under timmarna det är som varmast.

Imorgon kommer min syster och barnen upp igen för att hänga med oss och det ska bli jättekul! Jag och Aleks firar även 2-årig bröllopsdag på måndag så vi tänkte låta min syster och mamma passa Nikola så att vi kan gå på en liten dejt. Det kommer kännas lite konstigt att lämna honom till någon annan än Aleks även om det bara är för 3 timmar (vi ska se Lejonkungen på bio hehe, vi båda har längtat efter att se den!) men någon gång måste bli den första. Kan tänka mig att några av er nu kommer skriva att det är alldeles för tidigt men Nikola verkar känna sig lugn och trygg hos både mormor och moster och har inga problem med att tröstas av andra, somna i andras famnar samt äta från flaska etc, så vi känner att det är okej. Ammar jag honom innan vi drar så kommer han förmodligen sova större delen av tiden och skulle det vara något så är vi 10 minuter bort. Slut på försvarstal, haha.

Måste säga att jag verkligen bara njuter av dagarna nu. Njuter av livet med min lilla familj och njuter av att allt funkar så bra. Känner sån stor tacksamhet för allt.

Och för att avsluta med lite bilder – här kommer ett gäng från vår semester i Trosa! ♥

// Hi guys! 

Please excuse the bad update here. I’m alone with Nikola now during the days and I can’t really find the time to sit with my laptop. You simply have to follow me on insta story instead, I update a bit more there. <3 Today our little one is 6 weeks old and I’m not gonna nag about how fast time flies because you know that already hehe. And soon summer is over too…. Haha nooo, it’s at least one month left. And now we have such amazing weather in Sweden so we have to enjoy it to the max. :-)) I’m too scared to go for a swim outside though (which is a bit too bad when it’s 30 degrees and I’m sweating like a pig), cause it’s not that warm in the water and I’m scared that I will get the breast engorgement again. What do you think? I’m also a bit scared that it’s too hot for Nikola in the stroller so we’re staying inside & in the shadow during the hottest hours.

Tomorrow my sister and the kids are coming up again to spend time with us and that’s gonna be so fun! And Aleks and I are celebrating our 2 year wedding anniversary on Monday so we thought we’re gonna let my sister and my mother watch Nikola while we go out on a little date. It will feel a bit weird to leave him to someone else but Aleks even though it’s just for 3 hours (we’re gonna go and see the Lion King hehe, we have both been longing to see it!) but some point must be the first. I can imagine that some of you will write now that it’s too early but Nikola feels calm and safe with both his grandmother and aunt and has no problem with getting comforted by other people, fall asleep in other peoples arms and feed from bottle etc, so we feel that it is okey. If I breastfeed him before we leave he will probably sleep most of the time and if something happens we are 10 minutes away. End of defense speech, haha. 

I have to say that I’m really just enjoying the days now. Enjoying life with my little family and enjoying that everything is working so well. I have a great gratitude for everything.

And to end this post with some pictures – here are a few from our vacation in Trosa! ♥

Our sleeping beauty <3

The river in Trosa

My boys

Little bunny – towel from Newbie

Out on our daily walk

Bikini from Ellos x Valerie

Aleks and my brother taking a swim

Mommie and her little Dopey (det är tydligen Toker från Snövits engelska namn haha)

1 month

1 month! Got this cute number thing as a gift on our baby shower ♥

Nu är Nikola 1 månad gammal och hej och hå vad det går undan! Bara senaste veckan så har han blivit sjukt mycket mer närvarande. Mycket ögonkontakt, han reagerar på våra röster med att göra olika ansiktsuttryck och göra ljud tillbaka, och så ler han så mycket att ögonen bara strålar och ser ut såhär ^^. Mitt hjärta gör ont av all kärlek jag känner när jag tittar på honom. Min älskade pojke. <3

Han har även blivit mycket starkare i nacken och benen samt greppar tag i saker (aj mina nipples och hår) så det är snart dags för mig att ta av mina halsband om jag inte vill att de går sönder hehe.

Vi var på en kontroll på BVC för nästan en vecka sedan och då vägde han 5.5 kg och var 58 cm lång. Så på knappt fyra veckor då hade han ökat ca 1.3 i vikt och 4 cm i längd. Jag undrar om det kommer fortsätta i denna takt eller om det kommer stanna av lite snart? På besöket där gjorde barnmorskan även en liten behandling för att försöka få hans navelbråck att dra sig tillbaka men det fungerade inte så vi får hoppas att det fixar sig själv när hans magmuskulatur blir starkare.

Annars då… Amningen funkar jättebra och jag är så glad över att vi tagit oss förbi de första jobbiga veckorna med smärtor. Så skönt att amma utan att känna småångest inför varje gång. Nätterna är dock fortfarande likadana, han sover bara 2-3 timmar åt gången sen vill han ha mat. Läser om andras jämngamla bebisar som sover 7 timmar i sträck och undrar om han någonsin kommer hamna där hehe. Mina bröst är dock stenhårda efter bara 3 timmar så vet inte om det hade gått för mig? Iallafall, det funkar ändå bra, vi ammar och sedan somnar han oftast om med tutten i munnen men ibland måste vi upp och vagga honom.

Det var månadens uppdatering. Tänk att han ska bli 2 månader…3…4…5… Ett ÅR! Ahh stanna tiden nu tack!!

// Nikola is 1 month old now and oh boy things are happening! The last week he has become a lot more present. A lot of eye contact, he reacts to our voices by making different facial expressions and sounds back to us, and he smiles so much that his eyes are shining and look like this ^^. My heart hurts from all the love I feel when I look at him. My dear boy. <3

He has also become much stronger in neck and legs and he grabs stuff with his hands (aoch my nipples and hair) so it’s time for me to remove my necklaces soon if I don’t want them to break hehe. 

We were at his 4 week check-up almost a week ago and his weight then was 5.5 kilos and length was 58 cm. So in barely 4 weeks he has gained 1.3 kilos and 4 cm. I wonder if it will continue in this speed or if it will slow down soon? At that visit the midwife also did a treatment for his umbilical hernia to go away but it didn’t work so now we hope that it will go away by itself when his abs gets stronger. 

Other than that… Breastfeeding is going really well and I’m so happy we have passed those first tough weeks with pains. It’s so nice to breastfeed without feeling a bit anxious before each time. The nights are still the same though, he only sleeps 2-3 hours in a row then he wants food. I read about other peoples 1-month babies that sleeps 7 hours in a row and I wonder if that will ever be him hehe. My breasts gets super hard after only 3 hours though so I don’t know if that’s even possible for me? Anyway, it still works fine, we breastfeed and then he falls back asleep, most often with the boob in his mouth but sometimes we have to get up and swing him. 

That was this month’s update. I can’t believe he’s gonna be 2 months….3..4…5… One YEAR! Ahh stop time now please!!