• header


MY GIRL IS GETTING MARRIED

kenzazouiten_dilay-4 kenzazouiten_dilay-7 kenzazouiten_dilay-6 kenzazouiten_dilay-5 kenzazouiten_dilay_c-1 kenzazouiten_dilay-2 kenzazouiten_dilay-1

My girl tried on wedding dresses today ♥

Idag var det Dilays tur att prova massa fina brudklänningar! Så jag, Mika och Nadia följde med henne för att vara smakråd. Hon var såklart supervacker i alla klänningar, men den vi alla fastnade mest för var klänningen ni ser på bilderna. Hon såg ut som en prinsessa i den. <3333 Tänk att 50% av vårt gäng ska gifta sig i år! Och den andra halvan får panik och friar till varandra istället haha.

Efter klänningsprovningen käkade vi en mysig lunch och sedan drog jag tillbaka till kontoret. Jag köttar jobb hela dagen idag men ska nog röra mig hemåt snart och fortsätta från soffan istället. Mår fortfarande inte på topp..

// Today it was Dilay’s turn to try on lots of pretty wedding dresses! So Mika, Nadia and I joined her to help her. She was so beautiful in allt he dresses of course, but the one we all liked the most is the one you can see in the photos. She looked like a princess in it. <33333 Crazy that 50% of our crew are getting married this year! And the other half is starting to panic and propose to each other instead haha.

After the fitting we had a cozy lunch together and then I went back to the office. I’m working my butt off today but I will go home soon and continue from my couch instead. I still don’t feel so good..MY NEW YEAR’S RESOLUTIONS

Jag är en sån person som verkligen ser ett nytt år som en ny start, och 2017 ska jag försöka att:

– Sätta mig själv först. Låter klyschigt men fan vad man alltid glömmer bort det. Jobb är viktigt, men det är inte viktigare än min hälsa.

– VARA LYCKLIG. Sluta oroa mig över saker jag ändå inte kan påverka.

– Äta mindre kött och kyckling. Köttindustrin är den största miljöboven och att dra ner på kött är något ALLA kan göra. Det är inte ens svårt. Börja med att skippa salamin på frukostmackan eller skinkan på pizzan, testa på alla goda vegetariska alternativ som finns (linsgrytor! vegbiffar!) och sätt sedan upp köttfria dagar. Jag gick från 1 köttfridag i veckan till 1 dag i veckan då jag äter kött (resterande dagar veg eller fisk), tillslut smakar kött inte lika gott längre. Testa! Jag har aldrig ätit så mycket vegetariskt som jag gjort detta år men jag vet att jag kan dra ner på kött ännu mer. Om jag måste äta något så ska det vara fisk. Jag måste också dra ner mer på det jag får ont i magen av (socker, vete, lök, kaffe, laktos) Jag tycker att det är viktigt att äta för själens skull, men kanske inte varje dag när det resulterar i magont. Mer grönt helt enkelt!

– Fortsätta dansa! Blir så jäkla glad av det. I övrigt träna mer sånt som jag faktiskt tycker är roligt. Dans, Barre, boxning.

– Jobba mer med Youtube. Är väl lite sen på bollen men för mig är det fortfarande nytt och spännande, och lite sånt behövs efter 10 år med blogg och sociala medier.

– Ta vara på min sömn bättre. Minst 7 timmar per natt, men helst 8. Då fungerar jag som bäst.

– Tacka ja till mer äventyr. HA MER KUL! YOLO osv. Jag måste ta för mig mer. Livet är för kort, det finns inte tid för att vara blyg och osäker.

– Börja plugga serbiska! Har tänkt länge på detta, i och med det kommande bröllopet så känner jag att jag vill kunna mer än JEBOTE när jag ändå ska bli Mrs (Zouiten) Subosic, haha. Jag vill också att våra barn ska kunna prata serbiska vilket blir lättare om både jag och Aleks kan prata det hemma. Att prata fler språk än bara svenska och engelska är så coolt och jag är så ledsen över att jag förlorade all arabiska när jag var liten och mina föräldrar separerade.

– Öka omsättningen i båda bolagen! 2017 är året vi siktar högt, både på Ivyrevel och Kenza Zouiten AB.

– Inte lägga ner energi på hat, vilket man får extra mycket av som offentlig person. Om det är något jag lärt mig under mina 10 år som bloggare så är det att man ALDRIG kan pleasa alla. Det är helt omöjligt. Till exempel så kan jag få skit för att jag samlar in pengar till “fel” människor i nöd. Och när jag skänker pengar så finns det alltid en organisation som hade behövt det mer. Och varför tänker jag aldrig på djuren?! Kan också nästan sätta mitt liv på att det finns någon som vill skriva en kommentar just nu om vilken hycklare jag är som uppmanar till att dra ner på kött för miljöns skull, medan jag samtidigt flyger mycket i mitt jobb. Enligt någon gör man alltid något fel och det är bara att acceptera. Och sedan strunta i det. :-) Som Michaela säger: jag är inte perfekt, tyvärr.

// I’m one of those who really see a new year as a new start, and 2017 I will try to:

– Put myself first. It sounds like a cliché but damn I always forget that. Work is important, but it’s not more important than my health.

– BE HAPPY. Stop worrying about stuff I can’t control anyway.

– Eat less meat and chicken. The meat industry has the biggest impact on the environment and EVERYONE can eat less meat. It’s not even hard. Start with skipping meat on your sandwich, or the ham on your pizza, try out all the delicious vegetarian options (lentil stews! veggie beefs!) and then schedule meat free days. I went from 1 meat free day a week to 1 day a week when I eat meat (the rest of the days I eat veg or fish), eventually meat doesn’t taste as good anymore. Try it! I’ve never eaten as much vegetarian food as I have this year but I now I can cut down the meat even more. If I have to eat something it should be fish. I also have to cut down on the stuff that hurts my stomach (sugar, wheat, onion, coffee, lactose). I think it’s important to eat what makes my soul happy, but maybe not every day when it gives me pain. So, more greens!

– Keep on dancing! It makes me so damn happy. Overall I want to do more of the workout I actually think is fun. Dance, Barre, boxing.

– Work more with Youtube. I guess I’m a bit late on this one but to me it’s still new and exciting, and I need that after 10 years of blogging & social media.
– Take care of my sleep. At least 7 hours a night, but 8 if I can.

– Say yes to more adventure. HAVE MORE FUN! YOLO etc. I have to dare to do more and speak up. Life is too short, there’s no time for being shy and insecure.

– Learn how to speak Serbian! I’ve been thinking about this for a long time, and since we’re getting married I feel that I want to know more than JEBOTE when I’m becoming Mrs (Zouiten) Subosic, haha. I also want our kids to speak Serbian and it will be easier if both Aleks and I can speak the language at home. To speak more language than Swedish and English is so cool and I’m so sad I lost all the Arabic when I was a kid and my parents got divorced.

– Increase the revenue in both my companies! 2017 is the year we’re aiming high, both Ivyrevel and Kenza Zouiten AB.

– Not put my energy on hate, which is something you get a bit extra of as a public person. If it’s something I’ve learned during these 10 years as a blogger, it is that you can NEVER please everyone. It’s completely impossible. For example I can get criticised for raising money to the “wrong” people in need. And when I donate money there’s always an organisation that needs it more. And why don’t I ever think of the animals?! I can almost bet my life on that someone wants to write a comment right now telling me what a hypocrite I am for encouraging people to cut down the meat for the sake of the environment, while I at the same time travel by airplane often in my work. You will always do something wrong according to someone and you just have to accept it. And then ignore it. :-) As Michaela says: I’m not perfect, sorry.DUBAI TRAVEL DIARY PT 2

PART 2 from Dubai! Subscribe to my channel here.

Fan fan fan! Aleks var sjuk för typ en vecka sedan och jag trodde jag hade klarat mig undan, men imorse vaknade jag upp med ont i halsen och lock för öronen. :-( Gjorde te och somnade om, känns lite bättre nu! Så idag jobbar jag hemifrån, men ska iväg till Marre och fixa håret senare så drar nog förbi kontoret då också för vi hade lite prover att gå igenom!

Här kommer förresten min andra vlogg från Dubai! Hade tänkt spela in en ny idag men ja, mår ju inte på topp så det får vänta.

// Damn it! Aleks was sick like a week ago and I thought I made it without getting it too, but this morning I woke up with a sore throat and ears blocked. :-( I made tea and fell back asleep, it feels a bit better now! So today I’m working from home, but I’m going to the hairdresser later today so I will probably stop by the office too because we had some samples to go through!

Btw here are my second vlog from Dubai! I was planning on recording a new one today but well, I’m not feeling so good so it will have to wait.ARMY

kenzazouiten_bring-2 kenzazouiten_bring-3 kenzazouiten_bring-1

Top and pants from Bring Sportswear

Hej bloggi! Hade tänkt lägga upp vloggen här men det verkar vara något fel just nu, ni kan iallafall se den här! Kom precis hem från jobb och träning, körde bodypump ikväll vilket är styrketräning med skivstång (fokus på rumpa/ben och armar/axlar). Har sån hatkärlek till det passet haha. Jag tycker det är SÅ jobbigt och kollar på klockan var femte minut för att se om det snart är slut, men jag känner mig riktigt stark efteråt. Speciellt i högerarmen. Försöker gå på detta pass en gång i veckan när jag vill att mina muskler ska jobba riktigt hårt! Får alltid brutal träningsvärk i flera dagar efteråt…

Nu ska vi käka thaimat och kolla serier! Såg färdigt the OA igår så nu har vi börjat på Designated Survivor.

// Hey bloggy! I was planning on posting my vlog here but it seems like something is not working correctly at the moment, you can watch it here though! I just got home from work + workout, I did Bodypump tonight which is weight training with barbell (focus on legs/butt and arms/shoulders). I both love and hate that workout haha. I think it’s SO tough and I look at the watch every five minute to see if it’s over soon, but I feel really strong afterwards. Especially in my right arm. I try to go on this group workout once a week when I want my muscles to work really hard! My muscles are completely sore for days after…

Now we’re gonna eat thai food and watch tv! We finished the OA yesterday so now we’ve started watching Designated Survivor.159.253.27.32